Friezen staken verzet tegen aanleg Afsluitdijk

"Misschien zijn we ook wel niet principieel genoeg voor een echte boycot."

Na meer dan negentig jaar staakt de Friese actiegroep De biezem yn’e mêst haar verzet tegen de aanleg van de Afsluitdijk. Voorzitter Wijerd Jelckama pleit er nu voor om de dijk te accepteren. “Al is en blijft het natuurlijk een onding.”

Jelckama is teleurgesteld in de houding van de Nederlandse regering: “Met allerlei procedurele trucs hebben ze ons rechtmatige verzet ondermijnd. Ze hebben destijds de dijk bijvoorbeeld gewoon aangelegd, terwijl er nog allerlei bezwaarschriften bij de Raad van State lagen. Je kunt wel gaten blijven schieten in de Zuiderzeewet van 1918, maar als de regering niet luistert, houdt het een keer op.”

Volgens Jelckama is de motivatie onder de actievoerders inmiddels tot het nulpunt gedaald. “Eigenlijk is het wrang, maar de overheid heeft dat gewoon heel slim gedaan. Grote, voltooide bouwprojecten die miljarden hebben gekost draai je niet zo snel meer terug. En wanneer zo’n dijk er eenmaal ligt, kiezen sommige Friezen toch voor het gemak en rijden er enkele keer met de auto overheen. Misschien zijn we ook wel niet principieel genoeg voor een echte boycot.”

De schadelijke gevolgen zijn volgens Jelckama zichtbaar in heel Friesland. Hij heeft zijn provincie sinds de opening van de Afsluitdijk in 1932 onherkenbaar zien veranderen. “Er lopen hier tegenwoordig figuren uit de randstad rond die op zoek zijn naar rust en ruimte en de mensen spreken steeds slechter Fries. En dat alles omdat die Hollanders zo nodig een dijk moesten.”

De fiere Fries geeft zijn strijd echter niet op. Om een tegengeluid te laten horen, overweegt hij een nieuwe actiegroep te beginnen. “Ik wil een dijk opwerpen tegen alle schadelijke invloeden die tegenwoordig vanuit de Randstad deze kant opkomen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

‘t benne hillegaar immense problemen; dat continentaal plat van Greuningen is krek under Friesland doorschoven en tegen de WestFriese Omringdijk tot stillestand komen. De NAM boort dur al noar gas en de NEM plaats allegaer al windmeules. Maar veur wie benne nou es die aerdgasbaten?

Reageer
gravatar

Krek als ‘t niet waar is! (en als het wel waar is, dan TOCH krek!)
Ik stel voor om de opbrengsten ten goede te laten komen aan het oplossen van de Griekse schuldenlast. (Dan heeft iedereen er iets aan)

gravatar

Merk op dat het territoriale deel (N.O.) van de Zuiderzee toebehoort aan Friesland, het z.g. Fries Continentaal Plat. Noord-Holland Noord (West-Friesland)heeft daarvan geprofiteerd. het overblijvende open deel van de Zuiderzee is nu een spaarbekken voor drinkwater, dat dreigt te worden vervuild door vermogende Randstadters die hun open riolen laten uitmonden -via de randmeren- in het IJsselmeer. De dienst Rijkswater staat voor een onmogelijke opgave dit misbruik te stoppen. Men laat dus maar (naar oud ambtelijk gebruik) Randstedelijk afvalwater over God’s akker lopen.

Reageer
gravatar

Nu die actiegroep de pijp aan Maarten heeft gegeven, kan ik eindelijk uit de school klappen. Het oorspronkelijke plan was een dijk die niet alleen de toenmalige Zuyderzee maar ook de tegenwoordige Waddenzee omsloot. Na droogmaling van dit toch al de helft van de tijd half droogliggende wateroppervlak zou er dan een aanzienlijk oppervlak aan waardevolle landbouwgrond zijn vrijgekomen met interessante perspectieven voor onder andere de zeekraal- en lamsoorteelt, om over de productie van ‘agneau de pré salé’ maar te zwijgen. Als gevolg van de protesten van de actiegroep De biezem yn’e mêst is er destijds (helaas) gekozen voor een minder ambitieuze uitvoering en heeft het team van ir. Lely besloten om zich te beperken tot afsluiting van de Zuyderzee. En zelfs die is nooit helemaal drooggelegd, als gevolg van de protesten van weer andere actiegroepen.

