Wetenschapper raakt contact met buitenwereld kwijt

Communiceert alleen nog maar in jargon

De vermaarde rechtsfilosoof, informatiedeskundige en neurochemicus Arno Donker heeft sinds vorige week zijn vermogen om in begrijpelijk Nederlands te praten verloren. Het verlies is onomkeerbaar. Doktoren spreken van een ‘tragische zaak’. Zelf zegt prof.dr.ir. Donker M.Phil. dat ‘de institutionele kant van de narratieve medaille, ceteris paribus, significante ontwikkelingen heeft getoond’.

Herman de Raad van het Slotervaartziekenhuis is spraakdeskundige. Volgens hem krijgen beroepswetenschappers vaker te maken met dit soort spraakproblemen. “Een geval dat mij nog helder voor de geest staat, is dat van professor Meijnders.” aldus De Raad. “Een bijzonder vriendelijke man, maar volkomen onbegrijpelijk. Zo zei hij eens: ‘Omgevingsfactoren vereisen een door menselijk handelen van iemand anders dan mijzelf geïndiceerde cafeïnetoevoer, in een tijdsspanne die zich vanuit het heden voortzet tot enkele honderden seconden de toekomst in.’ Hij bedoelde dat hij een kopje koffie wilde.”

Toch was met Meijnders op een zeer basaal niveau nog wel te communiceren, vertelt De Raad. “Dat is met Donker helaas anders” verzucht de arts. Hij vertelt hoe hij met behulp van een encyclopedie probeerde om de wetenschapper mee te krijgen voor een korte wandeling in het park. “In het begin had ik nog hoop. Hij leek positief te reageren toen ik hem vroeg of hij door middel van een gezamenlijke bewegingsvector een tijdelijke ruimtetijdvervorming wilde veroorzaken door onze subject/object relatie dialectisch vorm te geven op een chlorofyl-intense plek aan de oostkant van ons post-existentialistisch samenlevingsverband. Hij pakte zijn jas zelfs van de kapstok.” Al snel ging het echter fout. “Hij legde zijn jas weer neer en stelde voor om non-parametrische markov-modellen te fitten op causaal asymmetrische hysterese systemen. Toen wist ik dat ik van voren af aan kon beginnen. Een tragische zaak.”

Professor Donker beweert dat hem geen blaam treft. “Het voorstel hield in dat we allosterische activatiepatronen a priori domeinspecifiek zouden modelleren, zonder daarbij rekening te houden met de Duhem-Quine dolk voor abductie-inferenties! Dat vind ik ronduit kwetsend.” Hieraan voegde de wetenschapper nog toe: “Dergelijke discoursen vereisen een contentanalyse in een met zorg geselecteerd corpus, gebaseerd op de-autonomisatie van de speech-act en een grondige herdefiniëring van de veldspecifieke habitus. Eigenlijk heel simpel. Ik zal hier binnenkort eens een toegankelijk artikel over publiceren.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Maar hoe zit het met de positieve en negatieve heuristiek van de door het Slotervaart ziekenhuis gehanteerde diagnostieke parameters, met andere woorden, hoe zit het met de diagnostische dialectiek in relatie tot de body van observationeel-empirische data, ook nog eens geinterpreteerd vanuit hun specieke paradigmatische positie? Ipso facto dient dat niet genegeerd te worden. Zonder al te Poperiaans te willen zijn: Mutatis mutandis dient .e.e.a. n.m.b.m. falsificeerbaar te zijn op een multi-paradigmatisch meta-niveau. Anders creeëert men een post-moderne “just so story”. En dat is leuk voor een Oxford Journal, maar misstaat een serieus periodiek als “De Speld”.

Reageer
gravatar

We mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat vakjargon vaak heel nuttig is. Het laat mensen die in eenzelfde beroepssector actief zijn toe om sneller, preciezer en efficiënter te communiceren. Natuurlijk mag dit niet tot in het absurde doorgedreven worden zoals in de voorbeelden uit het artikel hierboven.

Zelf erger ik mij al geruime tijd over de taal die sommige juristen en advocaten spreken wanneer ze de pers te woord staan. Dat ze dit koeterwaals in de rechtszaal spreken, is tot daar aan toe, maar daarnaast moet je de mensen toch in verstaanbaar Nederlands aanspreken vind ik.

