Ontslag dreigt voor hondenbelasting- weigerambtenaar

‘Belastingverordening druist tegen alle principes van hondenman in’

De gemeente Terneuzen wil een ambtenaar ontslaan die op principiële gronden weigert hondenbelasting te innen. Slachtoffer is Frans van der Peek, belastinginspecteur en hondenliefhebber.

Een voorlichter van de gemeente: “Het gaat ons om de voorbeeldfunctie van de overheid. Je kunt tegen een notoire hondenbelastingontduiker niet zeggen dat hij moet betalen als één van je ambtenaren tegen de hondenbelasting is. Natuurlijk mag de heer Van der Peek als burger in alle stilte bezwaren hebben tegen het innen van belastingen op honden, als ambtenaar moet hij gewoon de wet uitvoeren.”

De zaak kwam aan het rollen toen Van der Peek zich in hondenlifestylemagazine Doggo uitsprak tegen hondenbelasting. “De blaftaks gaat in tegen de gelijkheid van alle huisdieren, en daarmee tegen de gelijkheid van alle mensen,” aldus Van der Peek. “Waarom moet ík als hondenliefhebber wel belasting betalen voor mijn hond, en mijn buurman, die van andere beesten houdt, niet voor zijn kat? De hondenbelasting gaat tegen mijn diepste principes als hondenman in.”

De kwestie is een politieke splijtzwam in Den Haag. Terwijl het CDA en de VVD vinden dat iedereen zich aan de lokale verordeningen moet houden, zeker als het om belastingen gaat, vindt de PVV juist dat hondenbezit voor iedereen moet zijn weggelegd. Dierenliefhebber Dion Graus: “Dion Graus kan aan Henk en Ingrid niet uitleggen dat ze voor hun hond moeten betalen, terwijl buurvrouw Fatima op drie hoog achter gewoon een gratis geit heeft.”

Premier Rutte laat in een schriftelijke verklaring weten dat het Kabinet garandeert dat er in iedere gemeente genoeg ambtenaren werken die de hondenbelasting wel willen innen. “Wij zien ons genoodzaakt de Raad van State om advies te verzoeken.”

Van der Peek zegt ‘intens bedroefd en teleurgesteld’ te zijn. “Iedereen heeft het maar over de vrijheid van meningsuiting. Maar hoe vrij is een land als het een burger onmogelijk wordt gemaakt om in alle openheid zijn liefde voor honden te belijden?”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Tjemig! Wat een warrig draadje kan ontstaan door een hondenbelastinginnen-weigerende ambtenaar in Terneuzen.
Onnavolgbaar hoe de halve wereldproblematiek er bij geveegd wordt om het weigeren te billijken, ondersteunen of af te wijzen.
Inmiddels ook weer wat weg-wijzer in het Rotterdams-Hillegersbergse. Vooral het deel met ganzenlever was verhelderend.

Reageer
gravatar

Ik heb begrepen dat Dion Graus een conceptvoorstel uitwerkt voor een diftar voor buitenlandse honden met een dubbele stamboom. En vrijstelling voor honden die Henk of Ingrid heten. En geblondeerde keffers.

Reageer
gravatar

Een pak van mijn hart. Vaak wordt een min of meer toevallige opmerking snel begrepen als dérangeren. Ik help het u hopen. Maar het loopt tegen middernacht. Het wordt tijd om de pijp uit te kloppen, het laatste restje Corton-Charlemagne ’64 te ledigen en te bed te gaan. Wij zullen zien hoe het afloopt.

Reageer
gravatar

Overigens zou het van deze sympathieke ambtenaar een aardiger geste zijn om belasting te heffen naar rato gewicht.Omgekeerd evenredig dan, anders brengt het een stortvloed van kleine keffertjes teweeg, welke tesamen méér vervuilen dan mijn nog niet aangeschafte Deense Doggen.

Hoe kom ik hierop? Wel eenvoudig: inderdaad staakte de RET – nu ja, de medewerkers van de RET – wat een heerlijke rust qua knarsend tramverkeer op het Hillegersbergse traject tot gevolg had, maar dit terzijde,edoch: zou men werkelijk een publieksvriendelijke stakingsactie willen houden, zou men beter het publiek die dag gratis reizen aanbieden.
Is dat een ideetje, heer Bøs?
Rijdt u op de 170 of de 171?

Reageer
gravatar

Beste Spaland, ik refereer slechts aan wat De Speld in de kop aanduidde als ambtenaar. Dat begrijpt zelfs de heer Bøs, die gaat daar niet van double-clutchen.
Neen, daar ben ik niet bang voor, dat dit uit de hand loopt: het heeft er blijk van dat de heer Bøs reeds een geprivatiseerde is, geen overheidsdienaar dus.

