Publicitaire stilte Lucassen verklaard

Wilders:”Soms moet je mensen tegen zichzelf beschermen”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik denk dat nu ook Groen Links betreurt dit middel niet te hebben ingezet tegen blindganger Sap.

Zachte heelmeesters babbelen geitewollensokken prietpraat, maar vinden zichzelf nooit verantwoordelijk voor dood ten gevolge van naar verrotting stinkende zweetkakken.

De keerzijde is dat ik nu echt vrij ben als radikaal: de enige partij waar je nog met een zweem van fatsoen op zou kunnen hebben stemmen heeft zichzelf ook voor de wolven gegooid.

Tja.

Reageer
gravatar

Geachte Vz Paulus,

Vroeger, in de goede oude tijd, trok een prediker van haag tot haag om zijn geloof te verspreiden en anderen de les te lezen.
De RK kerk heeft daartoe zelfs missionarissen aangesteld om in “achtergebleven gebieden” de onwetende bevolking ‘wetend’ te maken en te bekeren tot Westerse waarden. Andere kerken en geloofsgenootschappen volgden het voorbeeld. Met enig succes, mag worden vastgesteld.

Zou het geen prachtig gebaar zijn van uw meneer Wilders dit aloude en beproefde recept te volgen en een traditie te eren?
Naar verluidt vertrekt er aanstonds en kudde koddebeiers naar een ver land, ergens tussen Uzistan en Kalasnikovië, en naar het schijnt zoeken ze nog iemand die de plaatselijke bevolking van de dwaalwegen hunnerzijds weet te overtuigen.

Kijk, wij weten het nu wel, en om te voorkomen dat meneer Wilders in herhalingen valt, lijkt dit het aangewezen moment voor hem de vleugels uit te slaan en zijn gospel te verspreiden dáár waar het telt.
Preken voor eigen parochie, ach, dat is makkelijk en mensen haken af.

Ik weet zeker dat hij daar een aandachtig luisterend publiek aantreft wat recht zal doen aan zijn redenaarstalenten. Een voorvechter als hij kan deze uitdaging natuurlijk niet over zijn kant laten gaan, toch?

Ik verneem graag van u,

Uw dienstw. etcetc.

DVR

Reageer
gravatar

Ja je moet ze allemaal opsluiten, om iedereen tegen wilders te beschermen. Hij heeft al bescherming dus laat hem maar lopen.

Normaal sluit je iemand op die een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. De man lijkt wel van de mode politie met dit mag je wel dragen en dat niet.

Reageer
gravatar

@17 Paulien , kamermeid.

Ehm, Kamermeid?? Welke kamer? Cellenblok 13?

Het is bekend waar meneer Wilders zijn bentgenoten zoekt en hij logeert er vaak genoeg, schijnt het.
Verklaart wel zijn pre-occupatie met een bepaald deel der bevolking.

Reageer
gravatar

Dank je wel voor deze mooie woorden voorzitter Paulus. (13) Als kamermeid van Geert ben ik behoorlijk verwend. Ik vang nu vijf keer zoveel als toen ik nog winkeldievegge was. Maar ik doe het natuurlijk niet voor de centen, maar voor het volk. dat gunt mij straks natuurlijk een mooie afbouwregeling. Het mooie is dat ik niet hoef na te denken, als ik dat al zou kunnen, want dat doet onze Machtige Leider voor zijn meiden, knechten, zijn kiezers en het kabinet. Het enige nadeel is, dat ik een paar keer per week even bij de Kamer op langs moet om mijn welverdiende vergadergeld op te halen en onder de onkostennota een kruisje te zetten.

Zo ziet u maar dat iedereen in ons land door onze Geweldige Leider wordt verwend. Onze Geert zorgt dat u geen cent te veel betaald aan de politiek. Daarom hoeft u aan de PVV geen contributie af te dragen zoals bij die onnadenkende politici en andere leden van de SP. Ik en niemand niet hoeven zich van onze Geert niet te vermoeien met het lezen van een partijprogramma, want Onze Machtige leider is een echte democraat die elke dag zijn politieke ideeën aanpast. Neem bijvoorbeeld de PvdA. Dat zijn een stelletje vastgeroeste draaikonten. Als belastingbetaler weet je nooit waar je bij de Linkse Kerk aan toe bent.

