“Genopauze voor het Midden-Oosten”

Vrieskist moet conflict 'op pauze' zetten

Cryosocioloog Bert Bokhoven presenteert vandaag op een conferentie in Jeruzalem een radicale oplossing voor het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Bokhoven stelt voor om alle Palestijnen in te vriezen tot de sociologie een oplossing heeft gevonden voor het conflict.

Het Midden-Oostenconflict heeft de in de laatste vijftig jaar tienduizenden levens gekost. De afgelopen decennia zijn er verschillende pogingen gedaan het conflict op te lossen, maar zonder succes. Vooral de situatie in en rond de Gazastrook is dusdanig uitzichtloos dat de internationale gemeenschap haar hoop heeft gevestigd op de cryosociologie voor een mogelijk oplossing.

Cryonisme is de techniek die nu wordt toegepast op terminaal zieke patienten. Zij laten zich invriezen in de verwachting dat de medische wetenschap hen over vijftig of honderd jaar wel kan genezen. De combinatie met sociologie is het exclusieve terrein van Bokhoven.

Het voorstel van Bokhoven, ook wel ‘genopauze’ genoemd, is een stuk humaner dan tot dusver veelal toegepaste genocide. “Bij genocide is de overlevingskans voor de objectgroep vrijwel nul. Bij genopauze is de overlevingskans relatief groot. We zetten de etnische groep simpelweg ‘op pauze’. We gaan er vanuit dat de vaart der volkeren wel een tijdje zonder hen kan.”

Het plan van Bokhoven vereist wel aanzienlijke investeringen. Zo is er een enorme vrieskist nodig om het Palestijnse volk in te bewaren. Een speciale kerncentrale moet de energie leveren om de kist op temperatuur te houden. Voordeel is wel dat de Palestijnen gedurende hun verblijf in de kist geen voedsel of medicijnen nodig hebben. “Afgezien van de stroom zijn ze volledig zelfvoorzienend”, aldus een enthousiaste Bokhoven.

Met de Palestijnen in in de vrieskist krijgen wetenschappen als sociologie en conflictstudies de tijd om hun zaakjes op orde te krijgen en een gedegen theoretische gereedschapskist aan te leggen om het conflict mee op te lossen. Bijkomstig voordeel is het uitschakelen van de feedback-lus die de sociale wetenschapen parten speelt. Normaliter wordt elk nieuw inzicht als het ware automatisch in de maatschappij opgenomen, en daarmee onbruikbaar. Door de Palestijnen aan de maatschappij te onttrekken en daarna ineens weer terug te zetten, krijgen die geen tijd voor deze aanpassing en zijn ze kortstondig vatbaar voor het theoretisch arsenaal.

Bokhovens plan krijgt veel bijval in de internationale gemeenschap. “Het is een hele nieuwe invalshoek. Zoiets gebeurt maar heel zelden bij het conflict in het Midden-Oosten.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Waarom vriezen we de Engelsen en de Fransen niet in?
Die hebben het hele conflict in feite gecreëerd. Denk maar aan Balfour en Dreyfuss.
Dan kunnen de Israëli’s naar Engeland verhuizen en hebben we ook meteen wat extra Lebensraum in Europa.

Reageer
gravatar

Het lijkt me een veel beter idee om het complete joodse volk in te vriezen, vooral omdat Bert Bokhoven blijkbaar een graag geziene gast is in Israël. Dus er moet wel enig vertrouwen zijn in zijn plan uit joodse hoek.

Reageer
gravatar

@Bus Showfeur: Daar heb je een zwaarwegend punt. Ik ben ervan uit gegaan, dat zowel de Noordpool als de Zuidpool geen autochtone menselijke bewoning kennen. Hoogstens ijsberen op de Noord- en pinguïns op de Zuidpool.
Voorzover ik ben ingelicht wonen de Inuït op het landmassa van Canada en Groenland en zijn er alleen mensen tijdelijk gestationeerd op de Zuidpool als onderzoeker.
Maar een herhaling van de al doorgestane ellende moet natuurlijk vermeden worden, dat is zeker, dus een grondig onderzoek is wenselijk.

Reageer
gravatar

Het idee om Israeli’s naar de Noordpool te sturen en Palestijnen naar de Zuidpool is wellicht reeds in samenspraak met de lokale bevolkingen van beide Polen genomen? Het zou heel erg zijn, als de Koude Ooorlog zich zou voortzetten op de Polen! Dat is waarlijk olie op het vuur gooien en dat zou het smelten der IJskappen weer versnellen.