gravatar

Jeetje toch, 170 & 171 zou ik niet graag rijden. Beide lijnen schijnen niet alleen het dodelijk saaie Hillegersberg aan te doen, compleet met omwegen vanwege de afschuwelijke tegemoetkomingen aan de plaatselijke rijken, maar tevens door te rijden naar het volstrekt zielloze Lamlendigland. De artificiëel ontstane gemeente der 3-B-dorpen. Plastic schrootjes, guppen van net 22 met hypotheken, lap-tops, stropdassen en leasebahken. Dood, maar vergeten te overlijden. Die uithoek kan maar beter worden afgestoken en aangeboden om per versnelde deeltjes worden afgeschoten naar onvindbare oorden, ver weg buiten de Melkweg

gravatar

Kijk kijk, wel wel, nu wordt het interessant. Eerder hebt u het Noordereiland al veroordeeld met de status ‘behorende bij op Zuid’, hetgeen inderdaad betreurenswaardig is, zo’n status, en nu geeft u blijk van enig ressentiment qua Hillegersberg. Wat betreft de boerengehuchten geef ik u wer gelijk, daar heeft een rechtgeaarde Rotterdammer niets te zoeken. Sterker nog: deze kolonialen bevuilen elke zondag de Koopgoot omdat in hun eigen nederzettingen op de deze dag geen waar mag worden verkocht.

Maar dat terzijde: als Zuid en deels Noord zich niet in uw warme belangstelling mogen verheugen, wordt uw ressort kleiner en aangezien u iets tegen bovenmodaal schijnt te hebben, zal Kralingen ook afvallen? Blijft over het oude Westen: Spangen?

Edoch, nu eerst een bakje koffie met een glaasje Armagnac Ténarèze uit 1946. Zonder taartje.

gravatar

Owh, dit is ernstig. dan moet het zo’n ‘vernieuwende’ maatschappij zijn met ernstig verbasterde en verhaspelde naam zoals Connexion, of erger nog: Veolia. Doet mij denken aan een sterk geurend blok zeep wat de dienster van mijn overgrootmoeder tussen haar (eigen) borstrokken pleegde te leggen. Gelukkig kwam Bernhard met zijn pijp wel eens op bezoek; dan was het weer een beetje te harden.

Overigens bestond er op het Lange Voorhout in het Haagse een champagnewinkel met de onstellende naam “Sprankling”. Heel ernstig. Heel erg ‘nouveau riche’.
Zo nouveau riche als Beaujolais nouveau, zeggen wij dan: allebei niet weg te krijgen.

gravatar

Inderdaad ernstig. Geen RET en toch onmiskenbaar 010 gelet op de kennis van de situatie hier ter stede. Heeft zojuist te kennen gegeven Meesteres Leiding te kennen. Dan is men geen vreemde in Jeruzalem, nietwaar? Ach ja, op zo’n ADHD-dagje laat zo’n man wel eens wat los.

gravatar

Staken is voor die watjes die met het GVB en de HTM meejanken. Voor de duidelijkheid: de GVB is die club 020-se busstuurders. Als een amsterdammer werkt, werkt ie tegen. Staken? Daar merkt NIEMAND wat van! En de HTM? Ach gut! Kijk, je hebt asemmers, je hebt strontemmers en tja, dan heb je ook nog HTM-ers.

Reageer
gravatar

Wel wel, nu wordt het interessant. Eerder hebt u het Noordereiland al veroordeeld met de status ‘behorende bij op Zuid’, hetgeen inderdaad betreurenswaardig is, zo’n status, en nu geeft u blijk van enig ressentiment qua Hillegersberg. Wat vetreft de boerengehuchten geef ik u wer gelijk, daar heeft een rechtgeaarde Rotterdammer niets te zoeken. Sterker nog: deze kolonialen bevuilen elke zondag de Koopgoot omdat in hun eigen nederzettingen op de deze dag geen waar mag worden verkocht.

Maar dat terzijde: als Zuid en deels Noord zich niet in uw warme belangstelling mogen verheugen, wordt uw ressort kleiner en aangezien u iets tegen bovenmodaal schijnt te hebben, zal Kralingen ook afvallen? Blijft over het oude Westen: Spangen?

Edoch, nu eerst een bakje koffie met een glaasje Armagnac Ténarèze uit 1946. Zonder taartje.

gravatar

Spangen is uiteraarderzaak en -wijs fijn. Middelland is naar mijn stellige overtuiging toch wel ‘s lands enige wereldstad in optima forma. Praçinha d’Quebrod is toch hartverwarrend?
Vanuit Middelland is het ook heel goed te bewandelen naar Blijdorp en eventueel Bergpolder en het Oude Noorden. De andere kant op, naar Histerisch Delfshaven valt ook goed uit.

gravatar

Geachte Forumleden, staat u mij toe enkele reacties op bijdragen 24 en 26 te riposteren:
Paulien: Op 24a meldt u niet zomaar Rotterdamse te zijn doch ‘hilgerbergse’; fonetisch is dat wellicht juist doch dit doet pijn aan ABN-ogen. Dat u mij als ‘Leeglang’ typeert vergeef ik u.
Jeettje: u profileert zich als trots inwoner van Hillegersberg-Zuid. Maar u preciseert dat niet, waar moeten we aan denken? Weissenbruchlaan, Beatrixplantsoen, Molenlaankwartier?
Van M Spaland tout court: Van Voorst tot Voorst is kort, maar Kadier en Keer ook: Kadier (gebiedende wijs van het Limburgse ‘kadieren’ en Keer (om: hooguit 4 meter kamerbreedte). N.B.: de villa aan de Straatweg kende géén wiebelend tuinhekje; slechts een luisterrijke oprijlaan en een openstaande garagedeur waardoor de achtertuin zichtbaar was. Mijn hondje liep -door de garagedeur- de tuin in, ik en vriend er achteraan. Vriendelijk doch beslist werd ons door de dienstdoende majordomus de (garage)deur gewezen.
Kees22: zie uw visie gedeeld op 4

