SGP wil begrip vrouw oprekken

Het voorstel van de PVV om het begrip allochtoon op alle Nederlanders die niet van joods-christelijke afkomst zijn toe te passen, vindt brede weerklank. In navolging hiervan stelt de SGP voor ook het begrip ‘vrouw’ op te rekken.

Woordvoerder Jozef Timmermans licht toe: “Het huidige onderscheid tussen man en vrouw leidt tot een scheef beeld van onze werkelijkheid. Wij zijn een politieke partij, en zoals u weet is politiek een mannenkwestie. We zien met name bij partijen van linkse signatuur veel mensen die als man te boek staan, maar naar ons inzien als vrouw denken en handelen. Het lijkt ons goed hen als vrouw te registeren, zodat wij hen op basis van ons partijprogramma kunnen negeren. Het verwijt dat wij dat nu ook niet doen wordt daarmee ook meteen weggenomen.”

Als het voorstel wordt aangenomen kunnen volgens Timmermans ook homo’s, onderwijzers, verplegers en kunstenaars als vrouw te boek worden gesteld. “Deze mensen houden zich al dan niet beroepsmatig bezig met zaken die in de schrift zijn voorbehouden aan vrouwen, die zoals u weet per definitie sneller tot de zonde worden verleid. Hen te boek stellen als vrouw schept duidelijkheid, die het maatschappelijk debat ten goede komt.” Timmermans beraadt zich nog op de positie van vrijwilligers, chronisch zieken en 65-plussers. Aantijgingen dat de SGP hiermee zou discrimineren werpt hij verre van zich. “We moeten onder ogen zien dat anno 2011 het gelijkheidsbeginsel niet meer de vanzelfsprekendheid heeft van bijvoorbeeld het vrijheidsbeginsel.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Komt dit voorstel uit de hoek van de bevindelijken of de rekkelijke gristenbroeders? Ik stel voor het oprekken nog verder op te rekken en alle mannen die hun haar verven of bleken ook als vrouw aan te merken. Jammer wel dat Wilders geen lekker wijf is.

Reageer
gravatar

Hoe ik u ook zal nemen Alter Ego Jr, het zal niet kwalijk zijn. Ik wil beslist geen pleidooi houden voor de intensieve vrouwhouderij. Ik ben ervan overtuigd dat de scharrel de beste vorm is, hoewel de biologisch gehouden vrouw natuurlijk wel een mooi streven is.
De oproep om ‘de vrouwenhandel in India te stoppen’ zoals ik die via m.n. bill boards moet vernemen doen mij gruwen. Waarom zouden wij de vrouwenhandel concentreren in India, terwijl er over de gehele Aardkloot behoefte aan vrouwen (dus handel) is?

Reageer
gravatar

Geachte Bus Showfeur, sorry voor mijn verlate reactie (net een drukke weekenddienst achter de rug). Er ligt een misverstand tussen ons. Ik heb de woorden van JuliusJoker ( “Ik neem rr nog 1tje”) geïnterpreteerd als het voornemen een borrel te nuttigen op vrouwenpower; u heeft deze opmerking echter letterlijk genomen d.w.z. als had hij nog een vrouw tot zich genomen.
Het doet mij deugd dat u zich monogaam verklaart, (.. vrouwen NEEM je niet! Die houdt je.) Ontstaat er nu niet een nieuwe misverstand met het management van de bedrijfstak “intensieve vrouwenhouderij”? Men ontleent nu wellicht legitimatie voor hun illegale activiteiten aan uw woorden.

Reageer
gravatar

Waarde Alter Ego Jr., M.D. (41), Waar u op doelt met de suggestie dat juliusjoker (40) zich met alcohol bezig houdt, weet ik niet. (hoewel zijn uitlatingen op dronkenschap lijken te wijzen) Zelf heb ik veel meer moeite met zijn vrouw-onvriendelijke uitlatingen als: “proost op de vrouwen: ik neem rr nog 1tje!”
Laat het duidelijk zijn: vrouwen NEEM je niet! (Die houd je)

Reageer
gravatar

40 Julius, uw lofdicht over de samenhang tussen vrouwen, alcohol en vrijheid interpreteer ik als een uiting van vreugde over de combinatie van deze drie essentiële aspecten in uw leven. U bent dus een gelukkig man, wellicht pasgetrouwd en de tijd heeft nog niets doen oprekken. Maar u doet er wel verstandiger aan om “Metro” voor een serieuzer bron van wijsheid en inzicht te verruilen. Het artikel “Vrouwen zijn de nieuwe mannen” duidt ofwel op verwarde geest van de schrijver, of op militant feminisme van de eindredactrice. Maar neemt u er vooral nog 1-tje op de vrouwen-power.

