Caps-Lockziekte verspreidt zich razendsnel

Epidemiologen luiden alarmklok

De Mexicaanse griep lijkt niet de enige uitbraak waar de burger zich in 2009 zorgen over moet maken. Een nieuw verontrustend virus breidt zich met grote snelheid uit. Volgens kenners is Caps-Lock Sickness besmettelijk, langdurig en hoogst irriterend.

De ziekte, internationaal ook wel bekend staand als CLS, kenmerkt zich door een halsstarrig gebruik van de Caps-Lockfunctie bij iedere vorm van digitale communicatie. De incubatietijd kan tot enkele tientallen jaren bedragen. De eerste symptomen zijn moeilijk herkenbaar, daar zij sterk overeenkomen met normale zwakbegaafdheid.  Het gaat hier om een volslagen onvermogen te lezen, luisteren of begrijpen. Ook dwangmatig gebruik van woorden als ‘zakkenvullers’, ‘PvdA-communisten’, en ‘gristenhonden’ kenmerkt de eerste fase van de ziekte. Ongeveer een week na de eerste verschijnselen breekt de ziekte in alle hevigheid los en is de patiënt niet meer los te branden van de Caps-lockknop.

De Speld sprak Bert Bokhoven, neuroloog bij het LUMC. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, aldus de verontruste artsen. “Ze blijven maar binnenkomen. We kunnen de zorgvraag amper meer aan.” In het zoeken naar de oorzaken wijst Bokhoven naar het in Nederland explosief gegroeide  gebruik van internetfora. Ook lijken bepaalde doelgroepen kwetsbaarder. “Bewoners van volkswijken, doorgaans laag opgeleid,  zijn duidelijk het zwaarst getroffen. Dagen of weken zonder één kleine letter zijn in deze kringen geen uitzondering. Ook kantoorpersoneel lijkt een gevoelige groep, met name in de periode tussen twaalf en één uur in de middag.

“Een goede behandeling lijkt niet voorhanden”, aldus Bokhoven. “Op dit moment zijn we nog echt in de uitbraakfase. We laten mensen gedwongen kleine letters typen. We overwegen aparte opvangkampen in te richten, waar ook de basale regels van de grammatica aan een opfriscursus worden onderworpen. Of het zal helpen is nog maar de vraag. Het is dweilen met de kraan open.”

Hoewel de artsen aangeven de aard en behandelwijze van de ziekte nog niet helder te hebben, lijken de bezoekers van het forum van gezondheidsplein.nl daar heel anders over te denken. “Das gewoon weer zo bangmaakerei ik BEN NOOIt ZIEK NOG NOOIT GEWEEST EN NU INNEENSMOeteN WE BETALEN FLIKERop”, aldus Gert, trouwe bezoeker van het forum. Andere bezoeker scharen zich achter hem. “HOEZO ZIEKTE Zeeker weer Afrikaanse vliegziekte oFZOIS TOG TE GEKDATjde die ZIEKTEW ME MAG NEMEN EN dan HIER MET OPEN ARMEN WORDEN ONTVANGEN dASTOCH TE GEK.” Of de ziekte zich verder zal verspreiden valt op dit moment niet te zeggen. Volgens de meest recente berichten overweegt minister Klink het afsluiten van diverse fora en blogs. Of de maatregel zal helpen valt nog te bezien.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Gezien de ernst van de aandoening stel ik voor, dat we preventief duidelijke maatregelen gaan nemen. Ruimen rond de geconstateerde gevallen is misschien niet meteen nodig, maar ontruimen is geboden. En dan de ontruimde personen wegens besmettingsgevaar ook meteen ver verwijderen tot buitende grenzen. Laten ze er in andere landen dan maar een oplossing voor zoeken.

Reageer
gravatar

Ik neem aan dat de wetenschap hier al een antwoord op aan het verzinnen is?

Maar…
hOOGSTWAARSCHIJNLIJK IS HET EEN COMPLOT.

Mijn god, zag je dat? Nee, zonder dollen… mijn letters werden ineens… o, god ik ben toch niet… besmet…

Het is een complot! Van de toestenbordenfabrikanten. Eerst een virus verspreiden via de allerrechtste toest die veel mensen vaker zouden moeten gebruiken; de d.l.t.toest en dan langzaam opschuiven naar de allerlinkste toest; de CAPSLOCK. En dan maar met open beurzen klaar zitten om ze te vullen. Dus rechts lullen en links vullen. Schande!

Waar is m’n kroontjespen…? Kan ik mezelf injecteren met onzichtbare inkt verrijkt met kwik, aluminium en kwallensap. En niet te vergeten vloeibaar zilver. Helpt tegen elk virus en ook tegen geschaafde knieën, rasperige stembanden en mensdolheid.

Reageer
gravatar

In de terminale fase schijnt CLS te leiden tot algehele verstarring. Het voorlaatste stadium kenmerkt zich door “kapsellock”, waarbij het haar als een ongecontroleerde peroxide scheerkwast overeind gaat staan. En in de slotfase, kort voor ze ten onder gaan, roepen de patiënten ongecontroleerde dingen als “NIET LINKS NIET RECHTS MAAR RECHTUIT DE ZEE IN”.

“Op dit moment zijn er minstens twee personen uit het openbare leven die zich in dit terminale stadium bevinden”, aldus Bert Bokhoven.

Reageer