Reageer
gravatar

Ach neen, waarde SSTT: Hillegersberg-Zuid volstaat. Precisering is onnodig; bescheidenheid is in onze kringen groot goed. “Stille rijkdom getuigt van groter beschaving dan stille armoede”, zei mijn grootvader, en ik houd mij daaraan. Menig belastingcontroleur is daardoor op een verkeerd been komen te staan.
Daarom hangt het familiewapen ook binnenshuis, in plaats van protserig op de voorgevel.

Beste Spaland; was er ook geen sprake van een taartje bij het bakje? Ik meen mij zoiets te herinneren.

gravatar

Of er een taartje bij het bakje was, vermelden de mij bekende bronnen niet. Misschien was het er niet uit zuinigheid. Wellicht was het er ook wel omdat het ontbreken van een taartje bij Willem III agigatie zou hebben opgewekt. Aangezien ik mij eerder al heb vergist, moet ik hierover zeer voorzichtig zijn. Maar als er iets bij die koffie is geweest dan was het een taartje, geen gebakje.
Zoals u weet moet men in dit soort zaken op eieren lopen.

gravatar

Ja ja, op eieren lopen….. en dat geteisem met dr neuzen in de wind uit Hillegersberg dan maar weer wel de struif bijelkaar schrapen om die meuk, waar het vuil van de schoenzolen in kleeft doodleuk gebruiken om de te presenteren taartjes mee te LATEN bakken door huisknechten die maanden achterstallig loon nog te goed hebben.

gravatar

Ik wist het wel Bøs. Zet ‘m op. Na zo’n dag staken barst u natuurlijk van de energie. En dan had u de pech dat het op zo’n vrije dag erg mistig was en dat dit uw genot beperkte. Ik zou bijna zeggen dat het goed weer was om een erfenis te verdelen. Maar iets zegt mij dat ook dit wel weer verkeerd bij u zal vallen.

gravatar

Het is misschien al gezegd, maar het stadhuis lijkt wel erg op een oorlogsschip. Met allerlei kanonnen op de omgeving gericht.
Ik zou in een gemeente met een dergelijk stadhuis toch al snel ondergronds gaan, vrees ik.

Reageer
gravatar

Van Mathenesse Spaland op 23g : geparenteerd aan de Hudigjes, zo zo! Van welke Hudigjes dan wel; die van Hudig en Veder,die van Hudig en Pieters, of die van Hudig & Co. of is dat allemaal één pot Hudig nat?

Reageer
gravatar

Waarde Outsider,reeds door het stellen van de vraag toont u een… eh… juist, ja… outsider te zijn. Men vraagt toch niet om een pot nat? Wilt u koffie of thee? Whisky of whiskey? Pils of bier? Het mag allemaal, maar u moet wel duidelijk zijn.

gravatar

Beste Henk,
Je hebt het niet helemaal begrepen. Een pot nat wil zeggen, dat een zekere dame met voorkeur voor andere dames, haar hormonale oprispingen vertaald zou willen zien in een tète á tète met één (of meer) der voornoemde dames.
Met thee, koffie of spiritualiën heeft dat hoegenaamd niets te maken

gravatar

Wat men ook van Rotterdam mag zeggen, hier blijkt dat historiografen zoals Van Mathenesse Spaland (Spaland klinkt ietwat Schiedams/Vlaardings)en Jeettje (undogged)hun stadshistorie kennen. En Paulien; ik haalde in de jaren ’50 en ’60 mijn ijsjes bij Tante Lien, mijn Puch bij Uitbeijerse en de medicijnen voor mijn zieke grootmoeder bij Apotheek Kostense. Dus ook ik beken mij schaamteloos tot het noordelijke Kleiwegkwartier/Uitweg/ Ringdijk/Buitenzorg. Als kind verdwaalde ik eens met een vriendje in een onwaarschijnlijk grote achtertuin aan de zuidelijke kant van de Straatweg, grenzend aan de Bergsche Achterplas. Schuin tegenover het toenmalige H’bergse gemeentehuis. Nimmer zag ik nadien een tuin van dergelijke omvang. En nimmer kwam ik dichter in de buurt van Oud Geld.