Na deze loftuitingen aan Geert de Grote in verband met zijn erelidmaatschap van de WFK. zal ik de hedendaagse problematiek nu aan u uiteenzetten, waaraan ons land met zijn mooie rechtse frietcultuur spoedig ten onder zal gaan, als de apartheid volgens het PVV-model niet snel wordt ingevoerd.

——

daar heb je er weer zoon gek die mijn Almachtige Leider demonetiseerd !!!!! EN DIE NOEMT ZICH DAN VRIJE rADIKAAL !!!!!! KAAL zal die wel sijn !!! nou dan moet hij maar eens in Amsterdam Noord gaan kijken allemaal hoofdoekjes en witte jurke en moskees !!!!!! daar wrden onze kerken voor afgebroke !!!!!!!! MIJN GROTE HELD gaat ze allemaal ONS land uitsmijte met hun GEMENE ideologie er bij !!!!!! hij zal ons land redde van moslims en die stelende korpupte linkse politikussen die de hele dag met hun luie kont hun hand op houwen !!!!!!!!!!! die idiote radikaal moet maar eens…

—-knip—–

Redactionele verklaring.
Daar de heer G.W. uit Venlo voor alle sprekers dezelfde tekst heeft geschreven, zullen wij het hierbij laten.

Reageer
gravatar

Geachte vz Paulus,

Het nut ener vruchtbare discussie ontgaat mij, immers: zijn wij niet grotendeels dezelfde mening toegedaan?

Ik constateer dat wij beiden van mening zijn dat het hevig noodzakelijk is circa 1.5 miljoen mensen te bewegen dit land te verlaten -goedschiks of kwaadschiks- teneinde de leefbaarheid te bevorderen.

De invulling van dit quotum lijkt mij een detailkwestie: persoonlijk heb ik een sterke voorkeur voor inlanders welke de taal niet tot in de puntjes machtig zijn, gaan schreeuwen in plaats van beschaafd converseren, urineren in plaats van argumenteren en het doorgaand openlijk blijk geven van academisch onbenul.
Oh, en natuurlijk een aantoonbare afwezigheid van humor, zelfreflectie, mededogen, vermogen tot leren en nog wat meer van het soort activiteiten wat ons onderscheidt van mensapen.

Het lijkt me dat u weinig bezwaar kunt maken tegen genoemde opsomming: dat vele uwer leden tot die groep kunnen behoren is jammer, maar offers moeten gebracht worden – daarin moeten wij hard zijn.

Wellicht ten overvloede wil ik u, gezien de laatste opmerking, voorts nog wijzen op het navolgend citaat over een hedendaagse situatie die zich jammerlijk dreigt te ontvouwen:

“De democratie, zo verheerlijkt in onze dagen, zelfs door haar naïeve slachtoffers, is er niet tevreden mee de schooier met de heer gelijk te stellen, maar zij maakt de schooier de meerdere van de heer.”
(Edmond Thiaudière)

Dit beschrijft een weinig benijdenswaardige positie: juist dié positie welke wij beiden een halt willen toeroepen.
Wellicht voelt uw fenklup zich hiervanwege opgeroepen zich uit de Nederlandse samenleving te verwijderen, waarvoor hulde.

Ik reken op uw medewerking,

Uw dienstwillige dienaar

DVR

Reageer
gravatar

@13

In uw begrijpelijke enthousiasme vergeet u nog de zieken en bejaarden te noemen, die door de islamisering wekenlang in hun eigen uitwerpselen moeten liggen, maar voor de rest is er geen speld (pun intended) tussen te krijgen.

Reageer
gravatar

Waarde opponenten,

Als voorzitter van de WFK wil ik graag een paar inleidende woorden tot u richten. Ik zal u uiteenzetten waarom wij de heer Wilders tot ons erelid hebben gemaakt. Ik wil hem en zijn secondanten (haha) bij deze gelegenheid hartelijk welkom heten.

Goed ik zal nu beginnen.

