‘Dalende kwaliteit onderwijs is een zegen voor Nederland’

Dubieus intelligentiepeil levert miljardenbezuinigingen op

Het achteruithollende peil van het Nederlandse onderwijs is geen reden tot zorgen. Integendeel, aldus de Nijmeegse econoom Flemmo te Gader. Te Gader, hoogleraar macro-economie aan de Radboud Universiteit, noemt het gestaag dalende niveau van het Nederlandse onderwijs ‘het beste wat onze economie kon overkomen’. Nu de overheid voor een gigantische bezuinigingsoperatie staat, kan Nederland zich niets beters wensen. Te Gader: “Ik spreek liever niet van achteruitgang, maar van herijking van de waarde van een opleiding.”

Te Gader zet zich af tegen het CPB-rapport ‘Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief’, dat waarschuwt voor achteruitgang in het nationaal inkomen door het dalende onderwijsniveau. Volgens de econoom mag het wel eens wat minder met de klaagzangen over debilisering van kinderen. “In plaats van een parlementaire enquête had er een standbeeld moeten komen voor de achtereenvolgende ministers van Onderwijs. De afkalvende intelligentie van de Nederlander levert ons op termijn zo’n 40 miljard per jaar op.” De macro-econoom komt tot zijn berekening op basis van besparingen op middelbaar en hoger onderwijs.

Te Gader kan legio voorbeelden noemen van de kostenbesparingen die de achteruithollende intelligentie van de Nederlander kan opleveren. “Lager opgeleiden stellen veel bescheidener looneisen; dus vergeet bonussen en gouden handdrukken. Het gaat ook in het ambtenarenapparaat enorm schelen als je alleen maar minkukels aanneemt: ze blijven 30 jaar werken voor hetzelfde minimumloon, maar blijven fluitend naar hun werk komen.”

De zegeningen van debilisering reiken tot alle vlakken van het maatschappelijk leven. “Subsidies voor kunst en literatuur worden overbodig, Nederland gaat weer over op het consumeren van ‘eigen’ voedsel en er kan miljoenen op hoger onderwijs bespaard worden. Intellectuele kasplantjes rijden, als ze dat al kunnen, in zuinige, kleine auto’s, wat meehelpt in de strijd tegen klimaatverandering en het fileprobleem.”

Te Gader roemt de voortrekkersrol van de Haagse politiek in de cognitieve neergang. “Intellectuele kaalslag is al jaren de norm in de Tweede Kamer. Eén simpele rekensom leert ons: hoe leger het Haagse hoofd, des te voller onze portemonnee.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Keik dat bedoel ik nau. Schreife ze dit in een taal op die boven me ped gaat. Kenne juli niet in nomaal nederlans schreife zodat elke lamlul het ken begreipe ?

Hoochagtend,
Wel edele aso Tokkie

Reageer
gravatar

WAt niet weg is wordt niet meer gezien.. of
hoe ging dat gespreekte ookalwederom..?

Wat je niet heb gepoogt te krijgen
kun je ook niet meer proberen kwijt te raken

onderwijs boven gezond
ondergezond boven wijs..

kapotje op?
laat je naaien!

Reageer
gravatar

Vergeet niet dat dit maatschappelijk aspect van debilisering ook op een heel andere manier effect zal hebben op het maatschappelijk leven in het algemeen en de economie in het bijzonder.

Welbeschouwd is de economie een vorm van toegepaste wiskunde. Wat we nu al zien is dat contant geld steeds meer virtueel wordt. In de toekomst zullen dezelfde rekensommen die nu worden gemaakt een andere uitkomst gaan krijgen, waardoor in het gunstige geval twee euro bijvoorbeeld vijf euro wordt. Aangezien de inflatie en deflatie ook verkeerd berekend worden, en dit eigenlijk ook geldt voor alle andere macro-economische aspecten, zullen alle systemen spaak lopen. Ik voorzie dat dit ons veel financieel heil en zegen gaat brengen.

Dus mijn stelling is eveneens: “Dalende kwaliteit onderwijs is een zegen voor Nederland”, maar dan zou ik als ondertitel willen plaatsen, dat dit juist een miljardenopbrengst teweeg brengt.

Reageer
gravatar

Probeer het eens in Eindhoven. Dat schijnt de slimste regio van Europa te zijn. Maar of dat ook iets zegt over de slimheid van de Eindhovenaren zelf vraag ik me af …

Reageer
gravatar

“Dubieus intelligentiepeil levert miljardenbezuinigingen op” kun je ook lezen als:
“Politici met een dubieus intelligentiepeil bezuinigen miljarden”

Met andere woorden voor de bezuinigingen zijn de linkse partijen het gevaarlijkst.