Reageer
gravatar

Geachte heer Leeflang (ik help het u hopen. Doorgaan met ademhalen schijnt probaat te zijn),
Dank voor uw positieve reactie. Ik kan mij slechts aansluiten bij uw oordeel dat heer Jeettje (undogged) een vaardig beschouwer van wetenswaardigheden is.
Maar u bent zelf ook niet verstoken van enige relevante kennis. Zo hebt u feilloos onderkend dat “Spaland” ietwat Schiedams is. Hoe bescheiden bent u hier. Schiedamser kan het immers niet. Maar wat dan nog? Van Mathenesse Spaland is toch verder dan “Van Voorst tot Voorst’. Dat is een verrekt klein eindje.
Jammer dat u zich hebt laten imponeren door de omvang van de achtertuin. Ik zie veel lieden met een grote achtertuin, maar ik zie ze er nimmer zitten. En u zegt wel dat die tuin groot was, maar niet of daarover onvolkomenheden te melden waren. Zoals bijvoorbeeld een wiebelend tuinhekje. Perfectie bestaat niet. Een tuinhekje dat niet wiebelt gaat eruit.
Ten aanzien van Puch en dergelijke hebt u zich indertijd gewend tot degelijke en kundige vaklieden die het leveren van een prijs/kwaltieitsverhouding vanzelfsprekend vonden. En zo hoort het ook. Het is toch te gek voor woorden dat men voor de aankoop van een ons krentenhet wereldwijde web moet afspeuren. Ik bepleit dan ook tevredenheid op kleine schaal.
De achtertuinen hebben wij gehad in het voorgaande. Zoals het tuinhekje dient te wiebelen, moet ook de auto niet perfect zijn. Neem een 13 jaar oude Mazda met 216.000 km op de teller waarmee nog nooit iets is geweest. Parkeer die tussen de bolides op oudejaarsavond. Rij daarna zonder problemen weg zonder de wegenwacht te bellen.
Zo is het ook met de genoemde adressen en buurten. Minder is vaak zoveel meer.

gravatar

Ach, ik kan mij daarbij aabsluiten: minder is meer. Al schoolgaand met de nakomelingen van de fine fleur van het Rotterdams notabelenschap, heb ik dat reeds menigmaal kunnen aanschouwen. Geheide miljonairs (in keiharde échte guldens) die zich op aftands rijwiel of per Renault Dauphine door de stad repten.
Een enkeling van de jeugd gedroeg zich wel eens excentriek door per speedboot naar school te komen, maar dat heeft juist ook weer z’n charme. Ach ja.

Overigens, Kees22, laten de Terneuzelingen weinig van zich en hun stad spreken hier; toch iets met die vastgelopen kannoneerboot te maken?

gravatar

Ach ja, de speedboot. Die diende dan wel van Riva te zijn. Wat de Polen betreft bent u kennelijk ook bekend met het Poolsch Koffiehuis van Mosemeyer. Daarnaast was de winkel van Knoops, de geweermaker,van wie de volksmond vermeldde, dat hij nog al familiaar was met Willem III. “Knoops, blijf je koffiedrinken?” “Graag Sire.” “Sophie, zet een bordje bij, Knoops blijft meeëten.”

gravatar

Van Mathenesse Spaland, 26c: deze bijdrage verdient het te worden opgenomen in de archieven van het Koninklijk Huis en in de Kanon van Hoogtepunten in De Speld als ‘Droge humor’, chapeau. Was Knoops niet ook familiair met de schoonzoon van Willem III: Heinrich von Mecklenburg Schwerin? Die was -extramaritaal- ook nogal vaardig met zijn geweer, getuige een bastaardzoon Van Lier, de broer van Juliana zaliger.

gravatar

Ik heb u wel door, Leeflang! Met vleierij poogt u mij op de praatstoel te krijgen. Via der Heinrich – die overigens zeer betrokken was bij onze natie en hooglijk ondergewaardeerd is gebleven – en Van Lier – ach, dat weet toch iedereen – wilt u toewerken naar Bernhard en aardige doorkijkjes van mij vernemen. Uw aanpak is wat te direct, te doorzichtig.

Grote omzichtigheid is steeds geboden. Neem nu mijn mededeling dat Willem III had gevraagd om het bijzetten van een bordje voor Knoops. Ten Paleize heeft men de annalen bestudeerd en daarna geconcludeerd dat deze mededeling niet juist was. Hij had niet gevraagd om het bijzetten van een “bordje”, maar van een “bakje”. Het citaat had dus moeten luiden: “Sophie, zet een bakje bij, Knoops blijft meeëten.” Ik rectificeer dat graag, want in Koninklijke kringen is men zeer precies op dit soort dingen en bovendien zo humeurig als de pest. Hiermee is deze historische onjuistheid rechtgezet.

U merkt dat zelfs van een bakje koffie een degelijk proces-verbaal werd opgemaakt en dat ik toegang heb tot dit archief. Dit betekent, dat de door u verlangde informatie beschikbaar is. Maar dit alles open en bloot hier uitstorten gaat natuurlijk niet. U moet mij vooral goed volgen en dubbele bodems doorgronden.

Met betrekking tot Bernhard kan ik u mededelen dat in de couranten heeft gestaan dat zijn betrekking bij de bekende firma indertijd helaas heeft bestaan uit werk op de postkamer, of zoiets. Zeg maar het likken van postzegels. Laat uw fantaisie de vrije loop en stelt u zich voor dat iemand in die positie zich een betere werkplek wenst…

Gewoon volgen en goed opletten. Niet aandringen en geduld oefenen.

