Lijst met ‘lichte beroepen’ lekt uit

Pensioen naar 83 jaar

Minister Donner van Sociale Zaken is doende een lijst op te stellen met ‘extreem lichte’ beroepen. Werknemers met een beroep dat op deze ‘witte lijst’ staat, zullen tot ver na de huidige pensioengerechtigde leeftijd door moeten werken. Waarschijnlijk kunnen zij pas op 83-jarige leeftijd met pensioen. Hoewel officieel nog geheim, circuleert de lijst sinds enige dagen op het internet, vermoedelijk als gevolg van een rondslingerende USB-stick op de nieuwjaarsreceptie van het Ministerie van Sociale Zaken in café Nieuwspoort.

Tot de benoemde beroepsgroepen behoren o.a. data-analisten,  trainees,  beroepsschakers, webredacteuren, journalisten, dichters, satirici, ribkarbonaderecensenten, trapleuningvernederaars en ‘ander volk dat pas op zijn 30e intreedt in het arbeidsproces en vervolgens 35 jaar op een stoel achter een beeldscherm blijft zitten’.

Minister Donner is ontstemd over het vroegtijdig uitlekken van de lijst, maar legt graag uit: “Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de zwaarte van een beroep en het tijdstip van het pensioen op elkaar worden afgestemd. Wanneer we brandweerlieden en bouwvakkers met vervroegd pensioen willen laten gaan, dan moeten de luiwammesen onder ons wat langer doorwerken. Op die manier blijft de begroting op orde.”

Amper 3 dagen in de openbaarheid, zorgen de plannen in diverse sectoren van de arbeidsmarkt al voor grote beroering.  Ben Elker (31), data-analist te Bilthoven en aankijkend tegen een toekomst van meer dan een halve eeuw data analyseren: “Ik vind het schandalig. Ik mag me uit de naad werken om het pensioen van mijn oudere collegae, die data nog op een telraam analyseren, te bekostigen? Ik dank Piet Hein Donner de koekoek.”

Op een eerder versie van de lijst, ook op de USB-stick te vinden, vielen politici, barpersoneel en vakbondsbestuurders nog onder de ‘extreem lichte’ beroepen. In de meest recente versie zijn deze echter van de lijst geschrapt. Een woordvoerder van het ministerie: “Het is eerder de vraag of we niet op de lijst met zware beroepen zouden moeten staan. Elke week het vragenuurtje, marathonvergaderingen, spoeddebatten, en allerhande poging-tot-schoffeerrapporten. Trek daar een uur lunch en twee maal een half uur koffie vanaf  en trek uw conclusie over hoeveel wij moeten doen in weinig tijd.  Ga er maar aan staan.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het lichtste beroep dat ik ken is wel de theaterrecensent met als specialisatie cabaret. De hele dag voor jezelf en als de vrouw thuiskomt ga je, in verband met de reistijd, maar eens richting theater. Vorkje prikken, lachen en pintje pakken. Volgende dag natuurlijk uitslapen, want tot laat gewerkt. Geen pensioen meer nodig. Wel steeds een nieuwe vrouw vanwege het uit elkaar groeien. Maar is dat een nadeel?

Reageer
gravatar

@Noeste Vlijt:
Met dank voor uw bezorgdheid!
Ik was mij er nog niet van bewust dat ik op verbale wijze de balletkunst aan het bedrijven was. Normaliter is die mij namelijk vreemd. Ik zal uw waarschuwing dan ook ter harte nemen.

Reageer
gravatar

@T.leVisie: Uw opmerking aan mijn adres duidt op een spagaat. Ik hoop dat daaraan geen liesbreuk overhoudt.

Reageer
gravatar

@Noeste Vlijt:
Mocht u reeds op uw 75e willen overlijden, bijvoorbeeld omdat u niet verder wilt zonder uw geraniums, dan hebt u daartoe het volste recht. Al zou ik het heengaan van een Speldreageerder ten zeerste betreuren.

@loko, Opiniemienemutte:
Lichte zeden vallen onder de rood-lichte beroepen. Een zekere professor Bokhoven schijnt hier overigens een module aan te wijden in de studie Roodkunde.

