Brinkman gedoogt gedoogsteun PVV aan minderheidskabinet

Rutte opgelucht: "Nederland kan rekenen op zetel 76"

Hero Brinkman ‘kan leven’ met de gedoogsteun van de PVV aan een minderheidskabinet van VVD en CDA. Zo verklaarde hij vanochtend aan de media. “Mocht ik verder gaan als eenmansfractie, dan zal ik de gedoogsteun van de PVV gedoogsteunen.” Met deze uitspraak is het laatste struikelblok weggenomen voor een minderheidskabinet van VVD en CDA en kan Nederland volgens Brinkman ‘eindelijk weer geregeerd worden’.

In kritische CDA en VVD-kringen staat PVV-Kamerlid Hero Brinkman ook wel bekend als de ‘76ste zetel’. Nu zijn alle ogen nog gericht op Wilders, maar mocht Brinkman zich afscheiden van de PVV-fractie dan zal het minderheidskabinet vooral afhankelijk zijn van de omstreden politicus en kan Brinkman uitgroeien tot de meest invloedrijke Nederlander. In feite zou iedere beslissing door Brinkman worden genomen. Vandaag probeerde het kamerlid daarom de laatste twijfel weg te nemen. “Als ik inderdaad binnenkort verder ga als de eenmansfractie VDLB (Volledig Democratische Lijst Brinkman), dan neem ik nog steeds mijn verantwoordelijkheid.”

Rutte is blij met de uitspraken van het enfant terrible van de PVV. “Vanaf het begin van de besprekingen wisten dat het ‘de dood of Hero’ kon worden. Ik ben blij dat alles zich ten goede keert. Nederland gaat zich baden in de luxe van een stabiel rechts kabinet!”

Over zijn eigen standpunten in hekele kwesties laat de PVV-er zich vluchtig uit. Brinkman verklaart bezuinigingen van 18 miljard te steunen, als er maar niet bezuinigd wordt op de AOW, veiligheid, zorg, hypotheekrente-aftrek en onderwijs. De parlementariër zegt wel te kunnen leven met enkele tientallen miljarden aan bezuinigingen  op bureaucratie, schoolboekkaften, dijkophoging en wilgen knotten. Over mogelijke verschillen van inzichten met de coalitiepartners is hij kort: “Daar komen we wel uit.”

De PVV heeft tot dusverre geweigerd in te gaan op ‘het groene licht van Hero.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ach Drinkman, die had eerst een kwade en toen een goede dronk en keek daarbij zo diep in het glaasje dat hij via de Speld (hulde en ere wie ere toekomt, lang leve de Speld!) de toekomst zag. De Speldeknop dient nu ook al als glazen bol voor drinkenmans toekomstdeliria!

Reageer
gravatar

Hero gaat in navolging van Martin Bosma (“De schijn-élite van de valse munters”) ook een boekje schrijven.

Uiteraard wil Brinkman Bosma overtreffen met vier taalfouten in de titel.

Alle Paulussen zijn benieuwd naar het jongensboek voor de jongerenpartij Jeugt Pàl VoOr Vrei-hijd (JePVV), die hij nu gaat oprichten.

Reageer
gravatar

Het toont vooral de leesachterstand van Brinkman aan, anders zou hij wel eerder tot actie zijn overgegaan, wetende dat de rest van de fractie niet bij machte is tot begrijpend lezen.

Reageer
gravatar

Inderdaad heer vries in de lentewarmte. Vanwege pi-dag stond mijn hoofd nog naar amerikaans rekenen (8/2 vs 2/8). Ik hoopte nog even dat niemand het zou narekenen, maar de reageerders van de speld zijn genadeloos. Slecht rekenwerk van mijn kant. @IT_in_de_basement_van_de_speld: wanneer kan ik nu eens gaan editen?

Over uw filosofisch concept of de satire of de werkelijkheid de maat der dingen zou moeten zijn moet ik nog even nadenken. Dhr Bert Bokhoven (reeds lang niet meer gezien in dit forum) had daar wel raad mee geweten. Die nieuwe Marco Tullen vertrouw ik toch niet helemaal. Die ziet zelfs een veranderende wereld met gebeurtenissen!

gravatar

Naar aanleiding van uitspraken van onze gedoogcollega Brinkman waaronder:
Brinkman verklaart bezuinigingen van 18 miljard te steunen, als er maar niet bezuinigd wordt op de AOW, veiligheid, zorg, hypotheekrente-aftrek en onderwijs
hebben wij vandaag in het fractieberaad besloten de komende vier jaar vooral flink te gaan investeren in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Gedoogcollega Brinkman snapt wel waarom. Puur eigenbelang!