gravatar

deze man moet een lindje krijgen ipv ondslag

Reageer
gravatar

Na een retraîte van enkele dagen is dit item mijn rentrée in De Speld. Ik sta versteld van de vele ‘hondse’ kruis- referenties, transversale uitstapjes naar ‘t windrecht van de Blommersdijkse molen, faux pas van de ganzenpopulatie op de Noordsingel waardoor lijn 4 regelmatig in de remmen moet. Er is een enorme spreiding in accenten. Statistisch slechts te vatten in een “kromme van Gauss”. De initiële discussie over het recht van Frans van der Peek om te weigeren hondenbelasting te innen in Terneuzen is ontaard in een historikerstrijd, waarin Rotterdam als mik- en ijkpunt dient. Dit nu kan niet: Rotterdam benoorden de Noordsingel, meer precies vanaf v/h Lommerrijk, Straatweg, is de enige buurt waar (nog) geen hondenbelasting wordt ontdoken, noch ritueel wordt geslacht. Honden doen daar hun gevoeg in de eigen, wijdse, achtertuinen, waar terstond een bijklussende illegaal, tegen Pools uurtarief, de rommel achter de hond opruimt. Zouden rashonden alhier aan de voorzijde worden uitgelaten, zo liepen zij het risico onder Lijn 4 terecht te komen. En het kan niet zo zijn dat Lijn 4 de Freericksplaats passeert en de LeFèvre de Montignylaan indraait met rashondenbloed op de bumper.

Reageer
gravatar

Uw versteld staan verbaast mij en lijkt mij niet gefundeerd. Door de dichte mist en het staken van het openbaar vervoer in een aantal steden zijn de mensen op bezigheden binenshuis aangewezen. Een speld groeit dan gemakkelijk uit tot een heipaal.

gravatar

Ach, nu u zelf over de Straatweg bent begonnen is het van belang te vermelden dat die vroeger bekend stond als “Blommersdijksche weg”. Het verband met de genoemde molen is dus duidelijk. Inderdaad werd daar geen belasting ontdoken. De belasting werd daar juist afgedragen aangezien daar de tiendschuur van Hillegersberg was gelegen. Deze verloor zijn functie door de Tiendwet 1907.

gravatar

Ewh, ten eerste distantiëer ik mij, als trots inwoner van Hillegersberg Zuid, van enige vorm van rashondenfraude zoals gebruikelijk schijnt te zijn bij de noorderburen. Verders bieden wij een warm welkom aan die Polen, dewelke in onze wijk een onderkomen hebben gezocht.

Ten tweede: volgens de annalen heette de Bergweg vroeger Oost Blommersdijkseweg, en wat nu Straatweg wordt genoemd heette vroeger Bergweg, ongeveer tussen de Benthuizerstraat en Hillegersberg. De Bergse Dorpsstraat is de voortzetting van deze oorspronkelijke Bergweg, wat logisch is vanwege de hoge ligging op een antediluviaanse zandheuvel van Hillegersberg.

Dus als die ambtenaar uit Terneuzen nu die ganzen komt bekeuren klopt het weer: die hebben er niets te zoeken en maken meer rommel dan de honden.

gravatar

Uit uw – overigens correcte – behandeling van het Rotterdams stratenplan van 1611 begrijp ik dat zowel de ganzen als de inbreuk op het windrecht sedert 1870 wat u betreft de vellen kunnen krijgen. Het ligt dan voor de hand om te veronderstellen dat de misgelopen tijns en vrije vroonrechten van 1870 tot 1-1-1909 u worst zullen zijn.
Ik hoop dat ik het zo goed samenvat.

gravatar

Nou nee, niet echt, hoewel ganzen uit 1870 niet echt meer eetbaar zullen zijn. Maar dat windrecht gold tot 1870, daarna werd het afgekocht, waarna de molen overwegend een sein-functie kreeg voor de andere molens van het Schiedamse ambacht.
De Gemeente heeft de G van Genis (Huis van Bewaring) decent genoeg pas in 1872 opgetrokken. Om nu te beweren dat rechten gevioleerd werden; neen. Bovendien waren die windrechten heel ondemocratisch: alleen toekomend aan de landheer.

gravatar

Via mijn echtgenote ben ik geparenteerd aan de Hudigjes. Schoonpapa is weer verbonden aan de famielje Blommersdijck Bokel die nog zit te mokken over het niet afgekochte recht van zwaandrift. Behoudende lieden, ik zeg er liever niet teveel over, het zou te ver gaan. Maar u hebt gelijk. Het was niet democratisch. Schoonpapa zegt dat het daarom juist Héérlijke rechten waren. Dit brengt mij op heerlijke gerechten, en wel in het bijzonder op de door u toegezegde ganzebout. Een zeer smakelijke vogel. Kunnen er wat veren bij? Zoals gezegd is schoonpa wat behoudend, heeft hij kennis aan Hudig en schrijft nog met… eh… u raadt het al… veder.

gravatar

Uiteraard gebruikt een Hudig een Veder: partners sinds lang, nietwaar? Sinds 1903 alweer, volgens de annalen. Wat is er trouwens van Van Blokhuizen gekomen?
Helaas heb ik nog steeds geen hond om de ganzen te apporteren en is de Dierenambulance mij immer te snel af.