Reageer
gravatar

Leven is werken; Naar verluidt zullen allen die geen actieve bijdrage (lees: Voor minder dan vijfenzeventig procent een inspanning hebben geleverd aan, dan wel bij, hun verwekking) ter zijner tijd worden aangemerkt als behorende tot de lichte beroepsgroepen. Politici uitgezonderd -uiteraard- want die verneuken al vanaf hun verwekking (met terugwerkende kracht) actief de samenleving.
En da’s best moeilijk.

Reageer
gravatar

Lichte zeden is de beroepsgroep van de lichtekooien. Die mogen zich net als de vuurtorenwachters op de lijst van lichte beroepen beroepen. Voor de verduisteraars zie ik het donker in.

Reageer
gravatar

@T.leVisie: Mensen met ‘lichte beroepen’ hebben hun pensioen al opgemaakt vóór ze stoppen met werken. De geraniums zijn dan al lang dood.
Waarom moet ik trouwens op mijn 80e dood?

Reageer
gravatar

Valt een beroep als “lichte zeden” ook onder lichte beroepen?
Zo ja dan twijfel ik toch vooral door de milieuschade die dat met zich meebrengt.
Want op 83 jarige leeftijd is er veel plastic nodig om nog klanten te krijgen.

Reageer
gravatar

@7 Noeste Vlijt:
Dat is nu juist het probleem. Ze willen met pensioen _voor_ ze zich letterlijk dood vervelen. Als uw beroep saaier is dan een geraniumvensterbank, wilt u dat ook niet tot uw 80e blijven uitvoeren. Zelfs als u vrijwel niets uitvoert.

Reageer
gravatar

Ik las ergens dat ‘mensen die voor 17.00 uur op satirische websites kijken’ en ‘fervente nu.nl-ers’ ook op de lijst voorkwamen. Dan gaat de regering zeker je online geschiedenis bijhouden, ik zeg u zakenvulers dat zijn het! Wat een nazi-praktijken!

Reageer
gravatar

Wat is het probleem? Beoefenaren van ‘lichte beroepen’ vervelen zich al lang voor hun pensioen te pletter. Probleem opgelost!

Reageer
gravatar

@ Onkie Monkie,
Meneer voelt zich weer eens verheven boven Johannes met het hoofddeksel? Gaan we voortaan alle USB-stickbewakers, floppydiskettebewakers en andere digitale informatiedragerbewakers door het slijk halen? Tot uw soort richtte de koningin zich onlangs in haar kerstrede. Door middel van één laf, sarcastisch zinnetje dat lui achter de PC, mac of woteffer is getypt een hele bevolkingsgroep demoniseren. G-g-ga toch eens vrienden zoeken!

Reageer
gravatar

VNO NCW heeft inmiddels in een reactie laten weten dat, vanuit het standpunt van een zorgvuldige loopbaanplanning, zware beroepen in het geheel niet bestaan. Daarbij is de gedachte dat wat nu een goed uit te oefenen beroep is, na een aantal jaren een zwaar beroep kan zijn.
Bernard Wientjes verteld dat daar door de werknemer op voorhand rekening mee moet worden gehouden.
Een goede loopbaanplanning kan er wat Wientjes betreft dus als volgt uit zien: 15 jaar stratenmaker; 10 jaar leraar, 5 jaar undercover journalist bij de PVV, 5 jaar loempiabladenvouwer, resterende jaren tot pensioengerechtigde leeftijd: politicus.

Reageer
gravatar

Richard en Melle hebben het niet helemaal goed gezien. In de voorlopige versie stond politici weliswaar onder de noemer lichte beroepen, echter met uitzondering van de functie van Minister van Sociale Zaken.

Reageer
gravatar

Naamgenoot Donner heeft heel goed begrepen dat het economisch gunstig is als mensen zich, hoe zeg je dat vriendelijk, dood werken. Dat scheelt heel veel aan pensioenen. Ik kijk overigens wel uit naar het weblog GeriatrischeStijl.

Reageer