Onderzoek: vergrijzing zorgt voor oudere bevolking

CBS waarschuwt: “Samenleving moet zich voorbereiden op meer sterfgevallen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Volgens mij is het één groot complot van de kliek van linkse babyboomers die hun aandeel in de sexuele revolutie proberen te verdoezelen. Als die pil niet ingevoerd was en condooms niet in iedere supermarkt te verkrijgen waren, dan hadden we ook geen vergrijzing gehad. Het is allemaal bedoeld om een argument te vinden voor de islamitische massa-immigratie, onder het mom dat die moslimhorden onze zorg moeten gaan regelen. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat er zonder vergrijzing ook geen probleem in de zorg zou zijn. Terwijl zij zelf in hun moslimlanden maar blijven fokken als konijnen om nieuwe generaties van migratieterroristen te kweken. Laten we ze allemal terugsturen met een gratis levenslange voorraad anticonceptiemiddelen. Dan zijn we binnen de kortste keren van de vergrijzing af. Toch? Ik ben in elk geval blij dat het nu eindelijk eens gezegd kan worden.

Reageer
gravatar

Mij valt altijd op in hele grote mensenmassa’s dat ze allemaal !zonder uitzondering! levend geboren zijn.

Nu horen geboorte en dood bij elkaar: dus hieruit volgt dat, zoals bij de geboorte, de dood altijd moet lukken doordat men daarna levend dient te zijn: logisch hè ?

Omdat dus de doden leven en de levenden ook, kan men niet spreken van het bestaan van doden.

Ik zou daarom willen stellen: het is nog steeds niet bewezen dat iemand dood is als hij sterft.

Q. E. D.

gravatar

Ja, u moogt er wel op wijzen, doch u zult dan ook een tijdstip moeten geven van het begin van uw telling.
Als u sinds gisteren aan het tellen bent hebt u gelijk.

Als u anderhalf miljoen jaar teruggaat met het begin van uw telling weet ik het zo net nog niet.

gravatar

Uit onderzoek van mij en collega Paulien is gebleken, dat mensen die zelf een kuil graven dat vaak voor een ander doen. In de meeste gevallen wordt korte tijd later de kuil weer dichtgegooid. Opvallend is dat de voormalige kuil meestal wordt aangegeven met een rechtopstaande marmeren steen en verwelkte bloemen.

Reageer
gravatar

DR DIPL-ING HOOGLE-RAAR..

Zo te lezen in Duitsland, in Nederland zou het Ir zijn of Ing maar niet zo dwaas “dipl-ing”.

Ik ben u nooit tegengekomen in Transsylvanië, ik denk dat u fake bent. Ene echte Gravenloog is of drs of eventueel dr als hij de magie van de Vampiers kent. Als Ir of Ing mag je daar slechts doodskisten timmeren en kuilen graven zoals ik ook bij u lees. Dan bent u kistenloog, kleurt mooi op eiken.

gravatar

Dit is dus rond het gemiddelde dat al eeuwenlang constant is. Gelet op uw eerdere uitlatingen is dit een onverwachte uitkomst. U produceert voortdurend resultaten die elkaar weerspreken. Bent u wel een regulier statisticus? Is uw weekdoos voor de pillen op orde? Zit het schuifje van uw rekenlineaal wel recht? Zo komen we er in ieder geval niet uit.

gravatar

Ik heb het boekje “How to lie with statistics” helemaal gelezen, dus mag ik mijzelf toch wel een regulier statisticus noemen.
Goed genoeg gelezen om te weten dat het hoofdstuk “How to lie without statistics” nagenoeg leeg is.

gravatar

Mensen moeten gewoon minder vaak hun verjaardag vieren!
Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen die vaak hun verjaardag vieren ouder worden.
Uit een enquête bleek dat mensen die op late leeftijd overleden, vaker hun verjaardag hadden gevierd dan mensen die vroeg overleden.

Reageer
gravatar

Uw uitgezette lijn doortrekkend worden mensen die in enig schrikkeljaar op 29 Februari geboren zijn minder oud daar zij minder vaak jarig zijn?

gravatar

Deze gedachte bekroop mij ook al, Van Bralhuyzen. Ik herinner mij onderzoek waaruit bleek dat bij de door u bedoelde personen de levensverwachting na de 21e verjaardag significant daalt. Zonder overdrijven kan daarom worden gesteld dat zij relatief jong sterven.

gravatar

Voorts: “Van leven ga je toch gewoon dood” gaat niet volledig op. Voor welgestelden (vanuit welke geloofs- of beroepsrichting dan ook) gaat het op, maar gewoon doodgaan is niet zozeer een prerogatief voor armlastigen. Door de groeiende tweedeling in de zorg is het voor mindervermogenden vaak niet mogelijk “zo maar” dood te gaan. Stervenshulp is onderdeel van een extra verzekeringspakket dat niet iedereen zich kan veroorloven. Maar eenmaal vóór Petrus kan het bezit van een Nespresso-koffiemachine net weer wel reden zijn voor een extra-periode op aarde, zoals George Clooney en John Malkovic ons ‘in vivo’ en in HD toonden. Wie verschijnt er nu vóór Petrus met een Nespresso-koffieapparaat? Toch alleen betergesitueerden die weten waar iets ‘te regelen’ valt.