Reageer
gravatar

volgens mijn woordenboek of nou ja ik heb in de bieb toen ik moest plassen daar even gekeken betekent gedogen iets oogluikend toestaan wat eigenlijk niet mag typisch eigenlijk he

Reageer
gravatar

Op Marktplaats kunt u bieden voor Brinkman en anderen naar keuze. Startprijs is slechts één Euro.

De uiteindelijke prijs is echter zonder de bijdrage Bijzondere Terreurwet (BTW). Reiskosten van en naar Roemenië alsmede stomerijkosten zijn niet inbegrepen. Inkomstenbelasting en sociale belastingen zijn voor mijn eigen zwartgeldrekening.

Zie ook: http://www.moordwijven.nl

Reageer
gravatar

@Moosje, Burger: Zeg maar tegen uw vader dat ik na ‘t pijpen toch echt meteen wil roken, misschien dat hij dat mokkel waar u les van krijgt wel kunt interesseren voor zijn hobby’s, die klinken me niet verdacht links in de oren.

Uw vader doet me wel een beetje aan mijn geachte collega Hero, die wordt ook altijd chagrijnig als hij geen biertje meer krijgt, dan luistert hij ook naar niemand. Ook de uitnodiging van uw vader lijkt wel op ‘t soort dingen dat hij wel ‘s uit, zeker een familietrekje!

Reageer
gravatar

Hero… is dat niet van die drankjes waar onder het zoet het zuur zit en je een uur je tanden niet mag poetsen? Of – lekker nostalgisch – van toen we het nog met Tova deden in plaats van met Geert?
Met zo’n Brinkman weet je soms gewoon niet meer waar de jampot ophoudt en de achterkant van de sigarendoos begint.
Hoe dan ook, het zou best nog wel eens kunnen dat Ruud opnieuw ineens voor optie 3 gaat. Bea heeft natuurlijk niet voor niets voor hem gekozen. En wat zou OnsHero dan gaan doen?

Reageer
gravatar

Nu de informatie wat meer opschuift naar een formatie die tot enige maanden terug onmogelijk leek, zien we de politieke stellingnamen van de partijen vóór de verkiezingen aan kracht inboeten.
Het is vooral jammer, dat de heer Wilders daarbij het voortouw heeft genomen. Zijn zorg voor de instandhouding van de Echte Nederlandse Cultuur werd allerwegen geroemd en zelfs geprezen…

Zie verder onder:
http://www.speld.nl/2010/07/31/me-paraat-bij-experimentele-uitvoering-beethoven/#comment-11793

Reageer
gravatar

@mefrouw Fleurtje

Ik hep me fader geseg dat ik fan u naar een andere sgool mot. Maar me pappie wil nie luistere wand se bier is op. Dan hep ie alteid een pokkuhumeur. Hij seg da uw die rooie mokkul fan de Peefeefee ben en da uw bes wel effe langs ken komme. Dan wilt ie met uw gaan rooke wand hij hep ut ofer pijppe. Dan mot u eers effe belle of me moe dur is wand dan magt u nie komme. Me pa magt fan me moe nie rooke in bet dus as u komp dan moed uw wel foorsigtig weesse.

Reageer
gravatar

@Moosje’s vader: Ik raad u aan uw zoontje naar een andere school te laten gaan. De spelling van zijn ingezonden brief in de Speld herkende ik onmiddellijk als een variant op die van de Vereniging voor Wetensgappelike Spelling. Dat mooie mokkel waar uw zoontje les van krijgt heeft dus nogal linkse hobby’s.

Dat mijn gewaardeerde collega Hero niet meteen heeft ingegrepen verbaast me een beetje, maar ik moet zeggen dat hij de laatste tijd z’n dag niet heeft.

