Europarlement introduceert ‘positieneutrale’ taal

Hoog en laag worden ontdaan van hun normatieve lading

Het Europees Parlement gaat nieuwe taalregels introduceren. Na eerder al richtlijnen te hebben uitgevaardigd voor een ‘geslachtsneutrale’ taal, waarbij onder andere het woord ‘weerman’ taboe werd, gaat het parlement nu nog een stap verder en stelt zich volledige positieneutraliteit ten doel. Nieuwe richtlijnen voor taalgebruik moeten voorkomen dat hoog wordt gezien als beter dan laag, en dat het centrum wordt verkozen boven de periferie.

De Europese vertegenwoordiging vervangt bijvoorbeeld de uitdrukking “een topprestatie” door “een gebeurtenis die het resultaat is van goede samenwerking”. Verder wordt afgeraden nog langer termen als “hogerop komen” of “het ver schoppen” te gebruiken. In plaats hiervan suggereert het parlement om een formulering te gebruiken zoals “een nieuwe status aannemen, die maatschappelijk gezien bepaalde voordelen oplevert.”

Niet alleen hoog en laag worden voortaan ontdaan van hun normatieve lading. Ook de negatieve connotatie van de periferie is niet langer geldig. “De kern van het probleem” wordt na invoering van deze nieuwe richtlijn dan ook omschreven als “het samengestelde geheel van belangrijke aspecten van een uitdaging”. Critici vrezen dat de maatregelen de helderheid van de momenteel toch al ondoorgrondelijke beleidsdocumenten niet ten goede zullen komen. Hierop antwoordde de Zweedse parlementariër Bokke Sköllso: “Weerstand is zinloos. Ik zou bijna zeggen dat het een achterhoedegevecht was, als dat nog zou mogen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik vind ook het gebruik van het woord “voordeel” niet kunnen. Alsof voordeel beter zou zijn dan nadeel of achterdeel. Wat te denken van tegendeel? Nee, “voordeel” zal vermeden moeten worden.

Reageer
gravatar

@Onkie Monkie, dat is relatief simpel. Links wordt voortaan omschreven als “naïef-idealistisch” en rechts als “kapitalistisch-egoïstisch”. Lijkt me objectief genoeg.

Reageer
gravatar

Hoe moet dat dan met links en rechts? Ik voorspel een nog lagere opkomst bij de volgende verkiezingen wegens totale onoverzichtelijkheid en onbenoembaarheid van het politieke speelveld.

Reageer
gravatar

Wel wordt door het EP schaamteloos een woord als “samenwerking” gebruikt, terwijl algemeen bekend is dat dit heel kwetsend is voor Bewust Werkschuwen.

Reageer
gravatar

Wat een mogelijkheden biedt deze nieuwe richtlijn. Een heleboel maatschappelijk wat moeilijker liggende verschijnselen kunnen hiermee geheel aanvaardbaar gemaakt worden worden.

Zo wordt slavernij van zijn negatieve connotaties ontdaan door de herformulering: “een methode tot volledige uitnutting van het menselijk arbeidspotentieel”.

Europa gaat nieuwe tijden tegemoet!

Reageer
gravatar

Een voorstel dat zeker nadere bestudering en uitbreiding verdient, oh nee: tegemoet kan zien.
Ikzelf ben altijd blij geweest als een ruwe uitdrukking als melkboer vervangen werd door zuivelleverancier. Dat immers een boer zijn hoogstaande, oh nee door velen behoorlijk gewaardeerde positie, zou lenen voor de positie van iemand die een afgeleid product levert, snijdt door de ziel.
Nog beter zou zijn: “beschikbaarsteller – tegen correcte betaling – van een product dat afgeleid is van een vloeistof die door een bedrijver van de veeteelt ontlokt is aan de vrouwelijke exemplaren van zijn kudde”.

Reageer