Reageer
gravatar

Ja dat krijg je van dat gedogen en pappen en nat houden. Er moet gewoon sterk tegen worden opgetreden. Dat sterven moet nu een keer afgelopen zijn. De doodstraf moet heringevoerd worden. Iedereen die dan toch sterft moet gewoon de doodstraf krijgen. Dat is de enige manier om dit een halt toe te roepen.

Reageer
gravatar

De SGP waarschuwde vanavond in de Kamercommissie Sterfgevallen voor de veralgemenisering van de voorbereiding op het overlijden van mensen die tot de Heere zijn geroepen. Niet de samenleving maar de voorganger van de overledene en zijn/heur familie moeten zich voorbereiden op de begrafenis, aldus Kees van der Staaij, partijleider van de SGP.

Reageer
gravatar

Dat is een misverstand, want ik roep helemaal niet en zeker niet de mannenbroeders van de SGP ! Dat verbeelden ze zich maar.
Helaas kan ik ze moeilijk terugsturen, zodat ze in opvangkampen moeten verblijven, waar Petrus ze wijsmaakt dat dat nu de hemel is, maar dan wel erg sober en dus passend voor hen.

gravatar

En door wie zijn deze cijfers verzameld, ofwel hoe betrouwbaar zijn deze?
Zijn ze wel geverifieerd door het CBS of zijn ze klakkeloos overgenomen?

gravatar

Mag ik u erop wijzen dat dit onderzoek al enige tijd geleden is uitgevoerd door de cognitieve psycholoog prof. dr Diederik Stapel, die onderzoeken uit de duim (de zijne!) zoog. Daarmee is tevens bewezen dat mensen met de voornaam Diederik een afkeer hebben van de waarheid. Zij scheppen hun eigen waarheid van de koude grond, zoals dat vergrijzing voor oudere bevolking zorgt.

Reageer
gravatar

Meer sterfgevallen? Onzin, vroeg of laat gaat iedereen dood. Dus op de lange termijn is de sterfte 100%.

Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom we zoveel geld uitgeven aan gezondheidszorg en verkeersveiligheid. We gaan tenslotte toch allemaal een keer dood, dus waarom geld verspillen in vergeefse pogingen om dat te voorkomen?

Tot in het hiernamaals!

Reageer
gravatar

Maar als de sterfte 100% is, wat is dan het nut van het geboren worden? Dit schiet toch niet op? U bent de kwestie aan het compliceren, heer Van Swalmen. Dit gaat de goede kant op. Kennelijk het u het juiste pad gevonden.

gravatar

Tja, 100% is natuurlijk ook relatief: het aantal personen wat zich laat transformeren tot ijslollie om naderhand zich ontdooid door het aangenaam warme klimaat wat dan zal heersen terug te vinden om vrolijk verder te gaan, neemt hand over hand toe.

Ergens zou eigenlijk door een of andere instantie een garantie gegeven moeten worden zodat die 100% geborgd wordt. Alleen al de erfrechtkwesties zouden het volledige notariaat en advocatuur opsouperen. Misdaad loont dan weer bij gebrek aan pleiters.
Tijd voor aanvullend prognostisch onderzoek door het CBS; de zaak is ietwat te licht opgevat, vrees ik.

gravatar

Kijk dit gaat de goede kant op. Heer Van Swalmen was reeds begonnen de zaak te compliceren en u voegt daar nog een dimensie aan toe. Vooral de kwestie van het erfrecht biedt goede vooruitzichten indien wij te terugwerkende kracht daarin betrekken. Wat dient er te gebeuren met de nalatenschappen van hen die eerst in het voorgeborchte werden gehuisvest en vervolgens onlangs rauwelings werden uitgezet? Het is maar een detail, maar toch!

gravatar

Die 100% sterfte klopt niet.
bijvoorbeeld:
Bij de Katholieken is Maria niet doodgegaan maar ten hemel opgenomen.
Bij de Joden is Elia in een vurige wagen naar de hemel gereden, en de Joden wachten nog steeds tot hij terugkomt.

Dat zijn er al twee die niet zijn doodgegaan. Volgens mij is dit het puntje van de ijsberg.

In Transsylvanië zijn er zat Vampiers die elke nacht opnieuw uit hun kist kruipen: daar kan je ook niet van zeggen dat ze dood zijn. Dat is mijn specialiteit.

Ik heb zelfs gehoord dat iemand (een god of een mens of beide, daar wil ik van af zijn) eens gezegt heeft: “Laat de doden de doden begraven.” Hoe kan een dode een dode begraven als hij niet leeft ?????