@12
daar heb je er weer zoon gek die mijn Almachtige Leider demonetiseerd !!!!! EN DIE NOEMT ZICH DAN VRIJE rADIKAAL !!!!!! KAAL zal die wel sijn !!! nou dan moet hij maar eens in Amsterdam Noord gaan kijken allemaal hoofdoekjes en witte jurke en moskees !!!!!! daar wrden onze kerken voor afgebroke !!!!!!!! MIJN GROTE HELD gaat ze allemaal ONS land uitsmijte met hun GEMENE ideologie er bij !!!!!! hij zal ons land redde van moslims en die stelende korpupte linkse politikussen die de hele dag met hun luie kont hun hand op houwen !!!!!!!!!!!

die idiote radikaal moet maar eens naar zijn EIGE gore linkse kleerkasten kijke !!!!! nou die Cohen die zit de hele dag die kutmarokanen te kietlen met zijn Darjeeling First Flush en de hele dag MIJN belastingcentemaar jatten om die baardapen die de hele dag nix doen te verwenne !!!!! !!! en ONZE CULTUUR naar de knoppe doen met die islamisering van ons land !!!! en dan noemen ze mijn Grote Lijder fassistiesch, nou die zijn zelf van de NASI !!!! zE zijn ALLEMAAL KNETTERGEK, die HELE linkse kerk !!!!! en ik heb gehoort, dat pechtholtje gistere een knoop VERKEERT aan zijn overhemd heeft gezet !!!!! en die KLOOTZAKKEN van de links kerk drinken ook allemaal alcohol terwijl ze met die Mohammeds halal zitte te freten !!!!!!!!

die KOPVODDEN zijn allemaal VROUWONTEVRIENELIJK dus moete ze allemaal worden afgerukd !!!!!! afrukken moet daarom in de wet koemn !!!!!
WIJ WILLE VRIJHEIT VAN AFRUKKE !!!!!!
onze ERIC is een echte een held, wand die zal dat alles anpakken en flink afrukke (als hij weer los is, want nou ken ie er nie bij) !!!!!!!!!!!!!!!

ROT TOCH GAUW OP MET DIE KUTMAROKKANEN VAN JULLIE OP NA ISLAMISTAN DAN KUN JE ZE DAAR IN DE WATTE GAAN LEGGE !!!!!! STELLETJE MONGOLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

————
Ik besluit hiermee mijn bijdrage. Ik verneem graag uw tegenwerpingen en hoop dat we in een vruchtbare discussie nader tot elkaar zullen komen.

Reageer
gravatar

Awel Pluske: maar dan – ik éb zovele plassende jannen gezien in de stegen rond Brouckere en d’n Markt da Manneken Pis alleen herkenbaar is aan den feit dat hij nie wegwaggelt.

Net zo Janneken Pis, meer moet dat niet zijn hè.

Reageer
gravatar

Waarschijnlijk heeft Lucassen zichzelf in de loop der jaren zo geweldig getraind in het bij de buren binnen urineren dat hij door goed mikken zijn urinestraal vanaf de positie op de foto zijn eigen brievenbus uit en de brievenbus bij de buren aan de overkant weer binnen kan piesen. Waar een botte wil is vindt de PVV en met deze partij Lucassen altijd zijn eigen zijkstraal weg.

Reageer
gravatar

Nou wat denk je dan van die kutmarokkanen waarmee Cohen de hele dag Darjeeling First Flush drinkt !!! En de infantolisering van ons land !!!! En die stomme palastijnen die de hele dag maar papiere vliegtuigjes met bommen over de schutting naar de Joden gooit !!!!! En ze dehomoniseren mijn Grote Lijder zomaar met fassistiesch, nou die zijn zelf van de nasi !!!! En ik heb gehoord, dat Pechthold gistere een knoop verkeert aan zijn overhemd heeft gezet !!!!! En die van de links kerk drinken ook allemaal alcohol terwijl ze met Mohammed halal freten !!!!!!!! Die hoofdoekjes zijn allemaal vrouwontevriendelijk, dus moete ze allemaal worden afgerukd !!!!!! Afrukken moet daarom in de wet koemn !!!!! Wij willen vrijheit van afrukken !!!!!!

Onze Eric is een echte een held, wand die zal dat alles anpakken en flink afrukke (als hij weer los is, want nou ken ie er nie bij) !!!!!!!!!!!!!!!

Reageer