Twintig doden bij vijandige overname

Beurswinst is pleister op de wonden

Bij de vijandige overname van Business Printing Inc. zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Dertien aandeelhouders liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis en volgens schattingen van de IAFGC Consultancy Group zijn zeker 46 van 234 werknemers getraumatiseerd.

Het leek een standaard procedure. The Fine Copy Company deed een bod op Business Printing Inc. en wist genoeg ontevreden aandeelhouders achter zich te krijgen om het management te vervangen. Er was wat overleg, gekonkel en uiteindelijk een overname. “Maar ergens is het dus toch een beetje uit de hand gelopen”, aldus FCC-CEO Herman Caprera.

Wanneer de overname precies té vijandig is geworden is niet helemaal duidelijk, maar analisten waarschuwen al langer voor activistische aandeelhouders. Aandelenbezitters worden steeds mondiger en men voelt meer maatschappelijke verantwoordelijkheid om in te grijpen in de organisatie. Deskundigen waarschuwden al langere tijd dat een dergelijke overname uit de hand zou kunnen lopen.

Aandeelhouder Roderick Verweij is een van de overlevenden, maar weet zich weinig van het voorval te herinneren. “Ik was bij de stemming in de conferentieruimte, maar het leek eerder alsof ik in een film zat. Een paar charismatische sprekers namen het woord en gaven een aanvankelijk heldere uiteenzetting over de marktkapitalisatie, het verwachte dividendrendement en de K/W. Mensen begonnen bevestigend te knikken en zelfs te roepen. Ik kreeg een overweldigend gevoel van leegte, desinteresse en verkilling en viel flauw. Dat moet zowel mijn ondergang als mijn redding zijn geweest. Toen ik bijkwam was alles al gebeurd. Nu leef ik vooral mee met de echte slachtoffers van de vijandige overname.”

Ondanks de aangekondigde periode van rouw is het aandeel van FCC vrijdag met zeven procent winst gesloten.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Paulus, taalpurist op 15 b: Inderdaad, het reduceren van ‘Nederlands’ is ongemerkt dagelijkse praktijk geworden. Zelfs ons Mysterie van Onderwijs wil Nederlands in collegezalen verbieden teneinde Dutch diploma’s in de States wat meer body en impact te geven. Hogeschool InHolland juicht dit plan toe, men is daar inmiddels van ABN (via ING) overgestapt op Sranan en Antilliaans: ‘Doekoe, man, jij gaat ons doekoe geven!! (3e aanmaning collegegeld)

Reageer
gravatar

Een religieuze vrind van mij, dewelke niet met naam en toenaam genoemd wenst te worden vanwege zijn hoge positie op de papiscopale ladder, heeft ondanks een fiks pak aandelen bij FCC toch geschokt gereageerd. Als ik me wel herinner waren zijn letterlijke woorden: “Wir haben es nicht gewusst!”

Reageer
gravatar

Vooralsnog, beste Evert, zitten wij nog met het probleem van activistische aandeelhouders, die zich niet slechts shareholders maar bovenal stakeholders achten en zich dus overal mee bemoeien; ad random en helemaal berserk. Zelfs op de méér dan copieuze lunches van de RvB én de RvC worden tegenwoordig fanatieke aandeelhouders gedetecteerd, vermomd als ober, liftboys, garderobepersoneel of parking-valets. Vermoed wordt dat Pieter Lakemans deze rabiate ninja’s heeft opgeleid om het roofkapitalisme van binnenuit uit te hollen.

Reageer
gravatar

Doctor Live Long,

Even tellen: 1 shareholders, 2 stakeholders, 3 berserk, 4 liftboys, 5 parking-valets, 6 ad random. Maar liefst zes keer raak. Goed voor een extra bonus van honderd punten en nummer vijf levert zelfs de dubbel woordwaarde op! Je gaat nu aan de kop in the Dutch is Awful Award Konttekst.

gravatar

Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. Het was een bloederige bedoening, maar het is de opoffering waard geweest. De elite die zich traditioneel noemt, maar dat al lang niet meer is lijkt te wankelen en De Vernieuwing lijkt eindelijk de plaats te verkrijgen die zij gezien de Tijdsgeest al had moeten bezetten. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehand. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Het ongeluk was qua aanzien onprettig. We spreken hier over een tafereel van uiteengerukte lijken waar de ingewanden uit kwamen zetten. Je hoorde ze nog gorgelen, les nouveaux riches, maar dat duurde niet zo lang. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Het is onduidelijk aan wiens zijde G’d staat, wel staat onomstotelijk vast dat de harmonie zal verschuiven. De Nieuwe Wereld Orde is de fase van aankondiging nu voorbij en zal zich nu gaan settelen. Voorbij lijken de hoogtijdagen van de elite die haar ogen overal had, voorbij is hun beheersing van het Zichtbare Beheersbare. Het lijkt erop dat ze zich al snel bij hun verspintering neerleggen. Want ieder mens voelt het Nieuwe Aeon, elitair of niet. Je weet het: nu is de tijd daar. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Maar ook is vergeving op haar plaats. Want hoewel les nouveaux riches slachtoffers hebben gemaakt heeft Het Ongeluk hun de weerslag gegeven die hun toekwam. We moeten het recht niet in eigen handen nemen. De Nieuwe Tijd is daar, de Nieuwe Wereld Orde is gestoeld op Harmonie In Beweging. Zij is nog slechts een kwestie van enkele weken. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Reageer
gravatar

De Raad van Bestuur van The Fine Copy Printing ontkent elke relatie tussen de vreedzame overname van Business Printing Inc. en de 20 doden die zijn gevallen en niet meer opgestaan. Wel was er een korte schermutseling met werknemers van een losgeslagen hedgefund uit de VS (Fcuk4Fun), waarbij spijkers met koppen werden geslagen. Koppen en spijkers zijn door Justitie in ballistisch onderzoek vergeleken en het blijkt dat de koppen waarmee de spijkers in labrizeringen werden gedreven hetzelfde profiel vertonen. Fcuk4Fun is in staat van beschuldiging gesteld.

Reageer
gravatar

Dat is nou het gevolg van een vijandige overname. Macht geld en Hebzucht eisen hun tol. Ik heb nog zo gewaarschuwd, maar luisteren NEE hoor. Nu zitten we met vele doden. Eentje wis en waarachtig opgestaan. Een schreeuw om beurs lente en nog vele lijken in de kast. Tja, dat wordt opruimen en opnieuw beginnen.

Reageer
gravatar

Toch, zodra er het woord ‘beurswinst’ valt is men vrijwel gelijk weer verzoend met de ‘vijandige overname’, dan is het een vriendelijke fusie geworden.

Reageer
gravatar

Dat er bij een aandeelhoudersvergadering doden vallen is statisch gezien heel wel mogelijk gezien de doorgaans zeer hoge gemiddelde leeftijd van de in de zaal aanwezige aandeelhouders. In beurskringen staan dit soort evenementen ook wel bekend als het jaarlijkse uitje van het bejaardenhuis en vindt meestal plaats in de periode eind Maart tot begin Juni.

Reageer