@Paulien: Jawel, aan de goede kant, maar het is vlietend: velen zijn uitgeklust in H’berg Nd en zijn weer Poolswaarts gegaan.

gravatar

Van Blokhuizen? Huibert? Is allang dood. Geboren in 1805. Wat wilt u? Maar om op de hoofdzaak terug te komen: de Dierenambulance zou natuurlijk ook wel eens kunnen staken. Neen, driewerf neen. Die gans ontgaat mij niet. Zoals ik al zei een zeer smakelijke vogel. Ik laat hem niet aan de aandacht ontsnappen.

gravatar

Ganzen uit achtienhonderd-zóveel en die Hilbillie-Blues-boys willen dat gevleugeld ongedierte nog oppeuzelen. Ben je DAN de weg kwijt?! Zou mij niks verbazen als ze dat alleen maar willen, omdat dat zooitje trifus lid is van Roeivereniging Bergweg en de hele bliksemse bende met een amsterdammer op de kaai terecht is gekomen (voorzover het niet in de plomp is gepletterd, natuuk).

gravatar

Dat was heel mooi, Bøs. Ik hoop dat het u opgelucht heeft. Ik maak van de gelegenheid gebruik erop te wijzen dat u hebt verzuimd om “Amicitia” te vermelden. In het kosmisch gebeuren is dit uiteraard nauwelijks een rimpeling, maar toch!

gravatar

De kwestie Blokhuizen, waarde Jeettje, zit mij toch niet lekker. Gevestigd aan het Willemsplein en thans blijf ik in het duister tasten over de latere lotgevallen. Ik begin mij hierover zorgen te maken (ik wéét het niet) dat de affaire van 1879 hier wellicht een rol speelt. A spectacle of so much glory and so much shame.

gravatar

Amicitia? Dat is toch dat hol van dat studententuig? Mot ik heel niks van hebben. Studenten, dat zijn jongelui die nog héél veel moeten leren.

gravatar

Leeflang s.s.t.t. L.S.

U schrijft: “Statistisch slechts te vatten in een “kromme van Gauss”.”

Nu had ik op school geleerd dat de Gaussische Kromme de zogenaamde B-H kromme is. Lees het lesboekje maar na.

Ik weet niet waar u heen wilt, maar het is tegenwoordig niet de vrije 70tiger jaren.

Pas op voor de niet-liberale SGP-regering met een groot aantal Conservatieven en zonder Christelijken. Met een steeds strenger wordend O.M. en hogere straffen.

Het vatten van twee maagdenburger halve B-H bollen wordt nu binnen de verwachtingswaarde van de gaussische verdeling van rechterlijke uitspraken als ernstige misdaad gezien inplaats van een ludiek gebeuren zoals in het verleden.

Leeflang, ik mag u het hopen…

gravatar

Ik dacht dat blaftaks een tot-voor-kort verborgen opslag op de prijs van prostituees was die in het kader van transparantie (in navolging van financiële sector) zichtbaar gemaakt moet gaan worden aan klanten.

Reageer
gravatar

Ontslag dreigt voor weigeraftrekhypotheekrenteonderzoekkabinet.

Na de dreiging van het ontslag door de werkweigering van een hondenbelastingweigerambtenaar met prinicipieële gewetensproblemen is er een nieuw onvergelijkbaar probleem opgetreden.

Het betreft hier een werkweigering door het kabinet van een opdracht van de eerste kamer om onderzoek te doen naar de aftrek van hypotheekrente.

De kabinetinstandhoudende SGP verklaarde op een snel belegde persconferentie, dat alleen al het denken aan aftrekken hun een zuur gezicht opleverde en zegt de volle steun aan het kabinet te geven als ze als wisselgeld het burgelijk huwelijk afschaffen. Alleen dan kunnen ze steun verlenen wanneer het CDA verder inplodeert.

Het kabinet zei na lang aandringen dat het hier een onvergelijkbare situatie betrof: de hondenbelastingweigerambtenaar handelt uit principe, terwijl het kabinet handelt uit puur opportunistische redenen.

De journalist, die daarna vroeg naar de christelijke principes waarop de restanten van het CDA hun beleid niet meer baseren, werd door ene Drion Gaus neergeslagen.

Hij verklaarde na afloop dat het een grapje was en ook dat hij op het verkeerde been was gezet toen het over principes ging: hij dacht daarbij aan de Sara-rechtspraak der muzelmannen en de grote Jihad. Verder kende hij geen principes, en daarom was hij er sterk op tegen.

Reageer
gravatar

Waf woef waf woef waf woef waf woef waf woef waf woef.
Waf woef waf woef waf woef waf woef waf woef waf woef waf woef.

gravatar

Mooi! Ik hoop dat het overslaat naar Rotterdam, want het is hier gewoonweg onbetaalbaar geworden, een hond.
Ik vraag mij af of ik hondenbelasting mag weigeren te betalen op grond van religieus gewetensbezwaar? Van de Blaffemiekerk ofzo, moet ik nog wat voor verzinnen, moeilijk kan het niet zijn.