Reageer
gravatar

VROUWEN-POWER!
zonder vrouwen waren wij hier niet mennen.
las vorige week in de Metro:
“vrouwen zijn de nieuwe mannen”!

proost op de vrouwen: ik neem rr nog 1tje!

oja vrijheid = vrijwilligheid

Reageer
gravatar

Jan Chagrijnissen, (37) het analytisch deel van uw commentaar is juist. Uw conclusie niet. Het Nederlands schept juist onduidelijkheid. Het onmenselijke gehalte van vrouwen is moeilijk te overdrijven. Het wordt dan ook tijd terug te eisen wat ons mannen altijd eigenlijk al toebehoorde: de ribben in de vrouwenlijven. Persoonlijk ben ik tot onderhandelen bereid. Onder zekere voorwaarden ben ik bereid voorlopig mijn ribben niet uit vrouwenlijven te verwijderen. Dat zou kunnen voor een periode van een jaar, welke eventueel -wederom onder voorwaarden uiteraard- verlengd kan worden.

Reageer
gravatar

Mensen in een Toyota Primus of andere hybriden vallen al jaren in de categorie ‘vrouwelijke medeweggebruiker’, met alle gevolgen van dien, onder andere voor de verkeersveiligheid.

Reageer
gravatar

In veel talen is het woord voor ‘man’ hetzelfde als het woord voor ‘mens’. Dan is men snel geneigd om ‘vrouw’ gelijk te stellen met ‘onmens’.
De nederlandse taal schept gelukkig duidelijkheid, daar worden jonge en onaangename vrouwen als onzijdig gezien: ‘het meisje’ en ‘het mens’.

Reageer
gravatar

Mijn inziens is het juridisch mogelijk om het voltallige bestuur van de SGP door middel van onverdoofd slachten voortijdig in den heerre te brengen. Hiermee is dit vraagstuk voorgoed van tafel en kunnen de belangrijke onderwerpen van deze interessante discussie opmerkelijk eenvoudige worden opgelost.

Indien dit toch bij uitzondering niet mogelijk blijkt te zijn kom ik op de onderstaande conculsie:

Mijn conclusie is dat de SGP-mannen in de afgelopen jaren nog nooit een interessante vrouw van dichtbij hebben mogen beschouwen op andere manier dan het omzeilen van de internet filtering en de simpele softporno website op internet. Hierdoor is het begrip vrouw zoals deze SGPers het zien niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De echte werkelijke vrouw heeft ten aller tijde zin, heeft een natuurlijke cup-DD en lange benen met aan haar voeten schoenen met hoge hakken.

Reageer
gravatar

Ik vind het een loffelijk initiatief. Ik zou er ook zeer gebaat bij zijn, als het begrip van mijn vrouw werd opgerekt. Speciaal het begrip dat ze voor mij (niet) heeft.

Reageer
gravatar

Het probleem hierin is helaas dat de verwijding van het begrip ‘vrouwmens’ zich ook over de vlakken van de SGP zelf zou begeven.

Zoals gezegd zijn de ‘vrouwmensen’ herken baar aan de voorkeur voor een zondig leven, waar uiteraard geen woord tegen in te brengen is, maar helaas zou de SGP dan eerst met het Vaticaan moeten overleggen hoeveel zondige priesters, bisschoppen en andere falende celibataire gelovigen postuum tot vrouwmens verklaard moeten worden. Deze homo-erotische praktijken (en uiteraard het dragen van jurken!) zijn immers de heldere verwijzing naar deze sexe.

Reageer
gravatar

Van der Staaij vind ik ook een behoorlijk zijig typ, waarbij ik denk: ‘Zijn vrouw heeft thuis duidelijk de broek aan.’ Kortom geef ook deze Kees een stempel op z’n kont met daarop: ‘Pas op vrouw, kan inparkeerproblemen geven.’

Reageer
gravatar

Het woordgebruik van SGP-woordvoerder Jozef Timmermans is voor mij, als huisarts in de bible belt, aanleiding geweest een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht van de SGP. Helaas was Jozef Timmermans zelf niet bereikbaar voor een reactie; zijn assistente Maria Onbevlekt fluisterde mij echter in om mijn klacht voor te leggen aan de RvT. In het bijzonder het bezigen van de uitdrukking “het oprekken van vrouwen” heeft een aantal van mijn vrouwelijke patiënten, lijdend aan vaginisme, volstrekt nodeloos teruggeworpen in pas kort overstegen verkrampingen. Ofschoon vormen van vrouwenhaat in de SGP beleidsmatig in stand worden gehouden kan ik dit als medicus niet over mijn kant laten gaan. Ik reken op uw begrip.