Volgens mij is het sterftepercentage ongeveer 99,95% Dat is de zin van geboren worden, de kans om tot die 0,05% te behoren. Met voldoende reincarnatie is loopt die kans op tot 100%. Dan hebben we allemaal het eeuqig leven.

Als iemand hier een speld tussen kan krijgen ben ik Bram Stoker niet.

gravatar

Eenmalig navragen zegt natuurlijk nog niets. De uitkomst moet reproduceerbaar zijn. Voorts is te weinig bekend over de populatie waaronder uw steekproef werd uitgevoerd. “Kantoor” zegt niets. Zuigelingenconsultatiebureau? Het spijt mij, maar dit is prutswerk.

gravatar

@ Frederik V.G. van Swalmen Blerick Cromweel

U heeft er om gevraagd, hier ben ik dan.

Ik geeft Bram gelijk. Ik leef zoals ondoden en vele van mijn aanbidsters zien mij dagelijks levendig tijdens hun seances en daarna ook als ze in bed liggen voor ze inslapen. Hier telt hun aantal vanwege de statistiek en t is herhaalbaar bij maagden.

gravatar

Ach, discriminatie is niet zo aan de orde. “Mensen zijn ongelijk” zei prof. Hans Galjaard. Hij mocht dat zeggen. Hij wel! Bovendien zijn Gert en Hermien nu niet bepaald mijn favoriete vocalisten. Ik begon al grijs te worden tijdens de militaire dienstplicht. Waar het om gaat is dat ik daarvoor blond was en dat dit nooit helemaal over is gegaan.

Reageer
gravatar

Wat hebben wij, grijze haren, gedaan om zo gediscrimineerd en zelfs zo gecriminaliseerd te worden ? “Grey is beautiful” zou ik zeggen (en dan bedoel ik niet de ziekenhuisserie of de zodanig geheten personages daarin). Waar blijven de zangers (m/v) die weer eerbied voor ons hebben en een bron van vreugde willen zijn voor hen die ze dragen !? Nou dan ?

Reageer
gravatar

Grijze haren: er wordt nu getracht via stamcellen en recombinant DNA Gert Timmermans zover te krijgen dat hij zijn oorspronkelijke beroep weer opvat.
Met de Havenzangers, de Kermisgangers, Hepi & Depri zijn onderhandelingen gaande om hen weer op het podium te krijgen. Hierbij verleent de onschatbare Joop v.d. Ende medewerking door rollatoren en rolstoelen gratis ter beschikking te stellen voor de duur van hun optreden.

gravatar

Kunnen we iedereen die grijs wordt niet uitwijzen, naar Angola bijvoorbeeld? Dan lossen we de vergrijzing op en hebben we geen last van de sterfte!

Reageer
gravatar

Hoewel het niet mag, valt er toch wel iets voor te zeggen. Met een Nederlands pensioen komt men in Angola royaal de maand uit, lijkt me. Hoeveel mensen zjn er al niet naar België gegaan omdat het niet meer te betalen was om hier te blijven wonen? En voor Angola zal het betekenen dat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Ik vind het zo gek nog niet.

gravatar

“Samenleving moet zich voorbereiden op meer stervende humor.”

Reageer
gravatar

Dit klopt natuurlijk niet. Als de vergrijzing zorgt voor een oudere bevolking, dan kunnen er niet meer sterfgevallen zijn. Want als er meer sterfgevallen zijn, dan wordt de bevolking juist niet ouder. Immers: zodra men sterft wordt men niet meer ouder, toch?
Er zijn tegenwoordig zoveel verzonnen data.

Reageer
gravatar

@ Henk van Mathenesse Spaland : Je hebt volkomen gelijk: het klopt niet.

Ik denk dat de vergrijzing zorgt voor meer sterfgevallen omdat men dan niet ouder wordt.

Als iemand bijvoorbeeld aan veel kosmische straling wordt blootgesteld wordt hij grijs. Ook andere cellen sterven af. Dan gaat men dood.

Dom dat het CBS alleen maar in statistische kronkels geloofd en de oorzakelijkheid en causaliteit en een reeks andere moeilijke woorden buiten beschouwing laat, zoals hierboven zo feilloos beschreven.

gravatar

Inderdaad, heer Stoker. Dat zal het zijn. Men gebruikt te weinig moeilijke woorden om een helder zicht op de zaak te krijgen. Men moet meer proberen om dingen die iedereen weet zodanig te zeggen dat niemand het nog begrijpt.

gravatar

Het zou natuurlijk kunnen dat men een andere onderzoeks approach heeft dan welke wij hier vooronderstellen.
Wellicht heeft men het effect van grijze haarverf op sterfgevallen willen onderzoeken, maar is er een “Stapeltje” in het rapport geslopen.
Wij kijken nergens meer vreemd van op, tegenwoordig.