Boerenzwaluw uitgestorven

Laatste waarneming was eind november

De boerenzwaluw Hirundo rustica is volkomen onverwacht uitgestorven in Nederland. Het is een raadsel hoe de vogel, die tot voor kort nog als “vrij algemeen” door het leven ging, zo snel ten onder heeft kunnen gaan. In enkele maanden tijd is de Nederlandse populatie afgenomen van enkele honderdduizenden tot nul. Vogelbeschermers wijten het plotselinge verdwijnen van de sierlijke beestjes aan de klimaatverandering.

De Speld sprak met de projectleider van het beschermingsproject “Een duw voor de boerenzwaluw”, Arend Kip. Hij zette zich namens de Vogelbescherming in voor de wendbare vogeltjes. Het project begon zeer succesvol, aldus Kip. “We creëerden vanaf maart dit jaar nestelgelegenheid in leegstaande boerenschuren. Dat werkte heel erg goed. De vogels maakten gretig gebruik van de schuren. Al snel hadden we een gigantisch aantal broedparen.” Zo kwam het dat de populatie boerenzwaluwen in Nederland explosief toenam: volgens ruwe schattingen vlogen in juli van dit jaar enkele honderdduizenden exemplaren rond in ons land.

Goed nieuws dus, zo leek het. Maar al vanaf augustus begon het aantal boerenzwaluwen op onverklaarbare wijze af te nemen. “Het werden er steeds minder, wat we ook deden” aldus een aangeslagen Kip, “en inmiddels zijn ze definitief uitgeroeid. De laatste waarneming was eind november.” Kip geeft de schuld aan de klimaatverandering. “In een paar maanden is de temperatuur om onverklaarbare redenen sterk gedaald. Het lijkt erop dat dat de boerenzwaluw heeft genekt.”

De vrees bestaat dat de temperatuurdaling doorzet. Alles wijst in de richting van een nieuwe ijstijd: zo wordt het waddeneiland Texel de laatste tijd bezocht door sneeuwuilen Bubo scandiacus en ook de aanwezigheid van een ijsduiker Gavia immer in de Biesbosch is zeer verdacht. “Het is vijf voor twaalf. Ik heb winterbanden onder mijn auto laten zetten” aldus een goed voorbereide Kip.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wel heb ik sinds enige dagen geleden mij mogen verheugen op een gans nieuwe soort die ons Nederlands uitspansel mag verwelkomen . Dezen soort is voorzien van een werkelijk schitterend koperenkleurig verendek welke nog het meest gelijkt op enen herenboer in Zondags kostuum .
Welk een parmantigen vogel is dit, enen aanwinst voor iederen tuin .

Reageer
gravatar

@Johan (nr 18). Ja die mop die ken ik.
Wat is een man met 3 vrouwen?
Een paradijsvogel.
Wat is een man met 2 vrouwen?
Een geluksvogel.
Wat is een man met 1 vrouw?
Een pechvogel.
Wat is een man met geen vrouw?
Een trekvogel.
(Gehoord van Tante Lien.)

@Dionysos: Ja, de polen schijnen ook al een paar keer omgeklapt te zijn in het verleden. Onze planeet is een onructig baasje.

Reageer
gravatar

Mocht die ijstijd dan tóch onverhoopt aanbreken, dan heb ik zelf grote voorkeur voor boerenjongensijs.
Was het overigens in Zuid-Afrika wel de Boerenoorlog? Mij staat iets bij van de ‘Boerenzwaluwoorlog’ Was iemad van jullui daar toevallig bij?

Reageer
gravatar

Merkwaardig, deze plotse ijstijd. Tussen januari en juni steeg de gemiddelde temperatuur juist met maar liefst bijna 15 graden. En dat op 5 maanden tijd! Geloof me, dames en heren, uw dienaar en schrijver dezes heeft deze waarneming deskundig geverifieerd.

Ik ben niet snel ongerust bij een onvoorziene omstandigheid, maar zelfs ik maakte me behoorlijk zorgen: aan dit tempo van opwarming zou de aarde zeer snel onbewoonbaar geworden zijn.

Gelukkig voor die meneer Kip (z’n naam bewijst dat hij inderdaad een vogelliefhebber is) is de temperatuur dan toch gaan stagneren, want ook boerenzwaluwen zouden bezwijken als het zo verder zou gegaan zijn. Helaas is het omgekeerde gebleken: niet de opwarming, maar een formidabele afkoeling heeft de arme dieren helemaal uitgeroeid.

Van afwisseling gesproken! En toch zou het me niet verwonderen als er ooit opeens weer honderdduizenden boerenzwaluwen het luchtruim van onze koninkrijken mogen verblijden.

Reageer
gravatar

Hahaha…. Vogels die trekken…’s-Winters in Afrika en ‘s-zomers bij ons ????
Straks gaat men hier nog schrijven dat de aarde rond is…. Daar pleur je toch bij de horizon ook vanaf ????

Heeft iemand die hier een reactie geplaatst heeft een vogelboek en/of ooit eens biologie-les gevolgd (na 1700).

Reageer
gravatar

Fuck.
Gaan we nu over alle trekvogels grappen maken?
Iedere kerel is een trekvogel

Reageer
gravatar

Waarschijnlijk blijken de eerste exemplaren volgens dit blad op mysterieuze wijze op 1 april weer gesignaleerd te worden.
Hahahahaha
M.a.w. is dit artikel uit de duim gezogen? Lijkt me wel.