Reageer
gravatar

Ironisch om op te merken dat mensen het ironische gehalte van de Speld (100% naar mijn mening) niet begrijpen, of zelfs ironie niet herkennen al zou het ze figuurlijk gesproken in de neus bijten……wat op zich zoals ik zei ironisch is….

Reageer
gravatar

23 en 24, aan beide Paulinische gelovigen. Is het zinvol een discussie te voeren over een even of oneven aantal ribben in mannen of opgerekte vrouwen. Is het niet common knowledge dat missende ribben kunnen worden vervangen door SPARE ribs? Reserve ribben die in elk take-away restaurant kunnen worden besteld. Ik geef toe dat het doorgaans varkensribben zijn, hetgeen het voor Joodse en Islamitische gelovigen moeilijk of zelfs onmogelijk maakt van deze optie gebruik te maken, maar voor SGP-leden vormt dit geen belemmering. In het kader van de Wet op het Donorschap zou ook kunnen worden gestipuleerd dat er geitenribben gereserveerd blijven voor bovengenoemde ethnische groepen. Tenslotte worden dönergerechten geacht van halal c.q. kosjere dieren te zijn bereid. Het enige nadeel aan geitenribben is dat men -bij veelvuldige consumptie- makkelijk aan het mekkeren slaat, vooral over ritueel slachten. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Reageer
gravatar

De SGP is een fervent aanhanger van een religie waarvan de bakermat in het Midden-Oosten ligt. Kunnen we dan niet gewoon alle SGP-ers tot allochtoon bestempelen? Dan mogen ze het land uit, probleem opgelost.

Reageer
gravatar

Eerwaarde dominee Paulien,

Als u het niet vervelend vindt, dan wil ik u wijzen op een theologische misrekening. U bedoelt wellicht een oneven aantal ribben.

Doch zijne assistent-heiligheid apostolische vicaris generaal van de heilige vader in Nederland zegt te hebben vernomen, dat de curie hierover niet eenstemmig is. Ik heb uiteraard direct mijn relaties in Rome aangeboord.

Enkele kardinalen schijnen de stoute schoenen te hebben aangetrokken en geheel tegen het gezegende dogma van het Concilie van Jeruzalem (49 a.d.) stiekem hun ribben te hebben nageteld. Anderen kardinalen staan juist op het standpunt dat vrouwen niet meer dan één rib, die oorspronkelijk Adam toehoorde, bezitten.

Er dreigt na zoveel eeuwen eindelijk weer eens een schisma in het Vaticaan. Volgens onbevestigde berichten loopt een tegenpaus zich al warm.

Reageer
gravatar

Het is monotheïstisch gezien doodsimpel. Elk menselijk wezen met een oneven paar ribben is een man. De rest zijn derhalve vrouwen.

Genesis 2.7: Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens.

Reageer
gravatar

Het bericht op nu.nl is minstens even humorvol! Als je iets wilt bewijzen maar het klopt niet meer, dan pas je gewoon de statistiek aan. Iedereen uit een gebroken, gewelddadig, arm, alcoholisch gezin met een laag IQ verklaren we vanaf NU tot superallochtoon! Pure satiristiek.

Reageer
gravatar

Voor de SGP is de definitie van ‘vrouw’ een heel simpele: die in een plooirok (liefst Schots geruit) met grote veiligheidsspeld (de easy access optie).

Dat gaat moeilijkheden geven met genoemde groepen, dus ik stel voor eenieder als ‘vrouw’ aangemerkt buiten de SGP sekte het dragen van een grote veiligheidsspeld op de revers te verplichten.

Zoiets schept duidelijkheid.

Reageer
gravatar

Het oprekken van vrouwen kan idd in heel veel gevallen geen kwaad. Dat onooglijke ‘propjes’ dan uitgroeien tot lange, slanke schoonheden is nog maar één van de prettige bijkomstigheden.
Oprekking van het begrip vrouw is hoognodig. Mijn benedenburen hebben bijv. een kat, die vele malen slimmer is dan de buurvrouw rechts. Het is inmiddels niet meer dan billijk als de kat van de benedenburen wordt gepromoveerd tot vrouw, terwijl de buurvrouw rechts het best af is als wij, buren haar naar het asiel brengen. (Als er dan na drie maanden nog geen leuk baasje haar heeft opgehaald, kan de dierenarts haar altijd nog in laten slapen)

Reageer
gravatar

@Drenth, pragmaticus #14,

U heeft gelijk.

