“Naar één Europese Lach in 2020”

Europese Unie stemt humorstelsels af

Europa gaat toewerken naar één centraal gevoel voor humor dat voor alle lidstaten gelijk is. Dat moet de uitkomst zijn van de Conferentie van Antwerpen die in 2012 op initiatief van Duitsland gehouden wordt. De verschillende soorten humor leiden tot onbegrip en “scheve verhoudingen” binnen de Unie. Een centraal Europees Comité voor Grappen moet een eind maken aan commotie die recentelijk ontstond aan de hand van het kunstwerk van David Cerny, waarin met lidstaten de draak werd gestoken. Ook de ‘Kampbewakergrap’ van Berlusconi en Harry Pottercartoons van Balkenende zouden hebben bijgedragen aan de urgentie voor regulering. Het comité zal vanaf 2012 bepalen wat wel en niet leuk is.

In de Brusselse wandelgangen zingt de naam van premier Balkenende rond als voorzitter van de stuurgroep en verantwoordelijke voor het welslagen van de conferentie. Hoewel de premier niet wil bevestigen dat hem na zijn aftreden in 2011 deze eer ten deel zal vallen, wilde hij wel reageren. Balkenende: “Ondanks de veronderstelde stuurloosheid waarin de EU na het Ierse ‘nee’ zou verkeren, wordt op een beleidsgebied als deze wel degelijk actie ondernomen om tot één Europees gevoel te komen. Wij merken dat ridiculisering nog steeds leidt tot grenzen, terwijl die er al lang niet meer zijn”.

Afstand nemen van nationale gevoelens van humor leidt ook tot het vervallen van “Preferred Supplier-systemen” tussen landen onderling. Zo vindt Britse humor bijvoorbeeld gretig aftrek in Nederland. Humor uit Duitsland, dat veel dichterbij ligt, wordt niet geïmporteerd. De Nederlandse Peter Jan Rens en Rudi Carrell vormden op hun beurt wel grote exporteurs van humor naar het buurland. De Duitse overheid wil  met de conferentie een stokje voor deze oneffenheden steken. “Wij zijn al jaren het mikpunt van grappen, en dat zal niet leiden tot meer begrip. De oorlog heeft ons op achterstand gezet, en zo krijgen we nooit de kans om die in te halen” reageert een Duitse parlementariër anoniem. “Het lijkt wel alsof iedere grap die vroeger over Sam en Moos ging nu over ons gaat”.

Balkenende heeft begrip voor de houding van de Duitsers. “Ik begrijp weinig van de humor van mijn buurman, om over mijn buurland nog maar te zwijgen. Dat brengt het risico van wederzijds onbegrip met zich mee, zo zijn al behoorlijk wat grappen uit de hand gelopen.” Ook Belgische, Ierse, Schotse en Noorse politieke partijen reageren verheugd op de conferentie. De lidstaten zijn al jaren de dupe van humorgevoelens van omliggende landen. Om België te compenseren voor haar geografisch ongelukkige locatie tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland is ‘stripstad’ Antwerpen uitgekozen als vergaderlocatie.

“Ook humor kent grenzen” stelt Balkenende. Termen als ‘Dutch Party’, ‘Belgenmop’ en ‘Griekse Seks’ moeten volgens hem in 2020 uit de woordenboeken verdwenen zijn. Welk mikpunt van spot daarvoor in de plaats gaat komen is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat Aziatische en/of Afrikaanse landen aangewezen gaan worden. Als beleidsdoel voor de ‘Antwerpen Agenda’ gooien volgens ingewijden met name concentratie van grappen op Zimbabwe, Noord-Korea en Libië hoge ogen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Balkenende heeft huidige roofzucht door banken met landen zonder eigen vermogen tot marktwerking verheven, zijn aanzet tot komende derde wereldoorlog bij wederkerende crisis van eindeloze groei was het ultieme vergrijp aan eigen vaderland.

Reageer
gravatar

Berlusconi zal zichzelf wel opwerpen als voorzitter van het genoemde comité. Vergaderingen zullen bij hem thuis gehouden worden onder het genot van een hapje, een drankje en minderjarige prostituees. Vermoedelijk zal er grondig gewerkt worden aan de Richtlijn Foute Grappen.

Tevens zullen bij de constructie van ‘de Europese grap’ de Transatlantische banden op humorgebied vaker aangehaald worden. Daarvoor schijnt George Clooney (toch een bekende grappenmaker) al gesignaleerd te zijn op zo’n bijeenkomst in Rome. De Heer Clooney vertelde bij deze gelegenheid een Amerikaanse grap aan Sylvio. De laatste begreep de ‘clou nie’.

