Dion Graus: ‘Het was verstandiger geweest als ik uit de commissie De Wit was gestapt”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wij kennen Dionne nog van de Henricus-MULO (hij moest er na vier keer doubleren in de tweede klas voortijdig af): geloof ons, hij kan zich echt niet lezen en schrijven, dus was hij wel erg waardevol voor die Commissie van zijn gestudeerde stadgenoot. Vroeger zou “us Dionneke” naar de OVS (Ondergrondse Vakschool) zijn gestuurd om koempel te worden, nu is hij de hersenloze loopjongen van de enige echte Bruinhemdenpartij (rechterarm hoog!).
In de grond of in de str… wroeten, wat is het verschil?

Reageer
gravatar

Sjeng en Willy, als jullie even in de Wikipees-dia’s hadden gezocht naar beide heren, dan hadden jullie kunnen weten dat ze elkaar nog kennen van het pesten van buitenlanders tijdens het vele spijbelen bij de lessen geschiedenis, maatschappijleer en boekhouden. Hun straattaalgevoel hebben ze tijdens deze activiteiten opgedaan.

gravatar

De heer Graus had beter niet mijn vader bezocht voor een uitleggerij. Dan had de heer Graus niet boos hoeven worden en de tafel niet om hoeven gooien waardoor mijn vader nu een aantal kaarten mist.
Mijn vader kan het niet helpen dat ‘De Dwaas’ nogal vaak verschijnt en ook niet dat de afbeeldingen een gelijkenis vertonen met sommige figuren die de heer Graus kent – dat is al eeuwen zo.

Reageer
gravatar

De heer Graus had beter uit een rijdende trein gestapt, bij voorkeur op een baanvak waar op dat moment een tegenmoetkomende trein ook passeert (dit voor alle zekerheid).

Reageer
gravatar

Daar ‘Zijne Heiligheid’ zich sterk kant tegen geslachtelijke gemeenschap vóór het huwelijk (en daarna indien enkel in ‘t kader van het genot’) is ‘Zijne Heiligheid van mening dat een foto van D.G. boven de sponde, voorzien van de tekst ‘Uw kind?’ een uitstekend middel kan zijn om de vleselijke lusten te bedwingen. En, om een foto van D.G., binnen de geloofsleer, als preservatief te beschouwen, dát gaat zelfs Z.H. te ver.

Reageer
gravatar

Ik vind dat dit forum meneer te hard aanpakt. Hij krijgt het al moeilijk genoeg door de kabinetsplannen om de AWBZ voor licht geestelijk gehandicapten af te schaffen.

Reageer
gravatar

Tja, eigenlijk te makkelijk, hoewel toch ook weer lastig. Hoe kun je een clown belachelijk maken die dat zelf het beste doet?
Maar vooruit: Poedelmans heeft zich 2 jaar dag en nacht opgeofferd: betekent dat dat hij 2 jaar lang zijn vrouw en kinderen niet heeft afgerost?

Reageer
gravatar

Beste Vrije Radicaal,

Als het aan de grote blonde lijder (met lange ij dus) ligt, wordt de sharia hier niet ingevoerd. Terecht, naar mijn mening. Op het laten aanbranden van de aardappels komt volgens de oeroude Hollandse en Friese rechtscultuur een minimale straf voor vrouwen uit te voeren door het slachtoffer. Een vooruitstrevend man als Dion Poedelmans loopt daarop vooruit.

gravatar

Beste Paulus Strafmaatje, een kleine nuance: de moslim variant van de sharia wil hij niet ingevoerd hebben. De Venlose natuurlijk helemaal.
En zoals elders de namen Mohamed en Fatima opgeld doen, erkent hier de burgerlijke stand dan alleen nog maar de namen “Henk” en “Ingrid”.
Dion is dan ook een schuilnaam: de echte naam is Henk. Ook van Geert.

gravatar

En ‘Ingrid’ heet waarschijnlijk dan ook Hendrika? Of ook gewoon Henk? Een homo-of lesbopaar of een gemakzuchtige simplificatie van een ongeneeslijk kortzichtige VVD-politicus?

gravatar

Nee, homoparen worden alleen toegestaan in buurten waar ze door kansarme tsunami-immigranten kunnen worden afgerost. Ze moeten natuurlijk wél hun politieke nut opbrengen, die viezeriken.
Hendrika wordt dan de naam voor éën van het homopaar, en in geval van lesbi mag de ander Fleur genoemd worden.
Volgens de Venlose sharia dan.

gravatar

Was het maar waar dat de sharia al reeds was ingevoerd.

Dan zaten we nu niet in een geldcrisis: volgens de sharia mag er geen rente geheven worden en mag er niet met derivaten gehandeld worden.

Juist door het joods-christelijke denken van winstbejag zitten we nu in de problemen.

gravatar

Heb je toevallig woorden toegevoegd aan het oorspronkelijke persbericht? Oorspronkelijk: “Volgens Jan de Wit (SP) zou Dion Graus onverstandig zijn.”

gravatar

Mijn man Martin zegt dat Dion nooit in de commissie De Wit heeft gezeten. Het is gewoon haatzaaiende en demoniserende geschiedvervalsing van de linkse kerk die hier samen met de private Belgische ING-bank de sharia voor dieren wil invoeren.

Reageer
gravatar

Zo is het maar net. Nog beter zou het zijn geweest als het aan het “uitstappen” of (desgewenst meer bij zijn ervaringswereld passende) “uittrappen” niet een “toetreden” of “intreden” tot de commissie had plaatsgevonden. Het gaat bij de commissie kort gezegd om het belichten van financieel laakbare feiten. Bij TV Limburg zit men nog te studeren op een bonnetje van 90.000 euro. Men zou dan moeten inzien dat men niet de aangewezen persoon is.

gravatar

Wil dion zijn mond houden in de pvv mag er zonder mijn toestemming niet met de pers gesproken worden. Als absoluut leider heb ik dit bepaald als partijdiscipline. Dion had helemaal mijn toestemming niet om iets te zeggen.Laat staan zelf na te denken over vragen.

Reageer