Snelwegen verlengd tegen files

A10 van 32 naar respectabele 74 km

Onder de titel ‘Sneller Verder’ presenteert Rijkswaterstaat vandaag zijn nieuwste plannen om de files in de Randstad te bestrijden. Onderdeel is het verlengen van onder andere de A10 rond Amsterdam en de A12 tussen Den Haag en Utrecht. “Op een bredere weg passen meer auto’s, maar op een langere weg ook”, zegt infrastructureel consultant Flemmo te Gader.

De plannen zijn het resultaat van een creatieve brainstorm van beleidsambtenaren, aannemers, schoolkinderen en kunstenaars. “We realiseren ons dat standaardoplossingen niet meer voldoen”, aldus Te Gader, “dus wilden we deze keer out-of-the-box denken.” Halverwege de verlengde weg zal een rotonde worden geplaatst, waarna de weggebruiker zal kunnen omdraaien richting zijn of haar eindbestemming.

De A10 zal in de plannen worden verlengd van 32 naar een respectabele 74 kilometer. Onderdeel van de plannen is een lus om de luchthaven Schiphol heen, op zich al goed voor 20 extra kilometer asfalt. “Het is eigenlijk elementaire wiskunde”, aldus Te Gader, “de A10 is in feite een cirkel met een omtrek van 32 kilometer. We maken deze cirkel ruwweg twee keer zo groot. De straal wordt verdubbeld, de diameter ook en de oppervlakte neemt zelfs kwadratisch toe. Voor de stad Amsterdam heeft dit als bijkomend voordeel dat alle aanvoerwegen langer worden.” Kritiek over de aard van de oplossing wijst Te Gader van de hand: “Wij lossen het fileprobleem op, niet de reistijd.”

Voor een pilot zal een deel van de A12 worden verlengd om de dagelijkse files terug te dringen. Jan Verster, forens, toont zich enthousiast. “Nu rijd ik van Utrecht in één keer naar Den Haag, met eindeloze files tot gevolg. Hopeloos ouderwets. Straks kan ik vrijwel non-stop met 120 kilometer per uur via Tilburg en Vlissingen reizen. Zonder ergernissen in de auto en uiteindelijk anderhalf uur later in Den Haag aankomen. Minder werken, minder file. Heerlijk!”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik ben voor het asfalteren van de provincies, Friesland, Flevoland, Drenthe, Groningen, Limburg en zeeland. Plus iedere Nederlander verplicht een HUMMER of Jeep die maximaal 1/5 rijden.

Reageer
gravatar

Ik werd al een beetje argwanend bij de functie ‘infrastructurele consultant’, maar het is natuurlijk gewoon een goede grap. En het leuk van die sector is, dat je er nog serieuze reacties op krijgt ook 🙂

Reageer
gravatar

Tsja, hadden we een ander advies van een infrastructurele consultant kunnen verwachten? Wel grappig dat-ie het serieus heeft opgeschreven.

Reageer
gravatar

Wat ik mis in dit artikel is hoe de dichtheid omlaag gaat door de weg te verlengen. Bij gelijkblijvende intensiteit zal dat niet gebeuren. De intensiteit op een netwerkverbinding neemt echter af als de reistijd toeneemt. Als Jan Verster gelijk heeft, zal dit inderdaad het geval zijn, waardoor het fileprobleem inderdaad kan oplossen.

Wel is het dan belangrijk het aantal op- en afritten niet te verhogen bij de verlenging, zodat er geen toename van regionaal verkeer op de snelweg is om nieuwe files te creëren.

Uitgangspunt moet hoe dan ook zijn dat de reistijd en/of -kosten fors worden verhoogd, zodat de gevraagde verkeersintensiteit wordt teruggedrongen tot onder de aangeboden capaciteit. Snelwegen verlengen is waarschijnlijk goedkoper dan een vorm van rekeningrijden, want bij dat laatste moet de overheid met ICT werken en zullen de kosten dus exploderen.

Reageer
gravatar

Maar wat als nu de file 74 km lang is?

Dan staat de hele ring vol van begin tot eind. Nou ja, een ring heeft natuurlijk geen begin en geen eind.

We weten dan niet meer wie vooraan staat in de file en wie achteraan. Je kunt dan wel al degenen die voor je staan vervloeken, maar je staat zelf ook voor jezelf (maar dan wel 74 km verder).

Reageer
gravatar

Men kán natuurlijk ook gaan lopen: recent onderzoek leert dat er nogal veel mensen bereid zijn om 4 dagen achtereen te lopen om een stad te bereiken.

Reageer
gravatar

Ed @win (36) Geen denken aan! Een snelweg vanuit dat dorp in NH hiernaartoe? Hoe haal je het in je hoofd?! Straks wemelt het hier van de amsterdarmen…..!