Reageer
gravatar

Religieuze bezwaren ? Geen hond gelooft dat; er is maar één escape en dat is een ander dier nemen, zoals een wolf. Hoewel, misschien lukt het om een hele grote herdershond als wolf aan te merken, maar het blijft de vraag of de gemeente erin trapt. Een hertje of struisvogel is natuurlijk ook een leuke optie.

gravatar

Honden in Rotterdam? Niet nodig! Wij hebben al Leefbaar Rotterdam. Daar krijg je al genoeg stront van. Neem fijn een goudvis, kan ik je adviseren. (Mocht die overlijden dan kun je er altijd nog een fijn goudvissen-bontje van laten maken)

gravatar

Bøs: wil je ajb het nobele hondenras niet beledigen met ze gelijk te stellen met (ON)Leefbaar?
Vergelijken mag, maar dat pakt alleen maar slecht uit voor de pissebedden, niet voor honden. Wel weer voor valse en dus afgemaakte honden, maar dat schijnt met mensen niet te mogen. Tenzij ze van buiten komen of in de woestijn wonen.

gravatar

Wat bedoel je? Honden edel? Mijn løl is een edel deel! Honden zijn net zo wenselijk als die bende van Zeurensen en Fratstoor. Er ZIJN ongehoord vervelende lieden die ervan houden, maar de massa heeft er slechts heel veel last van.
Honden mogen van mij best in Rotterdam, maar dan onder de strikte voorwaarde dat bij die dieren de onderkaak verwijderd en de anus dicht geschroeid zal zijn.

gravatar

Je kletst, Bøs. Ik had het over nobel, niet over edel – significant verschil. En honden vertrouw ik meer dan die hier genoemde uitvreters die zuur verdiend belastinggeld krijgen zonder enige vorm van tegenprestatie.
Kennelijk verwar je het baasje met de hond.
En feitje: er ligt een factor 40 méér geplette kauwgom op straat in de stad dan wat anders …..

gravatar

Dat gedoe met honden lijkt een typisch Rotterdams probleem te zijn. Ik snap het niet helemaal. Ik heb het nog even nagevraagd bij de buren in de Hof van Delft. Zij hebben ook nergens last van. Men kan de konijnenwarande toch laten bewaken door ganzen? Geen hond die in de buurt komt.

gravatar

Ah, ja, ganzen. Daar moet tram 4 regelmatig voor stoppen: het lijken wel politici zo dom ze in de weg blijven zitten. Overlastgevers, en de eigenaar ligt op het kerkhof.
Naja, bijna weer kerstmis: dit jaar geen kalkoen maar gans, dat is wel zeker.

gravatar

Neenee, Henk uit de Mathenesserlaan: lijn 4 rijdt langs de Noordsingel alwaar een forse kolonie ganzen domicilie heeft gezocht. Verkeer moer regelmatig in de remmen omdat de beesten op de weg blijven zitten.
Dus even iets later in de remmen dan maar. Kan ik u verblijden met een ganzeboutje?
Jammer dat ik nu geen hond heb: die kon mooi leren apporteren.

gravatar

De Noordsingel is het rechtmatige domein van de ganzen. U vergeet dat de Noordsingel niet bebouwd mocht worden in verband met het windrecht van de watermolen van de Blommersdijkse polder. Vanaf 1870 is op dit windrecht inbreuk gemaakt en werd er toch bebouwd. De kwestie is daarom, dat de ganzen doende zijn om de rechtmatige toestand te herstellen. Dit alles neemt uiteraard niet weg dat een ganzeboutje niet te versmaden is. Dit aanbod neem ik dus met beide handen aan.

gravatar

Ik zit met een moeilijk probleem. Misschien is er een lezer die mij kan helpen.

Als mijn buurman door zijn rottweiler wordt gebeten, moet ik dan 112 of 144 bellen?

p.s.
Ik heb zojuist deze vraag ook aan Henk, Ingrid en hun pitbull Geert voorgelegd.

Reageer
gravatar

Ik heb begrepen dat de Gemeente Terneuzen op korte termijn een Kakzak in omloop wil brengen waarmee de inning van hondenbelasting wordt geregeld. In het kader van de eerder gememoreerde stelling ‘de vervuiler betaalt’ lijkt dat een goede oplossing. De bezitter van een grootschijter, type ‘Deense Dog’, moet een grotere en dus zwaarder belaste Kakzak gebruiken dan bij voorbeeld bij de Chihuahua, die slechts erwten schijt.
De hondenbelastingcontroleurs moeten dan niets anders meer doen dan op straat kijken of de hondenbezitter wel in het bezit is van de bijbehorende (passende) Kakzak. Is het niet het juiste formaat, dan komt de eigenaar er bescheten van af. Een boete en de stront met blote handen opruimen.
De Kakzak wordt voorzien van waarmerken als het Gemeentelogo, een barcode en een chip, voor het geval de Kakzak niet in een van de daartoe bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd. Via een GPS-systeem kan de Kakzak worden opgespoord en de eigenaar kan vervolgens een forse boete verwachten.

Reageer
gravatar

Het geeft toch te denken dat gemeenten helemaal geen belastinginspecteurs hebben. Ze hebben heffingsambtenaren de rijksbelastingdienst heeft inspecteurs. Is dit nu een voorbeeld van infiltratie van de Haagse weigerambtenaren in het onschuldige Terneuzen??

Reageer
gravatar

Waren er maar meer ambtenaren en andere uitvoerenden met gewetensbezwaren !
Zolang de één vanuit de ivoren toren allerlei maatregelen verzint en de ander ze weer klakkeloos uitvoert, zal het nooit echt goed gaan met de samenleving !
“Bah, wat serieus weer” zult u zeggen en dat klopt; ik krijg daar dan ook echt gewetensbezwaren van.