Reageer
gravatar

Daag lieffe mense,

Ik bent Moosje Burger en ik bent zeeve jaar out. Ik hep blonde ooge en blaauwe haare. Fanmiddach kwam ome Heeroo fan de Peefeefee bij onz op de speelplaatz. Alle neederlandze jongus en meissies mochte blijffe. De anderre kindertjez moeste effe fan hem weg.
Ome Heeroo seg dat al die andderre kindertjez die swarte haare hep en bruine ooge nie goet sijn omdat se niet in sinterKlaaz gelofe of soiets. Dat sijn de kindertjez die fan Merokka en de Antilse Eilande koome. Dat sijn lande die heel fer weg ligge. Die eilande legge folgens mij errugus foorbij Teksel denkt ik. Merokka daar hebbe se het heel warrum. Daarom moge se fan ome Heeroo niet in neederlant woone.
Ome Heeroo fertelde dattie de baaz fan neeederlant gaat worre en dan wilt ie ook een jongerebeweeging hebbe. Dat snapt ik niet waarom alenig jongus dan lit moge worre en meissies niet wand bei onz in de buurd woone feel meissies met blonde haare en blaauwe ooge en se hebbe ook tiette. Ome Heeroo seg dat assie de baaz fan neeederlant is dat ie gaat sorruge dat onse sgool net so goet blijf als dat assie nu iz. Dat fin ik fein wand ik hau fan leeere en de juf is bes een mmooie mokkul seg me faader. Me pappie is ook foor de Peefeefee wand die hep een uidkeering omda de turreke se baan hep gepik seggie. Me pappie leg daaarom de heeele dag in se bet te suipe.
Ome Heeroo hep ook geseg dattie fint dat ik eeen heel slimmme jongu bent en dat ik de baaz mag worru fan de jongerebweegting. Dus nu is ik de foorsitter geworre fan de peefeefeeejonguru. Dat snapt ik nie wand op sgool hoeft ik fan de juf nooid foor in te sitte wand se seg dat ik de slimmste fan de klaz bent. Daaarom magt ik alteit agterin sitte fan de juf. Ome Heeroo hept geseg datte ik goet naar hum een Ome Geert moed luiztere. Folgus mei is die Ome Geert een nepnederlandert want die hep se haare wit geferf. Ook denkt ik dat Ome Heeroo met de konegin gaat trouwe want die iz nu de baaz fan neeederlant. Dan magt ik best wel naa de bruilof as omda ikke nu de baaz van de Peefeefeejongus ben.

Reageer
gravatar

Brinkman heeft ook het idee zijn voornaam Hero te veranderen in Heerlijk omdat daarmee de associatie met het Helder Heineken als oer-Nederlands (export) product volstrekt duidelijk zal worden. En: er mag best uitdrukkelijk genoten worden van een eigen inheemse drank, al hier op vaderlandse bodem gebrouwen sinds de Germanen en behorend tot onze eigen Hollandse joods-christelijke cultuur.

Reageer
gravatar

Theetax, daar gan we toch niet aan beginnen Hero? Thee hoort in die oeroude VOC-traditie.
Nee, algebra, gevaarlijke moslim-uitvinding! Ik stel voor dat wiskundigen 10% van de uitkomst van iedere algebraïsche berekening afdragen als hoofdbrekerstax.

Reageer
gravatar

De heer Brinkman heeft in de besprekingen wel één breekpunt opgeworpen: een eventuele verhoging van de alcoholaccijns is wat hem betreft onbespreekbaar. “Alcohol, hoewel van origine een Arabisch woord, is een onlosmakelijk deel van de christelijke traditie. Niet voor niets dronk Jezus slechts wijn”. De heer Brinkman stelt voor als alternatief een theetax in te voeren.

Reageer
gravatar

Bokhoven Consultants.
Op het informele aan mij gerichte verzoek van de heer Mark Ruuten zal ik niet ingaan en toetreden tot dit minder(waardig)heids kabinet, omdat ten tijde van zijn fractievoorzittersschap van de CDGraaifractie hij de beoogde Minister van Buitenlandse Zaken zijn pensioenspremie van zijn lidmaatschapschap van het Europese Parlement niet verrekende met de belasting. (2002) Vermoedelijk de reden dat de heer Van Baal (zie zijn intervieuw vorige week in de Volkskrant weer terug wil naar Den Haag. B. Bokhoven.

Reageer
gravatar

Deze steun – van een islamistisch Egyptische vader afkomstige hangjongere uit de jaren zeventig is als een strijdvaardige kwaliteitsimpuls voor de samenwerking over klein rechts. Samen met de heer Van Baal in Brussel, getipt als minister van Defensie (in zijn Pro Pratia uniform uit Leiden, zie Almanak 1985) en de leider van de partij die slechts twintig zetels verloor op zijn zit-vlees op Buitenlandse Zaken.

Reageer
gravatar

Op fundamenten als Brinkman kan onze staat zich weer oprichten als die vervaarlijke Speldoranje leeuw, die wij slechts nog kennen uit de roemruchte tijd van Willem de Zwijger. Ozo!

Reageer