Archeologen vinden restanten ‘Nederlandse’ beschaving

Sporen wijzen op “absurd landje met onverklaarbare obsessies”

Een team van diepzee-archeologen van de Red Bull Universiteit te Almere heeft bij opgravingen in de 20e-eeuwse nederzetting ‘s-Gravenhage een serie onthutsende ontdekkingen gedaan. Er zijn sporen aangetroffen van een vroege beschaving, die zich vrij recent heeft ontwikkeld.

Aangenomen wordt dat ‘s-Gravenhage (soms ook ‘Den Haag’ genoemd) in de 20e eeuw het regeringscentrum van de zogenaamde ‘Nederlandse’ beschaving was. Archeoloog Schep de Graaf was betrokken bij de opgraving van de voormalige Hoftoren, destijds met 142 meter het hoogste gebouw van de stad. Het Nederlandse onderwijs werd hier gecoördineerd. Hoewel de aangetroffen documenten nog nader bestudeerd moeten worden, lijkt het collegegeld voor eenieder betaalbaar te zijn geweest en was er, zo speculeren de onderzoekers, zelfs ‘studiebeurs’ te krijgen, waarbij de staat studenten geld gaf. “Zonder tegenprestatie”, aldus een verbijsterde De Graaf. “We vermoeden dat een universitaire studie voor iedereen bereikbaar was”, vervolgt hij. “Dat verklaart de torenhoge staatsschulden waar ons land tot Rutte-XI mee te kampen had. Pas tijdens het bewind van Van Baalen senior is hier een einde aan gekomen.”

Onderzoek naar stoffelijke resten doet vermoeden dat gezondheidszorg vrij toegankelijk en betaalbaar was voor iedere Nederlander en zelfs voor de niet-Nederlandse barbaren die zich binnen de landsgrenzen bevonden. “Het lijkt erop alsof men in deze cultuur welvaart wist te combineren met goede sociale voorzieningen voor grote groepen mensen. Zelfs minima hadden een woning, onderwijs en zorg tot hun beschikking. Als je ooit een bewijs voor de noble savage zocht, dan heb je die bij deze gevonden”, aldus De Graaf. De gemiddelde leeftijd lag waarschijnlijk nog hoger dan de huidige 55 jaar, zo zegt de archeoloog.

Bepaalde sporen ten zuiden van de badplaats Zaandam stellen de onderzoekers echter voor een raadsel. In wat de vestingstad Aemstelredamme moet zijn geweest, vonden archeologen een aantal ogenschijnlijk volkomen nutteloze bouwwerken. Zo werd bij het functionalistische Stedelijk Museum een aanhangsel aangetroffen dat vele miljoenen guldens moet hebben gekost, maar onmogelijk gebruikt kon worden als tentoonstellingsruimte. Verder hebben de archeologen een kilometerslange tunnel onder de binnenstad aangetroffen. Mogelijk had deze tot doel om de plaatselijke bevolking een schuilplaats te bieden tijdens de eerste Israëlisch-Iraanse oorlog.

De vondsten werden gedaan tijdens de aanleg van een nieuwe rondweg rondom Spaarndam, al jaren de grootste stad van West-Nederland. Buurlanden Twente en Gasuniestan hebben belangstelling getoond voor de vondsten. “Ook voor ons is dit interessant” aldus Hendrik Finkers, president van Twente. “Vondsten uit de pre-koloniale tijd leren ons meer over de onderdrukking waaronder Twentenaren toen te lijden hadden.”

In Amsterdam werden in de buurt van de Dam tekenen van een grootschalige veldslag van het begin van de 21e eeuw gevonden. Uit documenten blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een veldslag uit de driedaagse oorlog, toendertijd bekend als de ‘doldwaze dagen’. “Het is nog onbekend tussen welke groeperingen de doldwaze dagen oorlog werd uitgevochten. Wel bekend is dat de oorlog jaarlijks plaatsvond en dat vooral vrouwen als troepen werden ingezet. Het betreft hier vrijwel zeker een religieuze oorlog, op drie heilige dagen. Om welke godsdienst het hier gaat weten we niet, alleen dat het een zeer fanatieke is.” aldus de Graaf.

Tevens werden er restanten gevonden van een Noord-Afrikaans mensenras. “Het was tot dusverre niet bekend deze mensen zich ooit in Nederland hebben gevestigd. Wel vreemd, het is alsof alle sporen hiervan zijn uitgewist”.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@Jeettje: Dit is correct. Er zijn zelfs gevallen bekend van draaiende exemplaren die werden gebruikt om de zich niet aan de wet houdende medemens in op te sluiten. Daar kwamen ze nooit meer uit heb ik begrepen, men bleef maar draaien. Zeer barbaars naar mijn mening.

Reageer
gravatar

Zojuist gehoord van een bevriende onderwaterhistorioloog, dat ze iets langwerpigs hebben gevonden met een koperen draaiknop wat waarschijnlijk als deur gebruikt is.
Men vermoed dat het object een rituele functie heeft gehad.