Reageer
gravatar

Gek hè. Elk jaar sterven zwaluwen in de winter uit en in de lente zijn ze weer opgestaan.
Die IJstijd mag van mij komen!!

Reageer
gravatar

@Wago: en komen ze dan terug uit Afrika met een kokosnoot in hun pootjes, zodat onze Europese pages natuurgetrouw het trappelen der hoeven van een paard kunnen imiteren?
Als die boerenzwaluwen écht in Afrika zitten, dan hebben we binnenkort weer de poppen aan het dansen in Zuid-Afrika. Denk maar aan de boerenoorlogen. Oorlogszuchtig wezentje, die boerenzwaluw.

Reageer
gravatar

@Pieter: wisch ende waarachtig! Ik vermoed eigenlijk dat de boerenzwaluw gewoon op zoek is naar iets om over te klagen. Een stok zoeken om mee te slaan noemt men dat. Eerst ‘trekt’ hij het hier niet meer. Dus hup, de vleugeltjes nemen naar Afrika, om daar onder het genot van 84-jarige dictators, hongersnood, AIDS, droogte en kindsoldaten ‘twiettwiettwiet, ik trek het hier ook niet’ te krakelen. Zo lust ik er nog wel een. Uiterst onbetrouwbaar beest, die Boer’nzwaluw, een beetje gluiperig eigenlijk. Zijn Duitse vertaling luidt niet voor niets ‘Schwalbe’. Trekt hieruit uw conclusies!

Reageer
gravatar

@Kees22: ik ben het met u eens dat de term ‘trekvogel’ die Wago hier gebruikt, buitengewoon vreemd en verwarrend is. Ik vermoed dat hij bedoelt dat de boerenzwaluw het hier niet meer ‘trekt’.

Maar vervolgens komt diezelfde Wago met een of andere theorie, als zouden opeens al onze boerenzwaluwen eendrachtig afgesproken hebben: “Kom jongens, we trekken het hier niet meer. Wij gaan naar Afrika.” Kan het belachelijker? En dan suggereren dat ze volgend jaar wel weer terug zouden komen! We hebben hier te maken met een klimaatscepticus van de ergste soort.

Reageer
gravatar

Ik las vandaag in een persbericht dat bevriezende toendra’s een bron van het broeikasgas methaan blijken te zijn. Gelukkig wordt het kouder, zodat het methaan dat dan vrijkomt weer kan bijdragen aan het broeikaseffect. Alles houdt elkaar in evenwicht en verandert er dus niets.
Al dat getouwtrek (of is het touwgetrek, Kees?) is dus nergens voor nodig.

Reageer
gravatar

Trekvogel? Waar zou de boerenzwaluw of de huiszwaluw nou aan moeten trekken?
Hier in het dorp is er elk jaar met Koninginnedag touwtrekken tussen de boeren van ons dorp en die van het dorp van over de rivier. Maar een zwaluw heeft toch helemaal geen handjes om zo’n touw vast te houden?
Nou ja, als ze uitgestorven zijn wordt die vraag meteen ook zinloos.
Wel fijn zou zijn als er een ijstijd aankomt, dat we dan meer ijskonijnen en sneeuwhazen krijgen.

Reageer
gravatar

Bij nader inzien misschien toch maar goed dat boerenzwaluwen trekvogels zijn, met al die HIV-besmettingen in Afrika weet je het maar nooit. Dan loop je inderdaad grote kans dat er na de winter geen meer terugkomt.

Reageer
gravatar

@ Bus. Dat dito zakdoekje is natuurlijk de rode keelvlek. Nu snap ik het.
@ Waqo. Gij brengt mij gans van mijn à propo. Wat is dat een trekvogel? Is dat besmettelijk? Ik hoop toch maar van niet.

Reageer
gravatar

Wat een kul. De boerenzwaluw is een trekvogel. Al onze boerenzwaluwen zitten in Afrika. We mogen ons zorgen gaan maken als ze volgend jaar niet terugkomen, voorlopig slaat dit bericht nergens op.

Reageer
gravatar

Heer Hoen, u zult wel gelijk hebben. Als Hoen behoort u natuurlijk ook tot de klasse der Aves en staat u dichter bij de Hirundinidae dan ik als exponent van de Leporidae en derhalve de klasse der Mammalia. Ik vond alleen de staart nogal ondiep ingesneden, daarom vroeg ik me af of de afgebeelde vogel misschien een hybride van de boeren- en huiszwaluw zou kunnen zijn, zie: http://fotopagina.boerenzwaluw.nl/pagina5.html

Reageer
gravatar

Haes, u bent abuis. Op de foto is wel degelijk een boerenzwaluw afgebeeld, zij het een juveniel exemplaar (te herkennen aan de vaalrode keel, de niet geheel uitgekleurde ondervleugeldekveren en de ontbrekende verlengde buitenste staartpennen). De huiszwaluw heeft te allen tijde een witte keel en is hierdoor eenvoudig van de boerenzwaluw te onderscheiden.

Reageer
gravatar

Het is eigenlijk nog dramatischer dan ik al dacht. Ik zie nu dat de vogel op de foto helemaal geen boerenzwaluw is, maar zijn neef de huiszwaluw (Delichon urbicum).

Reageer
gravatar

Het zou mij niets verbazen. Onlangs zag ik langs ‘s Lands herenwegen menig sneeuwman staan. Ook die zijn allen in een enkele nacht van de aardbodem verdwenen. Nu wil ik niet beweren, dat ook dat met klimatologische omstandigheden van doen heeft, edoch die dekselse klimaatverandering is er drommelsch genoeg voor!

Reageer