Reageer
gravatar

@20: het artikel ging toch over een dalend intelligentiepeil ?
Volgens mij zijn juist de rechtse partijen de gevaarlijkste, zoals deze maanden weer zonneklaar blijkt, en kennelijk is het voor sommigen heel moeilijk eerlijker partijen te onderscheiden van oneerlijker partijen of zelfs van nogal gewetenloze partijen.

Reageer
gravatar

Edwin, *20, je vergat te vermelden dat men een Job’s geduld en een lange adem moet hebben om in de PvdA de blindste ziener en slechtst horende te worden. Wat het vraagstuk 1 + 1 betreft; voor Mark Rutte, VVD-Jeun Premier, betekent dat een verder tekort van 11 miljard op de Rijksbegroting dat moet worden afgewenteld op voorbeschikte kanslozen als AOW-ers, minvermogenden, te laagverzekerde chronisch zieken, lager overheidspersoneel en OV-personeel. VVD-politici en hun zakelijke achterban varen op het kompas van duidelijkheid, met instemming van het CDA: “Hem die heeft, zal gegeven worden, hij die niet heeft, zal genomen worden het weinige dat hij heeft”, en “Wie niet werkt, zal niet eten”.

Reageer
gravatar

Tijd om het kinderwetje van Van Houten af te schaffen. We moeten nu naar een nieuwe toekomst toe. China is de opkomende macht en in navolging stel ik voor om overheidsgereguleerde sweatshops op te zetten.
Met een simpele aanpassing wordt de kinderopvang lucratief.

Reageer
gravatar

“Eén simpele rekensom leert ons: hoe leger het Haagse hoofd, des te voller onze portemonnee.”

Een trend die de laatste jaren is ingezet zijn de one-issue partijen, houdt het hoofd lekker leeg.
PVV – buitenlanders zijn eng
VVD – macht macht macht, ten koste van alles waar we als liberalen voor staan
CDA – we pretenderen moderne gristenen te zijn, maar stiekem zijn we het wel eens met de SGP
PVDA – Cohen komt over als een leeg hoofd, het gepeupel wil juist gaan leren om te voorkomen dat men wordt als Job. Gevaarlijke partij
GL – girl powah
SGP – old boy powah
CU – we pretenderen moderne gristenen te zijn, maar stiekem zijn we het wel eens met de SGP
SP – powah to the people, nog zo’n gevaarlijke partij

Reageer
gravatar

Maar dit is toch inderdaad helemaal geen nieuws? Er was toch al langer een partij met een geblondeerde leider die zijn kamerleden aanbevolen had om geen hogere opleiding te volgen en ook niet genuanceerd te denken? Die het een pre vindt als je bij buren in de brievenbus wenst te plassen als vorm van communicatie? Die oud-nederlandsche vlaggen en anderen bedreigen ook een manier vindt om dingen eens duidelijk te zeggen? Wat zeuren we nu, het is gewoon de wens van een aardig deel van ons volk, inderdaad 1 + 1 = 3.

Reageer
gravatar

Dit gebeuren is al jarenlang geleden beslecht met het kinderrijmpje;

Hoe meer je leert,
hoe meer je weet.
Hoe meer je weet,
hoe meer je vergeet.
Hoe meer je vergeet,
hoe minder je weet,
dus waarom zou je leren?

Reageer
gravatar

Met terugwerkende kracht, zal ik me het Frans ontleren. Dat nasale geleuter hangt me de keel uit. Weg er mee.

Ahhh, daar knap je van op!

Reageer
gravatar

ejpd, rector machiavellistenacademie, [# 13]

Als u in de veronderstelling bent een unieke opleiding aan te bieden, moet ik u tot mijn spijt teleurstellen. Opleidingen voor de disciplines op mbo-niveau, die door u genoemd worden, en het door u gevraagde collegegeld bestaan al geruime tijd onder de benaming MBA (Machiavellistische Boekhoud Academie).

Reageer
gravatar

In onze nieuwe catalogus bieden wij naast de toetsen nu ook leerhulpmiddelen aan.

Bv. het Leerkussen.
In dit ergonomisch gevormde kussen is een vakverdeling gemaakt waarin een aantal boeken kan worden geborgen, compleet geleverd met een magneet headset in diverse frisse designs.

Zo kunt u slapende leren: u zet de headset op, waarin de magneten, en plaatst het te leren boek in het vak in het kussen.
Tijdens uw slaap prikkelen de magneten de leerreceptoren en wordt de kennis letterlijk in het brein getrokken.

Wij adviseren te beginnen met één dun boekje; gevorderden kunnen makkelijk 3 boeken in de vakken kwijt.
Optioneel hiervoor is een krachtiger headset te verkrijgen.

