Priesters eisen duidelijkheid van Vaticaan

‘We hebben inmiddels geen idee meer of we wel of niet door mogen gaan met kindermisbruik’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het is werkelijk Godgeklaagd wat die priesters doen, maar toch ook, God betere het, weer begrijpelijk: het Woord Gods verbiedt mannen het dragen van vrouwenkleren, terwij zij zo nodig jurken willen dragen. Dat is logisch, hè, dat ze in de war raken bij het opdragen van de mis, om dan misbruik te willen plegen. Die jurken helpen gelukkig wel om te controleren of het wel echt mannen zijn.

Reageer
gravatar

Kijk zo kom je licht in problemen: heeft meneer pastoor zich voor het carnaval verkleed als misdienaartje in korte boks en die rotjochies zich als meneer pastoor!!

Reageer
gravatar

@PG: mooi is dat. De huishoudster van Il Papa gebruikt ook al zo’n staafmixer, terwijl wij uit betrouwbare bron hebben vernomen dat dat een instrument van een rivaliserende bende is.
Om maar niet te spreken van Moeder Overste die een massagestaaf gebruikt tegen haar reumatose hernia.

U laat Il Papa zo nu toch lelijk in de kou staan!

(ps. hoe zit het met straalkacheltjes?)

Reageer
gravatar

Woordvoerder van het Vaticaan en de kwajongen die daar de baas is,

Geloof mij en dat doe jij natuurlijk, ik heb er de afgelopen eeuwen van alles aan gedaan om appendices met moderniteiten toe te voegen aan mijn ouwe testament, maar die opvolgers van Petrus willen liever terug naar de vroege middeleeuwen.

Reageer
gravatar

@PG: vraag dan gelijk ook of de opvolgende modules in dat losbladig compendium kunnen worden opgenomen? Er is al geruime tijd niets meer verschenen, en het werk is nog lang niet af en volledig.
Sinds die tijd heeft Il Papa moeten worstelen met stoommachine, electriciteit, telefoon, -graaf, -visie, is daar de I-pod, I-pad en de staafmixer bijgekomen.
Als plaatsvervanger doet Il Papa zijn best, maar zou toch enige vorm van authorisatie op prijs stellen.

Reageer
gravatar

Geachte woordvoerder (# 20),

Vraag mij niet hoe, maar mijn rancuneuze satanische broer Lucifer weet de correctie toch elke keer weer in elke druk vlak voor het ter perse gaan teniet te doen.

Ik zal jouw baas rechtstreeks per rode mobiele hemelfoon opdracht geven errata op een inlegvelletje te laten drukken. Maar of dat lukt? God weet!

Reageer
gravatar

@PG: ja, daar moeten we het nog eens over hebben: er zijn sterke aanwijzingen dat de zoon ten gevolge van lasterlijke roddelpraat wegens pedofilie werd veroordeeld.
Il Papa meent dat dit berust op een vertaalfout in de mondeling overleverde teksten. Tamelijk verontrustend dat deze fout niet gerectificeerd is in de schriftelijke versie.

Had dat niet beter gekund?

Reageer
gravatar

Woordvoerder,

Mijn zoon zei immers: “Laat de kinderen tot mij komen” terwijl zijn verliefde discipelen die hun vaderlijke verplichtingen drie jaar lang verzaakten, tegen hem aanschurkten.

Reageer
gravatar

Ik begrijp de priesters helemaal want het gebruik van kinderen is een al oude traditie van de kerk en tradities moeten in stand worden gehouden. Bovendien is het een belangrijke secondaire arbeidsvoorwaarde voor toetredende priesters waarbij gezegd moet worden dat het gebruiken van het recht tot gebruik van misdienaren geen verplichting is maar toch wel verwacht wordt om de balans in stand te houden.

Reageer
gravatar

Goed dat ze voor elkaar opkomen, jammer dat ze niet samen neuken. (wil er geen film van zien). Maar gun het een ander wel. (homo is geen pedo)

Reageer
gravatar

@12 Lucifer speelt met vuur, nooit is hij er als ik niks heb. En die ufo is niet stoer (Barbie ding), Chuck Norris vliegt er niet in. Hij heeft een veel betere. Zal wel zijn omdat hij een man is.

Reageer
gravatar

Loko,

Luister eens lieve jongen, ik ben een zij en mijn zoon is haar zoon, begrepen? Of moet ik Lucifer op je afsturen.

Bovendien heb ik wis en waarachtig een UFO en nog wel een cabriolet, werkelijk een hemels voertuig.

Reageer
gravatar

Jammer dat god geen ufo heeft. Anders was hij vast wel een keer langs gekomen. (om het graf van zijn zoon te bezoeken, of gewoon voor de gezelligheid).

.

Reageer
gravatar

@8 Jeettje, ik zou daar in het donker ook niet alleen willen zijn, de hemel zit vol enge mensen met rare praatjes. Gelukkig kom ik daar niet terecht, ook niet in de hel. (Doe mezelf wel eens pijn) Gelovigen in god , moge dat u een troost zijn. Tell Sell is wel echt.

Reageer
gravatar

Volgens Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI is er sprake van ongekend valsheid in geschrifte door het woord “misbruik”.

Het zalige gebruik (!) van een jeugdig persoon (m/v) mag doorgaan, indien de betreffende persoon en zijn voogd(en) hiermede schriftelijk in drievoud en ondertekend akkoord gaan.

De geestelijke mag om dit te bevorderen bij de voogd(en) op hel en verdoemenis nadrukkelijk en met stemverheffing wijzen Zo nodig mag geld uit de collectiebus worden aangewend. Dit dient te geschieden vóór of binnen een aannemelijke tijd na de ejaculatie. (Dus beslist niet tijdens!)

De te gebruiken jeugdig persoon kan ter overtuiging een gezegende lolly worden voorgehouden, die hij zelf mag aflikken. De gebruikende geestelijke mag eventueel naar omstandigheden maximaal 10.000 dagen aflaat toezeggen.

Het gebruiken van een voogd van het vrouwelijk kunne blijft daarentegen streng verboden. Straf daarvoor kan oplopen tot 10.000 dagen extra verblijf in het vagevuur of het voorgeborchte.

De Heilige Vader laat nog weten dat Hij goede ervaringen heeft met Durex Super Lubricated met eventueel nog extra zuurvrije vaseline.

Namens Zijne Heiligheid

Reageer
gravatar

Het wordt hoog tijd dat de kindertjes nu eens van die priesters afblijven. Die heren zijn niet bestand tegen de hedendaagse media-aandacht.

Miswijn… maakt meer kapot dan je lief is.

Reageer
gravatar

Kindermisbruik is het middel om dichter tot God te komen.
Wat te vinden van die arme kinderen die speciaal naar meneer pastoor gaan voor dat extra stukje aandacht? Willen we die echt teleurstellen?

Reageer