Zwaartekracht verliest aan populariteit

Nog slechts 32% Nederlanders ziet zichzelf als ‘gravitationist’

De populariteit van de zwaartekracht lijkt in een ongekende neerwaartse spiraal te zijn beland. Geloofde in 1999 nog ruim 77% van de Nederlanders heilig in het vermeende natuurkundige fenomeen, 10 jaar later heeft het percentage ‘gravitationisten’ een dieptepunt van 32% bereikt. Directe oorzaken van de vrije val van de zwaartekracht lijken niet direct waarneembaar, al lijkt de trend niet los te staan van de ‘ruk naar rechts’ die het eerste decennium van de 21e eeuw kenmerkt.

“Tijdens Paars was het eigenlijk allemaal duidelijk en zwart-wit”, aldus Bert Bokhoven, hoogleraar quantummechanica aan de Universiteit van Amsterdam. “De wet van de zwaartekracht gold overal en altijd, een helder houvast. Lekker makkelijk, je hoefde verder nergens meer over na te denken.” De ommekeer kwam volgens de wetenschapper na de aanslagen van 11 september 2001 en de daaropvolgende ‘hoempapa rond Pim Fortuyn.’ “Ineens werd Nederland wakker geschud. Met name het egalitaire, linkse karakter van de zwaartekracht, deze gold immers voor iedereen even sterk, voedde de onderbuikgevoelens achter menig Nederlandse huisdeur.” Geert Wilders speelt volgens Bokhoven handig in op het ontstane ongeloof in en de antipathie jegens de zwaartekracht. “Zijn recente uitspraak, dat hij niet wilde accepteren dat de Aarde even hard aan hem trekt als aan de gemiddelde moslim, bracht de aanhang van het gravitationisme in 2 weken tijd terug van 47% naar de huidige treurige 32%.”

Naast de ruk naar rechts speelt volgens Bokhoven ook de toegenomen zoektocht naar zingeving een rol in de marginalisering van de zwaartekracht. “Mensen nemen niet meer klakkeloos iets aan, maar gaan zelf op zoek naar verklaringen en betekenissen. De New Age-beweging heeft zich opgeworpen als leverancier voor alternatieven.” Als meest opmerkelijke noemt Bokhoven de opmars van de theorie van de ‘collectieve bewustzijnsknijper.’ In deze theorie wordt collectieve mentale energie gebundeld tot een knijpervorm die het universum bijeen houdt.

Bokhoven zelf verklaart ‘als een blok achter de zwaartekracht te blijven staan’. Dat hij hierom regelmatig het mikpunt is van spot op sites als GeenStijl en Flabber deert de hoogleraar weinig. “Ze mogen me ‘zwaartekrachtfossiel’ noemen, als ze dat willen. De wetenschappelijke empirie toont gewoon keer op keer aan dat ik gelijk heb.”

De Nederlander lijkt overigens, ondanks zijn ongeloof in de zwaartekracht, het vertrouwen in de natuurkunde niet helemaal te hebben verloren. Ruim 64% van de bevolking geeft aan te geloven dat er ‘toch íets natuurkundigs bestaat.’ Bokhoven spreekt de hoop en het vertrouwen uit dat het om een tijdelijke modegril gaat. “Uiteindelijk keert de mens weer terug naar zijn veilige natuurkundige moederschoot. Hij moet gewoon een paar keer hard onderuit gaan om het te leren. Je zag het in 1953 toen men ineens niet meer wilde geloven in de wet van de communicerende vloeistofvaten. Zeeland heeft het geweten.”


gravatar

Ik vind “rieken” juist weer zo’n eufemistische term. Waarom zegt hij niet gewoon “stinken”?

gravatar

echt waar? Ik vind het nogal een zware term om in deze context te gebruiken.

gravatar

Hoax, hoax. Dat is meteen weer zo’n klein woord.

gravatar

Onkie Monkie heeft gelijk. Ik b.v. heb een enorme aantrekkingskracht. Dat merk ik vooral als ik de trap oploop nadat ik hem eerst ben afgevallen.

Toch woont er blijkbaar ook nog een zwaartekrachtfossiel in mijn appartementencomplex. Nadat ik tegen de zwaartekracht in probeerde te vallen en desondanks plat op mijn bevallige gezichtje ging, zei een gesse buur: “Tja, dat is nou de schuld van de zwaartekracht!” en hij liep huppelend verder. Ik heb hem hartelijk uitgelachen, maar liever had ik een anti-graviterend handje hulp van hem gehad.

gravatar

Het woord zwaartekracht is stigmatiserend. Het leidt ertoe dat 80 % van de westerlingen voortdurend aan een dieet bezig is. Men zou het woord aantrekkingskracht moeten gebruiken. Dan kan iedereen ervan genieten. Hoe dikker je bent, hoe meer aantrekkingskracht je hebt.

gravatar

Er is toch een aanzienlijk verschil met God. Gods bestaan is in Zijn Woord, den Bijbel, aan ons geopenbaard. Echter, de vele natuurkundige handboeken over de zwaartekracht zijn niet het Woord van de Zwaartekracht, edoch het Woord van Newton, een autistische nerd met zweetvoeten. Dat maakt de zwaartekracht nog ongeloofwaardiger dan ze alreeds was.

gravatar

Fantastisch, dat Wilders nu in een vroegtijdig stadium in zijn destrucieve neiging wordt aangepakt! Nog in voorbereiding zijn Kamervragen met als kern “Wat heeft de zwaartekracht ons tot op heden opgeleverd?”
Op weblogs als thewestistheverybest.punt.nl wordt reeds gesproken over “zwaartezwakte”

gravatar

“Ze mogen me ‘zwaartekrachtfossiel’ noemen, als ze dat willen. De wetenschappelijke empirie toont gewoon keer op keer aan dat ik gelijk heb.”

LOL

gravatar

Dat de populariteit van de zwaartekracht in een ongekende neerwaartse spiraal te lijkt zijn beland is gewoon een gevolg van de draaiende zwaartekracht. Dat de zwaartekracht draait is een politiek gegeven. Zoals wijlen mijn moeder al zong:
“Draaien,
anders dan ga je
zo naar de haaien
voor dat je ‘t weet!”

gravatar

Volgens mij is het gewoon een complot van de rechtse kerk van Wilders. Hij hoopt op deze manier de zwevende kiezers aan zich te binden.

Reageren is niet mogelijk