Reageer
gravatar

Ahhh… zo zie je maar weer, eerst de snelwegen verlengen en dan stiekem een kilometerheffing invoeren…
What’s next? Een tolweg door het groene hart tussen Amsterdam en Rotterdam die via Arnhem loopt?

gravatar

Ja leuk! Al die amsterdarmen op een nieuwe, grote ring en dan culturele uitwisselingsprogramma’s organiseren. Mag een heel stel Sicilianen op die ring komen ringsteken.

Reageer
gravatar

Als het om de lengte van de ring gaat, zou het ook een oplossing kunnen zijn om heuvels onder de ring te leggen, evt met haarspeldbochten. Op en neer. Scheelt ook in het aantal dorpskernen dat doorsneden moet worden. En je hebt mooi uitzicht onderweg.

Reageer
gravatar

Farce Majeure had in de vorige eeuw al de oplossing voor de verkeerschaos in Paramaribo. Vertaald naar Amsterdam kunnen het best alle borden 130 bij de toegangswegen gezet worden, meer mogen er niet in.

Reageer
gravatar

Misschien kunnen we de ringweg zo ruim maken dat het probleem in z’n geheel naar België en Duitsland verplaatst wordt.

Reageer
gravatar

Amsterdam neemt hier een veel te pregnante plaats in. Om Amsterdam te mijden (wie wil daar nou per se naar toe als het niet echt moet) moet die ring in feite véél groter.
Om een indruk te geven: zo groot dat ik onderweg boodschappen kan doen in België

Onbegrijpelijk dat de regering deze misstand -Amsterdam- gewoon negeert als oorzaak van veel ongemak: het ding ligt gewoon hinderlijk in de weg.
Opschuiven naar het Oosten: daar ligt nog een grote plas water: de boten voor het OV zijn toch al aanwezig.

Gewoon aanpakken en verslepen! Rotterdamse sleepboten willen wel assisteren.
En geen ringen meer bouwen: we zijn Saturnus toch zeker niet?

Reageer
gravatar

Eindelijk echt de republiek Amsterdam! Rotterdam heeft beloofd om voor de energievoorziening te zorgen; dank jullie wel 010!

Reageer
gravatar

De Ring van Amsterdam loopt precies langs de EeuwenOude Stelling van Amsterdam! De Ring zou wat mij betreft dezelfde functie kunnen krijgen als de Stelling: Niemand er meer in!
Dus geen af- en toeritten van de Ring naar Amsterdam. En ook geen tunnels of viaducten over de Ring. Ring is Ring.

P S Mijn Henk heeft een godsgloeiende hekel aan die klerelijers uit 020. Hek erom en krachtstroom erop, zegt-ie.

Reageer
gravatar

Ik was al aan het brainstormen over de nieuwe functie van de ring. Maar dat wordt dus een openlucht-museum annex eventueel midgetgolf baan. Naast De Oude Stelling nu ook de Oude Ring!

gravatar

Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. Het was een bloederige bedoening, maar het is de opoffering waard geweest. De elite die zich traditioneel noemt, maar dat al lang niet meer is lijkt te wankelen en De Vernieuwing lijkt eindelijk de plaats te verkrijgen die zij gezien de Tijdsgeest al had moeten bezetten. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehand. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Het ongeluk was qua aanzien onprettig. We spreken hier over een tafereel van uiteengerukte lijken waar de ingewanden uit kwamen zetten. Je hoorde ze nog gorgelen, les nouveaux riches, maar dat duurde niet zo lang. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Het is onduidelijk aan wiens zijde G’d staat, wel staat onomstotelijk vast dat de harmonie zal verschuiven. De Nieuwe Wereld Orde is de fase van aankondiging nu voorbij en zal zich nu gaan settelen. Voorbij lijken de hoogtijdagen van de elite die haar ogen overal had, voorbij is hun beheersing van het Zichtbare Beheersbare. Het lijkt erop dat ze zich al snel bij hun verspintering neerleggen. Want ieder mens voelt het Nieuwe Aeon, elitair of niet. Je weet het: nu is de tijd daar. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Maar ook is vergeving op haar plaats. Want hoewel les nouveaux riches slachtoffers hebben gemaakt heeft Het Ongeluk hun de weerslag gegeven die hun toekwam. We moeten het recht niet in eigen handen nemen. De Nieuwe Tijd is daar, de Nieuwe Wereld Orde is gestoeld op Harmonie In Beweging. Zij is nog slechts een kwestie van enkele weken. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad. Les nouveaux riches hebben een ongeluk gehad.

Reageer
gravatar

Zo out of the box is het ook weer niet… Men gaat beginnen aan de 7e ring rondom Peking, omdat de vorige 6 ringen zo vast staan qua verkeer… Wat blijkt, er zijn mensen die op de 2e ring vast stonden ontdekt, en zij wisten niet dat Mao partijleider was geworden!
Men heeft nog niet tot de 1e ring kunnen doordringen, maar men verwacht op basis van satellietfoto’s een tot nu toe onontdekte beschaving aan te treffen, die nog in de bronstijd is blijven hangen.