Reageer
gravatar

No’t dat klear en ôfdien is kinne we der no oer neitinke wat we mei dizze dyk dwaan gean. Op it stuit is dêr botte min te belibjen. Ik sis: fakânsjewenten want dy hollanders jouwe grif jild foar dat soarte dingen.

Reageer
gravatar

Jan waarom heb jij als Fries geen voornaam die eindigt met een e? Jelle, Fokke, Sukke of zoiets? Met jouw achternaam kom je in Friesland ook niet ver. Ik zou verhuizen als ik jou was. Helaas zit Gelderland al vol met asielzoekers uit jouw provincie. Probeer Noordoost-Noord-Holland eens.

gravatar

Hoezo zit Gelderland helaas al vol Friese asielzoekers? Dat slaat nergens op.

Paulien van Gelre, je maakt ons te schande!

Er zijn veel Friezen in het verleden naar Holland verhuisd, omdat ze daar handige handen te kort kwamen.

gravatar

Gravin, dat lijkt mij nogal eenvoudig: als Friezen Jan heten en er vanwege hun spraakgebrek een e aan toevoegen, zou Jan plots Jane zijn. Uit angst dat zich plots een wilde Tarzane aandient die zich over Jane’s maagdelijkheid ontfermen zal, durven die Friezen hun Jan geen Jane te noemen.

gravatar

Dat Friese volk meent er een eigen taal op na te moeten houden. Ze noemen elf dorpen steden en denken nog steeds dat Franeker een universiteitsstad is. Dan heb ik het nog niet over de “haven” van Stavoren gehad.

Hollanders, Groningers, Drenten en Overijsselaars hadden er beter aan gedaan als ze gezamenlijk een hele hoge dijk rond Friesland hadden aangelegd om die megalomanen van de beschaafde wereld af te sluiten.

Die overbodige aansluitdijk wordt ten onrecht afsluitdijk genoemd.

Reageer
gravatar

Jij kunt je dan wel opwerpen als spreekbuis van Gelre, maar ik als Gelderlander ben het niet met je eens.
Gelderland heeft zich, terecht en het succes, grondig verdedigd tegen de Hollanders.
Als ik de keus heb tussen Friezen en Hollanders, kies ik uiteraard voor de Friezen.

gravatar

Kees 22, Ik moet je nu toch terecht wijzen. Die Friezen hebben een heel vervelende gewoonte mbt de Hollanders: werkelijk ALLES wat hen niet bevalt, komt volgens de Friezen door de Hollanders. Vandaag las ik zelfs dat een groep Friesche terroristen dreigt aanslagen in Holland te zullen uitvoeren als een Brabantse film vertoond zal worden, waarin de Friezen (overigens geheel terecht!) als dom, ridicuul en vervelend worden neergezet

gravatar

Je moet die Friezen niet zomaar op hun woord geloven.
Ze hebben een groot stuk van Noord-Holland gekoloniseerd en noemen dat West Friesland.
Die dijk is instrumenteel voor hun expansiedrift richting het Hollandse land, laat je dus niets wijs maken door dit heerschap…

Reageer
gravatar

In Duitsland hebben ze zelfs nog Oost Friesland. Je kan erop wachten dat ze de brug tussen Denemarken en Zweden gaan misbruiken om Noord Friesland te stichten.
Waar ze Zuid Friesland hebben bedacht?
Wellicht in Griekenland of Italie?

gravatar

Dat gekoloniseerde stuk Friesland in Noord-Holland binnen de Westfriese Omringdijk, die Friese enclave dus op Hollands grondgebied was het eerste stuk dat boven de Hollandse schorren en wierden uitstak en droog bleef; op de Sint Elizabethsvloed na. In Duitsland zijn Ostfriesen naast Groningen (Saksen) gelocaliseerd en als dom en rudimentair geduid, ongeveer zoals Hollanders zich vrolijk maken over Belgen. De Belgen houden nu al meer dan een jaar de boel gaande zonder regering; Nederland zucht onder beide verlichte zonnekoningen Mark & Maxime. Wie is nu beter af? Friezen houden nog (van) hun eigen territorium: stel dat Friezen als Amsterdammers en Hagenaars waren geboren? Dan had de ramp helemaal niet te overzien geweest.

gravatar

Als Oud-Rotterdammer kom ik nog wel eens in Friesland, per boot! Het valt me dan altijd op hoeveel Hollanders daar hun weekend vieren bij Earnewoude en op ‘t Jeukemeer. Laatst ging de mare dat de FIOD controle op vaarbelasting ging houden, vermomd als HISWA-colporteurs: binnen een half uur waren alle schepen groter dan 9 meter onzichtbaar; gecamoufleerd. Ergo; er zijn massa’s vermogende Hollanders die in Friesland zowel horizon en vaarwater als belastingklimaat vervuilen. Friezen zouden veel meer om een ‘Ausweis’ moeten vragen, dat houdt in ieder geval het gehalte ‘Hollanders” binnen de perken.