Reageer
gravatar

Maxima: “Maar dé Nederlandse humor? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is: verongelijke kaaskoppen zonder humor, Belgenmoppen met een baard en bakken aan de bar op kosten van een ander. Maar ook: praten als een kip zonder kop en lachen als een boer met kiespijn. Nee, nee, dé Nederlandse humor bestaat niet. Als troost kan ik u zeggen dat dé Argentijnse humor ook niet bestaat. Maar daar is het tenminste altijd lekker weer.”

Reageer
gravatar

@ Haes: Ik las vandaag dat Blair Europees President wil worden, maar ja, die zal wel niet gekozen maar benoemd moeten worden door een aanta B-politici.
@ Car Latan: Je bedoelt dat wie PvdA zegt anders ook PvdB zou moeten zeggen?

Reageer
gravatar

@Oli4: Wij zijn byzonder tevreden, dat onze oosterburen het gevaar van kabouters op waarde weten te schatten. Het doet ons deugd, dat de TEGENWOORDIGE Duitse overheid daar geen halve maatregelen tegen neemt.
Met een beetje geluk weet men daar een definitieve oplossing voor het Kabouterprobleem uit te werken. Houd ons op de hoogte!

Reageer
gravatar

Ik hoopte nog even dat jullie de bron zouden zijn, maar vrees dat de Speld overbodig is geworden. Ingehaald door de realiteit.

Ophef over Hitlergroet-tuinkabouter
De Duitse justitie is een onderzoek begonnen naar een serie tuinkabouters die de Hitlergroet brengen. De omstreden kabouters zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Ottmar Hörl.
Het justitieel onderzoek volgt op een anonieme aangifte over een van Hörls kabouters in een galerie in Neurenberg. Dat is een beladen plaats: Hitlers NSDAP hield er grote manifestaties en na de oorlog werden de nog levende kopstukken van de Nazi’s in Neurenberg berecht.
Andere kabouters van Hörl hebben de handen samengevouwen of een opgestoken middelvinger. Hörls werk is onder meer in Oostenrijk en België tentoongesteld.

Reageer
gravatar

@Bus. Dus Blair en Brown vallen ook al af. Oei, oei. Ik zou willen oproepen bij de volgende verkiezingen in ieder geval niet te stemmen op iemands wiens naam met een B begint.

Reageer
gravatar

@Peter: Het doet me een zucht van verlichting geven. Eerlijk gezegd maakte ik mij wat zorgen. Ik heb in vroeger jaren in een ‘Noorwegenstraat’ gewoond. In die tijd had ik in het raam van mijn voordeur de vraag staan ‘Hoeveel zou een Noor wegen?’ Ik was al bang, dat ik daarmee achteraf alsnog strafbaar zou zorden, volgens de EU-regels.
Om in de toekomst gevrijwaard te zijn, verklaar ik hier plechtig: ik zal het NOOIT meer doen!

Reageer
gravatar

@ton: Je MAG het met hem oneens zijn. Doe ons allen alsjeblieft niet aan, dat je in het verlengde daarvan grappen over de man gaat maken. Het zal duidelijk zijn, dat dat in Antwerpen slechts een ‘hamerstuk’ zal zijn: grappen op de persoon van Balkenende, Beatrix of Berlusconi zullen stevig beboet worden. (waarschijnlijk zal gemakshalve gesteld worden ‘grappen over personen wier naam begint met een B’)

Reageer
gravatar

Komt een Zimbabweaan bij de dokter…. Hm, het wordt nog wel even wennen.

Overigens wil ik even azijnhoudend urineren omtrent het feit, dat Noorwegen geen EU-lid is.

Reageer
gravatar

Ik pleit ervoor Griekse Seks wel degelijk serieus te nemen en zeker niet uit woordenboeken en/of gedachten te bannen. Maar ja, Balkenende en ik zijn het wel vaker oneens.

Reageer
gravatar

De Conferentie van Antwerpen moet nog een stap verder gaan. Europese humor dient ingezet te worden als wapen. In plaats van soldaten te offeren, kunnen tegenstanders worden verslagen door ze zich dood te laten lachen. Monty Python heeft hiervoor al eens een eerste aanzet gegeven, helaas zonder blijvend resultaat. Maar Groot-Brittannië hield zich toen ook verre van Europa. Het beleidsdoel van de ‘Antwerpen Agenda’ verraadt dat men al op dit spoor zit.

Reageer