Illegaal boekenbal opgerold

Zero tolerancebeleid werpt vruchten af

Met een groots opgezette inval heeft de politie woensdagavond een abrupt einde gemaakt aan een illegaal Boekenbal op een boerderij in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn. Met deze actie willen politie en justitie duidelijk maken dat de tijd van gedogen anno 2009 voorgoed voorbij is. Organisatoren en bezoekers, onder wie enkele bekende auteurs, zijn in voorlopige hechtenis genomen.

In de afgelopen jaren kende het aantal illegale Boekenballen een ongekende wildgroei. Eén en ander leidde tot een dalende consumptieomzet op het reguliere Bal en een toenemend aantal dronkenschappen, aangezien sommige schrijvers al ‘een bodempje hadden gelegd’ op een illegaal bal. Na de Boekenweek van 2008 verklaarde minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat ‘de maat vol was’, waarop hij in overleg met zijn collega Ernst Hirsch Ballin van Jusititie een verbod op de illegale feesten uitvaardigde. Met de inval in Tuitjenhorn maakt de overheid onomwonden duidelijk dat ‘het tijdperk waarin de eerste de beste agrariër in zijn schuur schaamteloos met Neerlands culturele erfgoed aan de haal kan gaan voorgoed achter ons ligt.’

Gerard Uyterschaar, korpschef van politie district West-Friesland, hekelt de instelling van de gearresteerde Nederlandse schrijvers. “Na de Boekenweek van 2008 zijn zij herhaaldelijk per brief op de hoogte gesteld van de risico’s die verbonden zijn aan het bezoeken van een illegaal Boekenbal. Kennelijk menen zij als vaandeldragers van de cultuur boven de wet te kunnen staan. Ik hoop dat de politiecel hen weer met beide benen op de grond brengt.”

De organisator, de 38-jarige bollenteler Harm B., wacht mogelijk een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. Bezoekers kunnen rekenen op een publicatieverbod van ten hoogste 3 jaar en een levenslange schorsing voor het reguliere Bal. Over de identiteit van de aanwezige schrijvers geeft de politie geen informatie prijs. Wel verklaarden enkele dorpelingen eerder op de avond de schrijvers Kluun en Harry Mulisch in een lokale kroeg te hebben waargenomen. Geruchten als zou de inval hebben plaatsgevonden tijdens een paaldansvoorstelling door schrijfster Heleen van Royen worden door de korpschef bevestigd noch ontkend.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dan, Hietbrink, moet het toch een genot zijn tijdens de Boekenweek 2013 (die langer duurt dan een (1) week) zoveel nieuw talent in de longlist aan te treffen. Want op de shortlist voor de AKO-prijs komen alleen goedverkopende bestsellers van oude bekenden. Maar wát een talenten, Hietbrink; een mens raakt niet uitgelezen in al die uitgelezen aanwas van veelbelovende eendagsvliegen. Eenmaal uitgelezen gaan ze voor altijd in de boekenkast, schouder aan schouder in lijdzaam stofvergarende anonimiteit.

Reageer
gravatar

Allemaal al achterhaald, Hietbrink organiseerde al 8 x De Looier –
Het ‘Looier-Debutanten-Boekenbal’ op dinsdagavond 13 maart met vrij entree voor deelnemers aan: b. De eerste ‘Looier-Debutanten-Boekenbeurs” van … en heeft toen de Heer Mullisch er nog persoonlijk uitgefikkerd. en aansluitend debutanten boekenbeurs… Winnaares een russische schrijfster, want in Nederland zijn geen debutanten meer. debuut=de-beurt-aan.
Na de begrafenis van Mullisch heeft de duizenddichter alle bloemen op zijn graf weg gehaald en verdeeld over de graven van de minder bekende en al lang vergeten kunstenaars. Peter Gielen, Peter Schat, de self Kicker, en Dr Rat, bert schierbeek, en de vele waarvan de naam zelfs nooit genoemd. Om goede boeken te schrijven moet je juist geen bekende schrijver zijn. En juist al de zulke onbekende schrijvers kregen de Nobelprijs.

