Miljoenen mensen existentieel verloren door staking filosofen

"Ik voel me geworpen in het grote Niets"

Miljoenen Grieken zijn existentieel de weg kwijt als gevolg van de staking van ‘s lands filosofen. Met name in de grote steden zijn onschuldige burgers het slachtoffer geworden van het gebrek aan wijsgerige sturing. Analist George Stapanafolos: “Bij het neo-Aristotelische deel van de natie zien we verwarring, maar de ernstige gevallen vinden we toch bij de neo-Kantianen. Heftige twijfels over de universaliseerbaarheid van de deugden, die mensen komen nauwelijks hun bed nog uit.” De staking is een reactie op het besluit van de Griekse regering om de lonen van filosofen tot 2014 te bevriezen.

Sinds het begin van de staking is de duiding van het openbare leven volledig tot stilstand gekomen. De normaal drukbezochte agora’s liggen er verlaten bij en in de badhuizen klinkt slechts onderdrukt gemompel. Door de collectieve vertwijfeling zijn de slachtoffers niet in staat tot het organiseren van een volwaardig protest tegen de wantoestanden. In verschillende kranten zijn betogen gepubliceerd door de gedupeerden, maar deze ontbeerden coherentie en logica.

De stakingswet wordt door de Griekse overheid zeer strikt gehandhaafd. Enkele Grieken die zelf de werkelijkheid poogden te duiden konden rekenen op stevige boetes en zelfs gevangenisstraf.

De staking is uniek in de Griekse filosofische geschiedenis. De filosofische industrie kenmerkt zich door een zeer lage organisatiegraad die volgens deskundigen het gevolg is van uiteenlopende opvattingen. Niet alleen is er discussie over de te stellen looneis, maar ook over aanverwante zaken als het Zijn, de Waarheid en de vraag of je die woorden met een hoofdletter zou moeten schrijven, is de sector zeer verdeeld.

Gedurende de staking lijkt vooral de bekende tegenstelling tussen de continentale en de analytische filosofie de club parten te spelen. Stapanafolos: “Het zijn vooral mensen die liever geen praktische consequenties aan hun denken verbinden. Als de staking voorbij is zullen daar waarschijnlijk interessante essays over verschijnen.”

“Ik voel me geworpen in het grote Niets,” zegt slachtoffer Thalia Desi, “zonder elementaire cultuurfilosofische duiding zijn we verloren in deze complexe tijden. Je moet er toch niet aan denken dat straks ook de literatuurwetenschappers en linguïsten gaan staken.”

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de staking zijn op lange termijn. Gevreesd wordt voor een langdurige destabilisering van de analytische en morele capaciteiten.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik blijf denken – ik blijf bestaan

helaas dat ephemerale, momenti mori!

ik schreef op geperste boompulp
den letteren allen in lijn
de woorden met zorg uitgekoozen
de betekenis broos als refrein

De tekenen duidelijk zwart
tegen dat zuivere witte vel
Aan het laatste stukje gekomen
voelde dit einde als een ware hel

Want uitgedacht.. is mijn bestaan voorbij
in gedachten verzonken zocht ik een rede
de realiteit van het einde kwam aan mij
de nachten zwoel en verdichtend..
langzaam woord voor woord..
langzamer, traag.. slakkengang

het einde on-omkeerbaar..

Vaarwel, denksel.. vaarwel..

gedenk de gedachten
zie ze gaan..
vluchtig is het beeld
de kleuren verward en wild
impressionistisch getint
steeds meer gereduceerd
realistische amnesie
druppelend..
het geluid van de regen
vergeten waarom ik schreef
ik open de deur en verlaat
verloren de rede waarom ik bleef

Reageer
gravatar

Ik kan wel vertellen wat moet gebeuren en ook wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

Maar sja,

Je moet toch ook wel weer een stukje open laten voor eigen invulling, anders lijkt het zo gedwongen.

Kusje,

God.

ps, ja, ik ben een profeet, maar ook ja, dat zijn we allemaal.

ps2
Ok okay, niet idereen heeft evenslecht door assik hoe ut zit.
Dattissok.

Reageer
gravatar

De Grieken hebben alle Nederlandse filosofen opgeroepen zich aan te sluiten bij de staking. Maar noch Filemon, noch Sophie voelen zich aangesproken. Hoofd afdeling communicatie van FileSophie BV dhr Rimpel laat weten dat in de actuele politieke situatie een staking slecht zou uitpakken. Beide denkers zijn met ingang van vanavond ingehuurd door de Nederlandse informateur Rosenthal. “Spuiten en slikken zijn bij uitstek de sleutelwoorden in een (in)formatieproces”, aldus Rimpel. “Vandaar dus.”

Reageer
gravatar

Ach, geld interesseert mij niet: ik leef al jaren in een ton, en of dat nu (met inflatiecorrectie) volgend jaar nu € 101.400 wordt of niet… als men maar niet in mijn zon gaat staan !

Reageer
gravatar

O argeloze cynicus! Werpt de onzichtbare hand, die nu uw land meedogenloos bestiert, geen onuitwisbare schaduw over uw inflatoir tonnetje? Men zou verder een UV-taks overwegen voor de snel aangroeiende cohorte daklozen…

gravatar

Geachte redactie,

Graag had ik uw mening over de waarde van niets vernomen. Hoe zwaar moet ik aan het niets gaan tillen nu de Grieken zich steeds meer met niets gaan bezig houden? Uw artikel ontbeert diepgang. Kunt u wellicht iets kwantificeren dan?

Iets van achting,

T. van Schiphol

Reageer
gravatar

Ik zie dat Willem Swift ook al de weg kwijt is, terwijl hier de filosofen nog niet eens staken. Wat, Willem, moeten we nu met die woorden en hoofdletters? Laat ons niet in deze martelende onzekerheid wat ik je bidden mag. De tijden zijn al moeilijk genoeg, met de dreiging van de PVV in de regering.

Reageer
gravatar

Ik zag net nog een kudde stakende filosofen, zwaaiend met onbeschreven papier om te duiden dat het leven zinloos is. Ik zou er weltschmerz van krijgen.

Reageer