Reageer
gravatar

Zeg heer of mevrouw G.Leuf, ik bemoei mijzelf niet met de gynaecologie, daar het mij aan deskundigheid op dit terrein ontbreekt. Wilt u zich niet met de waterbouwkunde bemoeien?

Het is al erg genoeg dat zo’n 17 miljoen Nederlanders denken verstand van voetbal te hebben. Om maar te zwijgen over die opiniepeiler die verstand van misdaad veinst te hebben.

gravatar

Wat geven die friezen het snel op ! Al decennia ben ik actief voor de actiegroep “stop het uiteendrijven van de continenten”.
De oprichters van deze actiegroep probeerden al ca. 200 miljoen jaar geleden, aan het eind van het Trias, om de continenten bij elkaar te houden, door stokken in de grond te slaan en ze met touwen te verbinden, maar tevergeefs !
Ze bleken incontinent (tegenwoordig is deze term verwaterd), maar volgende generaties bleven doorvechten en geven tot op de dag van vandaag niet op, hoezeer ze voor een voldongen feit werden en worden geplaatst.
Dus anders dan de friese slapjanussen laten wij ons nog steeds niet kisten !

Reageer
gravatar

Wijlen mijn opa heeft als voorzitter van de natuurvereniging “Red de Conger” de bouw van de Afsluitdijk nog kunnen tegenhouden vanaf 1891, toen de waterbouwkundig ingenieur Cornelis Lely zijn rampzalige plan klaar had, tot 1927 toen mijn opa zaliger helaas was uitgeprocedeerd.

De Conger Conger Hollandica, een destijds al zeldzame, dus beschermde straalvinnige uit de orde van de Anguilliformes was voor zijn paaigebied afhankelijk van de zoetwaterstromen die uitmonden in de Zuiderzee.

De Conger Conger Hollandica is door de nietsontziende indamming van de Zuiderzee helaas in 1933 uitgestorven.

Reageer
gravatar

Mijn reactie in het OudFries: “Hir is scriuen alsa dene bode, sa god selua ief Moysi in monte Synai, uppa tha berchte Synai on tuam stenena teflu.
Primun mandatum, thet erste bod: minna thinne god fore feder ende moder mith inlekere herta.’ Dus samenvattend: “It Goat Oan”.

Reageer
gravatar

Het ding mag dan een Afsluitdijk heten te zijn, maar het sluit Friesland helemaal niet af. Integendeel het gevaarte onsluit Friesland. Ik stel voor dat gedrocht om te dopen in Ontsluitingsdijk.

En voor wie aan de naam Afsluitdijk gehecht is, ben ik bereid om de Israëlische premier te verzoeken die Apartsheidsmuur (de Israëli’s spreken zelf over Veiligheidsmuur) om te dopen in Afsluitmuur.

Reageer
gravatar

Tegen U tweet ik hetzelfde als #8 Donnerweder:

In het kader van de huidige tijdgeest zou ik het dan toch liever “Aanpasdijk” willen noemen. Verboden voor hoofddoekjes uiteraard….

gravatar

Maar heer Wilders, had u dan niet veel liever een Afsluitdijk rond heel Nederland gehad. Dan kunnen ons voor de rest van de wereld afsluiten, dat enge buitenland buitensluiten en ons in onze polder terugtrekken. Zegt u maar: wordt het een Afsluitdijk, Buitensluitdijk of Terugtrekdijk?

gravatar

Niet zo’n groot probleem als je het doet voorkomen. Je kan Friesland vermijden door een andere route te nemen, over Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drente.

gravatar

Ja, er is een fout gemaakt in de berekeningen en de uitvoering, ik durf dat nu wel erkennen. In mijn commando der Genisten bevond zich ene luitenant Vlasbroek, eigenlijk niet uit het goede staal getrokken voor militair, maar hij deed zijn best, en deze Vlasbroek heeft de tekening aangepast zodat de dijk in NdHolland aansloot en niet in de Waddenzee uitmondde.
Wij waren al bang dat een hele dijk de Friezen zou uitnodigen tot invasie, dus als zij in het water zouden rijden, hadden we dat probleem opgelost.
Helaas, onder druk van zijn vrouw en schoonfamilie heeft Vlasbroek … de rest is geschiedenis. Vlasbroek ook.