Reageer
gravatar

Het moet niet gekker worden. Straks zijn er ook nog uitgeprocedeerde-alleenstaande-minderjarige-asielzoekers-uitzet-IND-ambtenaren met gewetensproblemen.

Ik neem aan dat dan pas echt de gedoogpartner in tegenstelling hun milde huiding tegenover honden-belasting-weiger-ambtenaren zich aansluiten bij het CDA en de VVD in hun starre opstelling jegens alleenstaande-minderjarige-asielzoekers.

Liever een hond aan de lijn dan een AMA loslopend in Nederland.

Reageer
gravatar

Tja Honden gestappo…..
Naar mijn gedachten gang was de honden tax ingevoerd om de shit op te ruimen?
Immers een geit schijt nog altijd op eigen terein….
Dat het oneerlijk verdeeld is in nl dat mag duidelijk zijn….De kat van de buren schijt ook in een ander man zijn tuin…
Dat deze ambtenaar er moeite mee heeft kan ik heel goed inkomen…
Teminste een vent die zijn mening durft te geven.!!! toppertje!

De geit overigens word ook illigaal geslacht op het flatje…..

Reageer
gravatar

Waarom geen kinderbelasting? Die kindjes veroorzaken meer overlast dan alle honden bij elkaar, en er moeten zelfs speciale instituten worden opgericht om ze een beetje te leren rekenen en schrijven. En vaak lukt dat dan ook nog geeneens.

Het invoeren van een kinderbelasting hoeft trouwens niet zoveel te kosten, je kan de gegevens gewoon uit de database van de kinderbijslag en studiefinanciering halen.

Reageer
gravatar

Pfff…Doh!

Kinderen worden uiteindelijk zindelijk, voltooien hopelijk een opleiding en kunnen daarna ons pensioen gaan betalen.

Noem mij een hond die dat ook voorelkaar krijgt!

Ik neem aan dat u met terugwerkende kracht, uw achterstand aan ‘kinderbelasting’ zult voldoen?

Toch maar niet, he…Doh!

gravatar

Dat bedoel ik dus. Zodra die kinderen een jaar of 67 zijn, willen ze ook nog pensioen ontvangen. Ik stel dan ook voor om de voorgestelde kinderbelasting behoorlijk op te voeren zodra deze kinderen pensioen ontvangen.

En om de kinderbelasting direct in te voeren voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 55 jaar.

gravatar

Het lijkt me beter om een kindertoeslag te geven voor kinderen van 0 tot 120 jaar.

Het voordeel is dan dat de AOW afgeschaft kan worden: die is haast niet meer op te brengen zegt men.

Belasting kunnen we beter heffen op arbeid van robots: dan kunnen alle kinderen van de zon genieten: die gaat toch gratis op!

gravatar

Vooraf dit; het gemeentehuis van Terneuzen oogt vanuit deze hoek als een oorlogschip; erg grijs, de 4 balken op de vierde verdieping als kanonnen naar buiten gericht en helemaal bovenin de brug: mogelijk een gebouw met een “sick building syndrome”. Over die fiscale hondenbelastingweigeraar Frans van der Peek alleen dit: Of je bent ambtenaar met een betrouwbaar, vast inkomen tijdens de komende mega-crisis (SCP)of je schuift alvast een tentje bij in de “Occupy”-beweging recht tegenover de gemeentelijke gaarkeuken. In dat laatste geval kun je beter je hond in de buurt houden, als ‘noodrantsoen’. Nederlandse coalitie-regeringen zijn traditioneel weinig besluitvaardig, maar uit de laatste oorlog heeft men enkele essentiële zaken overgehouden: Hondenbelasting, kinderbijslag en “Befehl ist Befehl”, later bekend als “Wet is wet”. Wie vervuilt, betaalt! In het kader van de komende draconische bezuinigingen zullen ook houders van katten, parkieten, kanaries, marmotten, cavia, gif- en wurgslangen belastingplichtig worden: werkgelegenheid voor laag-opgeleiden!

Reageer
gravatar

In het rijtje belastingplichtige dieren mag ook de grasparkiet niet ontbreken. Er schijnt in Sas van Gent zelfs een belasting innend ambtenaar te zijn die door slechts de grasparkieten der stedelingen te imiteren grote sommen achterstalligf belastinggeld int.

gravatar

Sas van Gent, is dat niet Terneuzen-Zuid? Volgens mij is dat geen zelfstandige gemeente meer en zal de parkietbelastinginner moeten innen volgens de Terneuzense Principes. Wellicht net als voor honden een parkietenpoepzakje met logo en chip om de parkietenpoep af te voeren. Ook deze dieren moegen niet wildpoepen en wie vervuilt betaalt. Duidelijk.

gravatar

Gelukkig heb ik al mijn honden in een kluis diep in de bergen van Zwitserland gestald. Deze discussie gaat dus aan mij voorbij. Al wordt onder druk van de EU en VS het hondengeheim steeds kwetsbaarder… Ik snap het ook wel. Het is op deze manier bijna geen doen elke ochtend én avond mijn honden uit te laten.

Reageer