Reageer
gravatar

Ik prijs mij gelukkig deel te mogen uitmaken van de Speld-gemeenschap! Hierboven zien we een prachtig voorbeeld van de ontwikkeling van een aardig idee van onrijpheid tot betere bruikbaarheid.
Uitgaande van het begrip genocide wordt de genopauze door dhr Bokhoven alleen toegepast op de slachtoffers. Bovendien wil hij energie laten opwekken met kernenergie, terwijl iedereen weet dat atoomstroom niet rendabel is. Noch financieel, noch economisch, noch energetisch.
De bijdragen van de diverse lezers leiden echter tot verbetering van het onrijpe idee juist op deze punten.

De genopauze wordt om te beginnen toegepast op beide groepen. Een verbetering is het idee van de wisselpauze, waarbij beide groepen beurtelings ingevroren worden. Maar voor dit idee is weer meer energie nodig.
Dit probleem kan opgelost worden door de groepen naar onze polen te transporteren. Ik stel voor om de Israeli’s naar de noordpool te vervoeren. Ene de Winter heeft daarnaar, naar ik mij meen te herinneren, al een onderzoek gepubliceerd. De Palestijnen kunnen dan naar de zuidpool verhuizen. Dat kost eenmalig energie voor de reis, maar ik denk dat de internationale gemeenschap daar graag aan bij zal dragen.
Deze oplossing is ook echt duurzaam op de lange termijn. Zelfs als het ijs op de polen smelt, blijft dit een correcte optie: het volk zonder land heeft dan immers opnieuw geen land en zal zich helemaal thuis voelen.
Een win-win-win-situatie.
Kan de Nobelprijs uitgereikt worden aan een organisatie? Zo ja, dan nomineer ik bij deze de Speld!

Reageer
gravatar

@ Steven. Dat klopt, daar hebben we door de berichtgeving op De Speld al meerdere keren getuigen van mogen zijn. Toch kunnen we hem daar niet op vastprikken, vind ik.

Reageer
gravatar

Prooooooosies, mijn beschte Haes. We vriezen ze om de beurt in, waarna ze elkaars nalatenschap om de beurt aan puin kunnen schieten zonder verdere slachtoffers te maken. Zo kunnen ze evenredig aan de winnaars- en de verliezersrol ruiken. Een win-winsituatie!

Overigens houdt Bert Bokhoven zich naast deze omvangrijke operatie ook bezig met nuttiger zaken. Hij is een echte Homo Universalis!

Reageer
gravatar

Ik heb een nog beter idee. Als we nu de Israëliërs en de Palestijnen bij toerbeurt op ijs zetten, dan kunnen beide bevolkingsgroepen optimaal gebruikmaken van het gehele gebied zonder van elkaar last te hebben. En dan kunnen sociologen als Bert Bokhoven hun onderzoek richten op andere, nuttigere zaken.

Reageer
gravatar

Interessant experiment. Milieutechnisch gezien zou het wel beter zijn alle Israëliërs en Palestijnen te verplaatsen naar een plaats waar het al koud is, zoals de Zuidpool of de Ruimte. Er is dan wel een kansje dat ze over 50 of 100 jaar vergeten zijn.

Reageer
gravatar

@Jochem. Dat heb ik volstrekt niet beweerd. Ik ben het alleen met Steev eens dat wij in Nederland nu toch weer één uur meer bij de tijd zijn dan in Amerika. Vergeleken met New York zijn wij 5 uur bij-de-tijter en met Hawai zelfs 11 uur.

Reageer
gravatar

Mijn beschte Jochem. Ik heb zojuischt maar eens de stap genomen de klok te mijnen woonkamer op de wintertijd in te stellen, teneinde ook bij de tijd te zijn, en mijzelve derhalve te onderscheiden van het plebs.

Reageer
gravatar

@Haes: Tja, de Nederlandse bevolking is lekker ‘bij de tijd’.

Reageer
gravatar

@Mad man. Misschien ook een goed idee voor de helft van de Amerikaanse bevolking? Begrijpen ze over honderd jaar nog minder van de wereld, dan ze nu al doen.

Reageer
gravatar

Misschien ook een goed idee voor moslim-fundi’s? Dan worden ze over 100 jaar wakker en zien ze dat de andere moslims best kunnen samen leven met het westen.

Reageer