Triniteit wil reorganisatie Vaticaan

Religiediensten mogelijk opnieuw aanbesteed

Rome, 1 juni – De Heilige Drie-eenheid kondigt vandaag een ingrijpende reorganisatie aan. Vader, Zoon en Heilige Geest komen met zware kritiek op de dienstverlening van hun vertegenwoordiging op aarde, de Rooms-Katholieke Kerk. Zij verwijten de Kerk verouderde managementstrategieën en een verlies van Europees marktaandeel aan concurrent Islam. De slechte Pinksterkwartaalcijfers zijn de spreekwoordelijke druppel.

In een bilateraal feedbackgesprek deelden de leden van de Triniteit hun zorgen mee aan paus Benedictus XVI, hun plaatsvervanger op aarde. “De katholieke kerk heeft er 400 jaar over gedaan om te erkennen dat de aarde om de zon draait. Dat was al geen gelukkige marketingstrategie.” aldus voorzitter Vader. “Dat heeft het merk veel schade toegebracht. Ze verloren veel marktaandeel aan onze andere onderaannemers, de protestanten. Maar hun strategie blijft conservatief. Hun anti-homo- en -condoombeleid is geen toekomstvaste strategie voor een 21e-eeuwse markt.”

Vader vervolgt: “Sex sells – homoseks ook. Homo’s zijn erg met zichzelf bezig en zoeken dus spiritualiteit. Daar zien wij marktkansen. De katholieke kerk laat ondertussen half Afrika, ooit een van onze grootste groeimarkten, afsterven door hun condoombeleid.” Ook in Europa verliest de clerus rap marktaandeel, terwijl de Islam oprukt. Toch juicht de Drie-eenheid het niet toe dat politieke partijen, zoals de PVV, de Islam beperkingen op willen leggen. “Wij zijn erg voor een Level Playing Field en open marktwerking.” aldus medebestuurslid Zoon.

In het feedbackgesprek liet de Drie-eenheid verder weten dat de functie van de Paus zelf ter discussie staat. Alledrie de leden van het topoverleg gaven aan moeite te hebben met het aannamebeleid van de kardinaalscommissie. Een oud-wehrmachtsoldaat en inquisitie-lid werd niet gezien als een kandidaat die de organisatie de stormachtige 21e eeuw in zou kunnen leiden. “De organisatie is niet flexibel en veel te hiërarchisch. Wederom mag de kerk een voorbeeld nemen aan de protestanten; hun synodes zijn een voorbeeld van een moderne, platte netwerkstructuur.” Ook het beloningsbeleid, met gouden kelken en andere protserige tekenen van weelde, is volgens de bestuurders niet meer van deze tijd.

Toch lijkt de Paus voorlopig nog op zijn plaats te kunnen blijven zitten. Bestuurders van het Vaticaan zijn kranige volhouders, zoals voorganger Johannes Paulus II al aantoonde. De enige gemachtigde die een Paus van zijn functie kan ontheffen is accountmanager Petrus. Deze heeft aangegeven voorlopig niet tot dergelijke drastische stappen over te willen gaan.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Een google-God, Triniteits-twitter, HET CAPS LOCK-KATHOLICISME, roaming-Rome, Delete-discipelen, Page down-paus… voorlopig zijn er nog mogelijkheden te over om de religie te moderniseren

Reageer
gravatar

De Triniteit valt zelf ook de nodige nalatigheid te verwijten. Middels het bidden zoekt de klant continu direct contact, maar antwoord van de Hogere Helpdesk is er nooit. En aangezien er binnen het Hindoeisme genoeg lage-lonen-goden beschikbaar zijn voor een Heilig Callcenter, is hier echt een kans gemist.

Reageer
gravatar

Bidden is ook al zo achterhaald. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome… Dit komt uit een tijd dat de meeste mensen niet eens konden lezen of schrijven, dus moest alles nog mondeling gebeuren. We leven nu in het digitale tijdperk!

Reageer
gravatar

Het is juist Zoon die een gelijk speelveld wil. Daaruit leid ik af, dat Allah en Vader niet een en dezelfde zijn. Want als ze wel dezelfde zouden zijn, was er helemaal geen speelveld.
Ik ben als katholiek opgevoed en het raakt me dus als onze god zijn kerk bekritiseert. Ik denk dat we dat zeer serieus moeten nemen.
Let wel: het is Pinksteren, de dag dat de kerk, de verspreiding van het evangelie, de nederdaling van de Geest en het spreken in tongen, begonnen is.

Reageer
gravatar

Nogal wiedes dat Vader niets heeft tegen de Islam. Het is tenslotte welbekend dat Vader en Allah één en dezelfde persoon zijn. Zelfs Zoon heeft in de vorm van Issa in de Islam een plaats gekregen. Wel is de Islam nog hiërarchischer dan de katholieke kerk of zelfs het protestantisme, want daar wordt geen Triniteit geduld en zijn alle functies van Vader, Zoon en Geest in één persoon, namelijk die van Allah, verenigd. Zoon en Geest hebben daar een nederigere positie gekregen.

Reageer
gravatar

Ik mis het standpunt van Geest in dit rapport. Of heeft-ie eigenlijk niks te vertellen en doet Vader strakt, als-ie met pensioen gaat, zoals gewoonlijk de zaak alleen aan Zoon over en wordt Geest aan de kant gezet.

Reageer
gravatar

Een van de betere stukken!!

Reageer