Reageer
gravatar

@9 @10
Ons geliefd koningshuis heeft altijd het ware geloof aangehangen. De suggestie dat de Oranjes ooit een andere god hebben aanbeden dan Allah is heiligschennis. Ik verzoek u dringend om te stoppen met dergelijke afkeurenswaardige republikeinse geschiedvervalsing.

Reageer
gravatar

Betreffende de heere J.J. Bink,
Heeft uw bericht den toespellinge op de gevestigde onderwatermachinerie van degenen die bekenden staande als sijnde Andrew Ryan? en dienzere stedelijke onderwaterconglomeraat Rapture? Dezen stad heeft het rijk van den levenden verlaten en is verzonken in het jaartal 1970.
Betreffende het stuk. Mijns persoon heeft diens grootouders gesproken nog over het einde van deze samenleving die den Neerlandse woordt genoemd. Net zoals het Bijbelse Babylon is dezer samenleving ten onder gegaan aan het niet accepteren van de ander. Misschien dat deze ondergang een realistischer voorbeeld is dan die van het mythische Babylon.

Reageer
gravatar

Laat het maar met rust. Enkele breedte graden verder op zijn we gewoon een nieuwe onderwater stad begonnen. Loopt daar als een tierelier…De exacte plek verklappen we niet…Dat snapt U wel he!

Reageer
gravatar

Vandaag heb ik een vreemd ritueel meegemaakt. Duizenden boten cirkelden in een onbegrijpelijke cadans rond de resten van de Nederlandse beschaving. Af en toe loeide een scheepshoorn. Aan het eind van de dag stegen sterren op naar het hemelgewelf. De donder rommelde en de resten van de Nederlandse geschaving zonken nog verder weg in de giftige modder waaruit ze voortgekomen waren.

Reageer
gravatar

Paulien,

Diepzee-archeologen kunnen vlg mij niet meer lekken. Ivm de enorme drukverschillen worden zij tegenwoordig volledig luchtdicht geleverd. De lekgootjes op die marineschepen schijnen nu alleen nog te worden gebruikt voor rukwinden.

Reageer
gravatar

Paulien,

Dat laatste is niet waar.

Geheel volgens traditie vluchtte het oranjehuis naar Londen. Pas twintig jaar later, toen prinses Amalia trouwde met Sjeik Bernard Hassan, heeft het oranjehuis zich bekeerd. Gefluisterd werd dat Bernard Hassan het op een akkoordje had gegooid met koning Mohammed VII, waarna hij prins-stadhouder van de Lage Landen is geworden.

Reageer
gravatar

Heer Mike Hunt,

Nog meer futuristische onzin en ik zeg mijn abonnement op. Het klopt namelijk niet.
De zogenaamde vestingstad Aemstelredamme is gewoon Amsterdam, dat blijkt verderop in uw bericht.

Bovendien vergeet u de belangrijkste reden van de ondergang van de Nederlandse beschaving.
In de zomervakantie van het jaar 2011, na de de val van kabinet Rutte 3, heeft de gedoogde veldmaarschalk Geert Wilders met anderhalf miljoen trawanten tweehonderdduizend landgenoten die twee paspoorten hadden, het land uit geranseld. De twee overlevenden hebben met succes een beroep gedaan op koning Mohammed VI die op zijn beurt een beroep deed op de Arabische Liga. Alle dijken zijn toen doorgestoken met het bekende gevolg. Alleen een linkse kerk bleef fier rechtop staan. Het oranjehuis werd volledig geïslamiseerd.

Reageer
gravatar

Nabij de voormalige Hoftoren is vorig jaar al een volledig verwoeste bunker gevonden. In die bunker zijn toen enkele dozen aangetroffen met flesjes waterstofperoxide. In het nu opgegraven regeringscentrum is een kamer gevonden met enkele dozen van hetzelfde merk. In de kamer daarnaast zijn restanten gevonden shawls of hoofddoekjes, de meesten zwart, sommigen fel gekleurd. Ook zijn er grote bakken met papieras gevonden. Er zijn fragmenten van boeken gevonden. Het lijkt er op dat hier duizenden identieke boeken verbrand zijn en de titel kennen we niet, maar het was iets met Qran of Qurn. Uit sporenonderzoek moet nog blijken of dit het begin was van de ondergang van deze beschaving.

Reageer
gravatar

Het lijkt er sterk op dat deze beschaving verloren is gegaan, nadat deze geheel in zichzelf is gekeerd; op het moment dat men de relaties met betrekking tot de internationale gemeenschap heeft herzien en verdragen heeft opgezegd zal de economie zijn ingestort en moet er een algeheel verval zijn ingetreden. De geschiedenis heeft al vaker bewezen: Als een handelsland zich afsluit voor het buitenland is dit uiteraard een logisch en overmijdbaar gevolg….

Reageer