Reageer
gravatar

Die illegale feestjes vinden nog steeds plaats maar dan steeds op een andere locatie. Bij al die paal dans feestjes is Heleen van Royen ook steeds van de party. Zij heeft een byzonder telent in dat paal dansen. Rob Oudkerk zou er rode oortjes van krijgen.

Wij als illegale uitgevers stellen dat dus zeer op prijs. Tenslotte moeten wij ook onze illegale handel kwijt. De drankjes zijn ook illegaal natuurlijk. Maar wat is daar mis mee. Ook zwart geld moet rollen.

Reageer
gravatar

Het toeval wil dat ik, op bezoek bij vrienden in Warmenhuizen, TomTom-loos op de terugweg naar de bewoonde wereld, eens toeristisch langs Tuitjenhorn reed. Rijen immense koelpakhuizen groot als 747-hangars, bollenschuren-met-een-luchtje-eraan (waar de wiet nog ongedroogd, dus naturel, boven paling wordt gerookt) en
diverse dubieuze gelegenheden, vermomd als disco’s.

In dier achteraf zalen, alleen toegankelijk voor intimi, staat vaak een paal, oppervlakkig gecamoufleerd met kurkschors en andere trivia, maar in een ogenblik om te toveren in glimmend roodkoper. Verrassend vaak worden daar ook vaak uniform verklede ABN-sprekenden aangetroffen, het uniform is onveranderlijk een blauwe overall, doch de Floris van Bommels en Van Lier’s eronder geven een ambivalent tintje aan de gesuggereerde plattelanderigheid. De plaatselijke politie (door bezuinigingen getalsmatig niet meer dan anderhalve man en een paardenkop), houdt hen onterecht voor ongevaarlijke 3e generatie import-Westfriezen, die zich soms verlagen tot fysieke arbeid. Maar Hermandad is nog niet helemaal voorbij, of de gedoofde pijpen worden uitgeklopt, opnieuw gestopt en de brand er in gejaagd. Plots verschijnen dan -uit het niets- boerendochters van ongeveer huwbare leeftijd, die zich in trainingspakjes rond de paal kronkelen.

Niet zelden blijken er ineens ook schrijvers aanwezig en zelfs mensen die ABN-kunnen lezen, deze jam-sessies lopen vaak uit in ongeremde boekenballen waarin drank net zo rijkelijk vloeit en men volledig aan en van de coke kan raken. Dit alles wordt veroorzaakt door de stringente controle in de regio Amsterdam-Zaandam-Waterland op boekenballen en paaldansen. De misdaad verspreidt zich gewoon naar andere regio’s. Dit van ouds bekende gegeven (vgl. de ontruiming van de Zeedijk) levert naast een hoop werkgelegenheid in de regio ook een hoop overwerk voor de plaatselijke politie op, die hiertoe niet is geëquippeerd. Overwogen wordt nu bij de ingangen tot West Friesland doorlaatposten te vestigen die de afgekeurde bodyscans van Schiphol een nieuwe taak kunnen bieden: alles en iedereen controleren op verboden boeken- en paalbezit.

Reageer
gravatar

Aha, dát was het dus. Zat vandeweek met open deur, in de schuur een boek te lezen. Dat trok de aandacht van een passerende, patroulerende politie-functionaris. Hierop is dat automobiel maar liefst acht maal in korte tijd langzaam voorbij komen rijden. Tot mijn geluk is het niet van inval gekomen. Ik moet er niet aan denken, dat mijn verloofde en ik daar gearresteerd zouden zijn, onder verdenking van het houden van een illegaal boekenbal. Wie zou er in die tijd anders voor onze katten hebben gezorgd?

Reageer
gravatar

Ik ga zondag naar het WK paaldansen in de Sporthallen Zuid te Amsterdam in de hoop na afloop onverwacht een illegaal boekenbal te kunnen bezoeken. Ben al dagen bezig met oefenen om er als een auteur uit te zien. Dat is trouwens geen pretje hoor. Al dat drinken en de hoofdpijn erna.

Reageer