Ik zou de planologen voor de 2e ring willen voorstellen een pontverbinding over de Ijmeer aan te leggen, zo haal je de vaart uit het verkeer, en ipv een file heet het wachttijd.

Reageer
gravatar

Toch weer een stap verder op weg naar Groot-Amsterdam als asfalt hoofstad van Europa! Als de toetisten nu niet in grote hoeveelheden komen in hun BMW’s Mercedessen en andere grote bolides om hiervan te genieten dan weet ik het ook niet meer. Dapper voorwaarts, naar het eerste asfaltland ter wereld!

Reageer
gravatar

Ik ben geen groot voorstander van dat ‘out-of-the-box’-denken. Ons zoontje van 8 maanden heeft dat ook eens geprobeerd en hield er een flinke hersenschudding aan over.

Reageer
gravatar

Gewoon alle grensovergangen eenrichtingsverkeer maken zodat je alleen het land uit kunt rijden. Daardoor steeds minder auto’s dus ook minder files.

Reageer
gravatar

Als alternatief wil ik voorstellen dat we allen in verplaatsbare woonmodules gaan wonen. Die worden dan geplaatst in de onmiddellijke omgeving van het werk. Weg woon-werkverkeer. In het begin veel huizen op de weg, maar daarna….

Reageer
gravatar

In opdracht van Geert W. uit Venlo heeft de regering besloten dat de minimale snelheid op rijkswegen voortaan 130 km/u zal bedragen. Rechters dienen met de minimumsnelheid rekening te houden.

Voorts zullen verkeersopstoppingen worden geprivatiseerd vanwege de onoverkomelijke marktwerking. Verwacht mag worden dat daardoor de wachttijden zullen verminderen.

Reageer
gravatar

Tuurlijk, Blauwerik! Ik voorzie een explosieve groei van het aantal als ambulance uitgeruste Smarts. De brandweer-ladderwagens op IQ-basis zullen wellicht hun ladders kunnen uitschuiven tot een respectabele 1.20 meter.
Ik geloof eerlijk gezegd meer in strengere regelgeving. Het verbieden van samenscholingen van meer dan drie auto’s, het verbieden van rouwstoeten en bij verkeerslichten zou een uitbreiding van het aantal naast elkaar gelegen voorsorteerstroken tot twaalf (per richting) ook soelaas bieden.

Reageer
gravatar

Piet Hein, dat advies was iets gedetailleerder! Dat arrest zou gelden voor alle amsterdarmen en zich niet tot de eigen woning, doch tot ‘die snelkookpan’ moeten uitstrekken. DIE kan dan eindelijk in gebruik genomen worden, tot het doel waartoe die eigenlijk gebouwd is ipv slappe zwart/witte feestjes, concerten van dubieuze volendarmen en het voetbalspel van de plaatselijke(n?) voetbalclub.

Reageer
gravatar

Toch is er een simpeler manier om de files korter te maken: als iedereen in een Smart of een IQ rijdt, worden de files vanzelf korter bij hetzelfde aantal auto’s.

Reageer
gravatar

Wat een sublieme oplossing! Dat verdient navolging. Ik voorzie een oplossing voor de files voor de W.C.’s bij evenementen en concerten. De paden die naar de toiletgroepen leiden gewoon omleggen. De bordjes die naar de W.C.’s verwijzen via een omweg laten lopen. Fantastisch!

Reageer
gravatar

Nóg een plan: maak van Nederland één groot verkeersplein met geometrisch geplaatste woon/werkcentra in hoogbouw. Zo wordt alles optimaal bereikbaar. Groenvoorzieningen kunnen worden dan worden omgebouwd tot parkeerplaatsen en het voormalige Groene Hart kan in Groen Asfalt worden uitgevoerd. Natte dromen voor projectontwikkelaars en stress-gesteste banken.

Reageer
gravatar

En wéér doen de noordelijke provincies niet mee… Liever een rondweg waarin ook de afsluitdijk is opgenomen. Overigens lijkt me een èchte rondweg dè oplossing: alleen maar met de klok meedraaien en dan tien banen breed.
Dus, van Amsterdam naar Schiphol via de afsluitdijk, langs Zwolle en dan rechtstreeks naar Schiphol: lekker doorkachelen.

Reageer
gravatar

Geweldig idee, heel Nieuw-West komt binnen de ring te liggen en dat betekend dat het ook een yuppenbuurt wordt.
Mocro gaat het helemaal worden de komende jaren!

Reageer
gravatar

Overigens ben ik van mening dat als iedereen gelijktijdig gewoon 150 rijdt, we het fileprobleem ook kunnen oplossen. Met een beetje oefening moet dat toch lukken.

Reageer
gravatar

Een rotonde in een ringweg lijkt mij een soort “dubbele oplossing” . Wordt de nieuwe A10 bij Schiphol overigens geschikt gemaakt als landingsbaan voor de A380 zodat zakenreizigesr zonder parkeer en fileproblemen direct op het vliegtuig kunnen stappen?

Reageer