Reageer
gravatar

(Advertentie)
In deze tijd van dalende onderwijskwaliteit vraagt het om een grote inspanning om de eigen kennis voldoende bij te houden en te verdiepen.
Het in de wacht slepen van Uw bonus wordt een steeds complexere aangelegenheid.
Creatief schaduwboekhouden, verdelen en heersen, frauderen en criminaliteit, belazeren en graaien blijven nog altijd onmisbare vaardigheden.

Wij bieden nu een unieke op maat gesneden opleiding die alle witte-boorden facetten grondig uitdiept. U kunt elk moment starten. Collegegeld eenmalig 6 ton vooraf betalen.

En natuurlijk diplomagarantie!

http://www.machiavelliacademie.nl

Reageer
gravatar

Ik zag deze bui al rond mijn 16de hangen. Meer leren is uiteindelijk meer loon is meer uitgeven is meer troep is meer opruimen en meer bewaken. Dat zag ik dus terecht niet zitten. Daarbij is dat leren niet meer dan hersenspoelen. Nee, doe mij maar eigenwijs eerst!

Reageer
gravatar

Dat is dom het is geen drie. Het is toch 5?

Er staan 3 cijfers en + en =. Dat is 5.
Ik kan best wel tellen hoor.

En als je de + en de = weglaat dan staat er 113.
Dat is best veel hoor.
Dan moeten we schoenen uittrekken in de klas om dat met vingers te tellen.

Reageer
gravatar

een ‘5’, wat is dat voor een ding? Is het een vishaakje dat nog niet af is? Is het een kubistische staf van Sint Nicolaas? Enige andere betekenis kan ik er niet aan geven.

Mag ik nu de polletiek in?

gravatar

Belangrijke rectificatie

“Dalende kwaliteit onderwijs is een zegen voor Nederland”

In deze titel zijn de woorden “onderwijs” en “zegen” per vergissing door de letterzetter verwisseld. Het had moeten zijn:

“Dalende kwaliteit Nederland is een zegen voor onderwijs”

Ik ben het daar niet mee eens, want de kwaliteit van ons land daalt niet, maar het land als geheel door inklinking van de polders. Dus de juiste titel is:

“Dalend Nederland is een zegen voor kwaliteit onderwijs”

Alhoewel ik de gevolgtrekking krom vind. Logischer is:

“Kwaliteit Nederland is een dalende zegen voor onderwijs”

Als ik eerlijk moet zijn staat “dalende” esthetisch gezien niet op de juiste plaats. Mooier is:

“Kwaliteit Nederland is een zegen voor dalend onderwijs”

Nee, dat is het ook niet. “Kwaliteit” en “dalend” zijn dissonanten. Beter klinkt:

“Nederland is een zegen voor onderwijs”

Dat gezeur over onderwijs altijd. Laten we daarover nu ophouden:

“Nederland is een zegen”

Dat is geen nieuws. Laten we het houden op:

!

Reageer
gravatar

Helaas, u bent ongeschikt voor de politiek, daar worden namelijk geen krachtige uitroeptekens geplaatst, maar alleen wollige nonsens. Misschien is er nog een vacature voor gepensioneerde Griek waarop u kunt solliciteren?

gravatar

Echte vette winsten zijn er m.i. te halen op toeristisch gebied. We bouwen heel Nederland om tot “Sukkelheul”; waar nederlandse dombo’s vrij rondlopen en op uw schouder springen (maar dan vertaald naar diverse buitenlandse talen).

Vooral de amerikanen zijn dom genoeg om massaal op bezoek te komen en heel veel dollars (oké, stelt weinig voor) uit te geven en natuurlijk ook duitsers, belgen, fransen etc. met tamelijk harde euro’s, om nog maar te zwijgen van britten met een hoop ponden.

Alleen hebben we dan wel buitenlandse managers nodig om dit “pretpark” te runnen, want zelf zijn we al snel te dom daarvoor.
Ik hoorde dat Kim Ill Sick wel belangstelling heeft, met zijn zoon Kim Kill Suck als plaatsvervanger.

Reageer
gravatar

Mij hoor je niet. Ik vind het prima zo.
Niks meer aan doen.
Ik verkoop knollen en citroenen op de markt.
Is nu een win-win situatie.
Geld stroomt binnen.
Ik ga in Griekenland een eilandje kopen en de staatsschuld aflossen voor een schijntje.
Gouwe tijden.

Reageer
gravatar

Prima, dan kun je zo de politiek in. Het juiste antwoord is namelijk 3,14159265358979…

gravatar

Blij dat we eindelijk van linkse “volksverheffing” af zijn. Dat geeft de mensen maar rare ideeën dat ze ergens “recht” op hebben in deze samenleving als ze ervoor “geleerd” hebben. Levert alleen maar teleurstellingen op.

Nee, gewoon lekker simpel werk voor de massa en ‘s-avonds een boterham met tevredenheid.

Reageer