Tegenwoordig hebben vrouwen het voor het zeggen!!!

Als man is het daardoor erg moeilijk geworden om aan een vriendin te komen!

Men wil een vaste relatie en daar worden hoge eisen aan gesteld. Vrouwen verlangen liefde, humor, aandacht en een goed gevulde beurs.

Ook de mannen kunnen hoge eisen stellen, vooral aan het uiterlijk. Dikbuikige heren verlangen, slanke, goed verzorgde dames.

Geen wonder dat dates vaak op een mislukking uitlopen.

Maar de SGP wil daar wat aan doen, zodat iedereen aan de vrouw komt?

Reageer
gravatar

De visie van de SGP spreekt me eerlijk gezegd wel aan.

We moeten als volwassen mensen onder ogen durven zien, dat de samenleving waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zouden zijn jammerlijk is mislukt.

Reageer
gravatar

Correctie: ALLOCHTOON geblondeerd lid.

Volgens de zelf gelanceerde definitie van allochtoon valt Peroxietje hier ook onder.

gravatar

Ach, de SGP, de mammoet onder de partijen en de Taliban onder de christelijke partijen. Volgens mij zijn ze rijp voor het Openlucht Museum, in een klein kerkje en ieder uur een psalm of gezang zingen en daarna wat vrouwen en homo’s discrimineren, voor de betalende bezoekers.

Reageer
gravatar

Wat doen we intussen met het WK voetbal voor vrouwen wat nu in Duitsland bezig is ? Het 2e WK voor mannen noemen? Want voetbal is/was toch een mannensport of toch meer een hyridesport? Of geldt de SGP bepaling alleen voor mannen die als vrouwen te boek zouden staan en wordt de homoseksuele scheidsrechter dan gelijk een vrouw? En moet die dan ook een boerka aan i.p.v. een scheidsrechterspak? Intrigerend hoe politici de meest genuanceerde zaken weten terug te brengen tot een simpele tegenstelling. Politici: vaak simpele zielen (neem SGP en PVV bijv.) die in de these-antithese zijn blijven hangen en het zelden tot de synthese zullen brengen. Op naar Berlijn!

Reageer
gravatar

Graag wil ik het begrip “malloot” oprekken en daar ook alle VVD-, CDA-, PVV- en SGP-politici, -leden en -stemmers onder laten vallen.
Dan kunnen we deze hele groep begripvol maar ook omzichtig benaderen en ze zonodig, voor hun eigen veiligheid, ergens onderbrengen waar ze geen kwaad kunnen.

Reageer
gravatar

Ik wil dan ook absoluut het recht hebben mij als man te registreren. Volgens sommigen moet ik sowieso mijn DNA al laten checken, daar typische vrouwendingen aan mij vaak niet besteed zijn.

Reageer
gravatar

@Nadenkertje: Dat wilde Lennaert Nijgh al in de jaren zeventig, maar dan met brandewijn. Kennelijk is het hem niet gelukt want het hele land van Maas en Waal staat nog vol met kerken.

Reageer
gravatar

Quote…;“We moeten onder ogen zien dat anno 2011 het gelijkheidsbeginsel niet meer de vanzelfsprekendheid heeft van bijvoorbeeld het vrijheidsbeginsel.”

Ah, dus ik kan zonder meer een kerk in de brand steken? Christenen zijn in de minderheid en hoeven derhalve niet als gelijkwaardig worden gezien (t.o.v. van Atheïsten)!

Hun woorden, mijn daden!

BTW, wat een waanzin dat een partij als de SGP bestaat in een land, dat zichzelf als ‘beschaafd’ beschouwd.

Dat roept de volgende voor de hand liggende vraag op…(maar die vraag stel ik dus niet, dat mag u doen)!

Reageer
gravatar

Om de kerk in het midden te houden, stel ik voor om een derde geslacht in het leven te roepen. De “hybride”.

Deze wezens zijn een kruising tussen een man en een vrouw, ze hebben bijvoorbeeld een vrouw als moeder, en een man als vader, of omgekeerd.

De SGP (maar ook andere partijen en religies) kan dan gewoon volgens de bijbel blijven handelen, en vrouwen alle rechten ontzeggen, en ze andere denigrerende voorschriften opleggen. Maar wel de hybride als volwaardig lid behandelen.

Om tot de hybriden toe te treden is alleen een bewijs van gemengde afstamming nodig.

Reageer