gravatar

Zeg Annie, moet je nu werkelijk van die Ab Surde voorstellen doen? Door Friesland naar Grøn moeten is geen pretje. Door dat vervloekte, zielloze flevoland is helemaal horror! Lelijkstad heet niet voor niets Lelijkstad. (Zeg maar even ‘Oh ja’)

gravatar

Geen verzet is wat straf uitgedrukt. De dijkaanleggers hebben namelijk een prima optie voor dit probleem ingebrouwd met 4 onafhankelijke draaibruggen. Twee aan de kant van Noord-Holland en 2 aan de kant van Fryslân. Dus als een van de partijen het weer eens zat is draaien ze de bruggen en is de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer. (Bij twijfel draaien ze maar 1 van de 2 bruggen per kant.) En mij valt op dat dat regelmatig gebeurt. Niet gek want Wieringers hebben nix met de Worinchemmers en vise versa.

Reageer
gravatar

In dit opzicht is het mij al vaker opgevallen dat de afstand Kop Afsluitdijk- Den Oever korter is dan de afstand Den Oever- Kop Afsluitdijk, maar dit kan op toeval berusten.

gravatar

In het kader van de huidige tijdgeest zou ik het dan toch liever “Aanpasdijk” willen noemen. Verboden voor hoofddoekjes uiteraard….

gravatar

tsja, als je van koeien houdt moet je inderdaad naar Fryslân. ieder zijn eigen voorkeur, maar ik wijs je wel op de wet tegen bestialiteit, bovendien vindt de boer het niet zo leuk denk ik

gravatar

Oplossing zeer eenvoudig: Fryslân verklaart zich onafhankelijk en we zetten een grenspost neer ter hoogte van het Monument voor de “Hollandse” kant en nabij Kornwerderzand voor de “Fryske” kant. het stuk daartussenin verklaren we tot neutraal terrein. Hoe ze hun grenzen met Groningen, Drenthe en Overijssel inrichten moeten ze in Ljouwert zelf maar uitzoeken.

Reageer
gravatar

Wat een lapzwansen daar in Friesland. Wij gaan door met het verdedigen van ons prachtige pensioenstelsel totdat wij zelf er de laatste cent van hebben opgegeten! Geef nooit op, blijf schrapen, geef ik de Friezen mee.

Reageer
gravatar

Ik ben niet van jouw club, Agnes, maar hier geef ik je groot gelijk: wat is dit voor slap gedoe?
Vroeger werd er uit principe nog wel eens iemand vermoord – ene Bonifacius kan je daar alles over vertellen – maar op heden heult men met de vijand. Ik zeg: alle Friezen géén AOW meer, al worden ze 130!

gravatar

Nu de Friezen het verzet tegen de dijk hebben opgegeven, dreigt de rust aldaar terug te keren. Rust in Nederland is een onhoudbare situatie. Teneinde de leden van de actiegroep opnieuw een doel in het leven te schenken, stel ik voor het dijkje maar eens flink te verbreden en te verhogen.

Reageer
gravatar

“Ik wil een dijk opwerpen tegen alle schadelijke invloeden die tegenwoordig vanuit de Randstad deze kant opkomen.”
Misschien moet hij eens gaan praten met ene GW uit V.

Reageer
gravatar

Al sinds de vroege middeleeuwen vormen de Hollanders (i.c. het Hollandse grondgebied,tegenwoordig overeenkomend met het gebied bekend als ‘de Randstad’) een natuurlijke barriere tussen de twee buitengewesten Limburg en Friesland.

Moedig houden de Hollanders stand tussen de schadelijke invloeden die vanuit deze landsstreken al eeuwen ons welzijn bedreigen.

gravatar

Fijn om te horen dat ook bij Friezen zo’n probleem bleek te spelen. Op onze jaarlijkse vergadering van comitee ‘De Dom mag wel een steentje lager’ (statutair geregistreerd Utreg 1354) speelt ook elke weer de discussie of we ons moeten neerleggen bij een voldongen feit. Doorslaggevend om door te gaan, zijn dan toch weer de Dommetjes tijdens de pauze.

Reageer
gravatar

Dus de Friezen willen er nu alsnog een ‘Opsluitdijk’ van maken? Goed idee! Fryslân boppe, Hollân yn ‘e groppe………………