Reageer
gravatar

Dat geleerden (of “geleerden”…) soms onbegrijpelijke taal hanteren, is bekend. Maar de gegeven voorbeelden lijken mij zo verregaand absurd, dat ik me afvraag of de genoemde wetenschappers wel echt bestaan en/of hun zgn. uitspraken niet zijn ontsproten aan een of ander fanasierijke brein. Maar hoe dan ook: het blijft leuk!

Reageer
gravatar

Mijns inziens een zeer accurate analyse welke thans helaas voor een groot deel van de samenleving opgaat. Menig specialist lijdt aan dit syndroom. Wellicht het meest realistische stukje proza op Speld.nl tot op heden 🙂

Reageer
gravatar

@Thomas K: ‘Jargon heeft een nut, maar……’ Mijn beste, is ook hier sprake van jargon? Introduceer mij in het puntje puntje jargon, opdat ik een verpletterende indruk kan maken op de lokale vrouwelijke kunne alhier te Tweede Exloermond.

Reageer
gravatar

@Thomas K: indien je gemotiveerd ware, een stukje betrokkenheid aan de dag te leggen, bij de geformuleerde doelstellingen, die ten grondslag liggen aan het volbrengen der missie, dan zouden de gestelde targets reeds bij voorbaat een grotere slagingskans, alsmede virtueel raliteitsgehalte krijgen. Met de attitude, waarmee jij in deze netelige kwestie het groepsgebeuren belast, bestaat er een reële kans, dat de grootste gemene deler, der aanwezigen een kwalificatie aan je gaat meegeven, die aan abjectie doet denken. Uiteindelijk heb je het resultaat zelf in handen!

Reageer
gravatar

Dit zijn verregaande staaltjes van zinnenverbijstering door overvloedig, ongeremd en op de duur daardoor ook onbewust gebruik van metataal. Zo ver mogen we het niet laten komen, laat staan gaan. Is er in Nederland dan geen deskundigheid aanwezig waarmee men dijken kan bouwen tegen dit soort overvloed?
Vroeger was er uiteraard het Simplistisch Verbond. Nu dit er niet meer is, is het hek van de dam.

Reageer
gravatar

Ik wou dat ik kon lachen !

Ik bedoel: ik voel al langer dat er iets dreigt fout te gaan, zowaar in de wereld van vrijwilligerswerk. Oxfam Wereldwinkels bv. in Vlaanderen is een onverdachte sympathieke beweging van vrijwilligers, maar een aantal e-mails waren voor mij zo goed onleesbaar, op soortgelijke manier. De Noord-Zuidbeweging (in Vlaanderen) heeft m.i. een dergelijk eigen jargon ontwikkeld, dat ze binnenkort communicatiespecialisten zullen moeten uitnodigen om hun jargon in ‘menselijke’ taal om te zetten, ook naar de eigen achterban. Ik overdrijf ietwat, maar… Het gaat er vermoedelijk om dat het denken in managementtermen (lett. en fig.) overheerst, met een zeer hoog abstractieniveau en daardoor mogelijk tegelijk ver van de realiteit. Ik vond het heel opvallend dat een stafmedewerker van een humanitaire organisatie het nooit had over concrete mensen, maar alleen over missie, doelstellingen, projecten.

Jargon heeft een nut, maar…

Reageer
gravatar

“Technical people respond to questions in three ways:
– It is technically impossible (meaning: I don’t feel like doing it);
– It depends (meaning: abandon all hope of a useful answer);
– The data bits are flexed through a collectimizer which strips the flow-gate arrays into virtual message elements (meaning: I don’t know).”

~Dilbert

Reageer
gravatar

@HH: De plurale tantum is in ons Heedendaegsch Taalgebied nauwelijks van toepassing (of het moet al zijn, in het geval het betreft de consumptie van graan-brouwsels, dan wel verwarmde boon-abstracten, die stimulantia blijken te bevatten) Singulare Tanti zijn daarentegen in hoge mate aanwezig.

Reageer
gravatar

In mijn rechterprefrontaalkwab klonteren de neuronen zich samen tot de gedachte dat dhr Donkers zijn Duhem-Quine dolk beter in reversibele vorm kan abstraheren. De daarbij vrijkomende Brown/Talmadeeltjes kunnen een conservativerende werking uitoefenen op het Broca-Wernicke gedeelte in het brein, dat verantwoordelijk is voor spraak- en taalbegrip. Dientengevolge kan het prejargonale taalgebruik zich enigszins herstellen, hoewel tot dusverre de methode een Achterhoeks accent als nadelige bijwerking met zich mede bracht. De boven beschreven methode is nog in de pre-abductiefase, waardoor een slag om de arm gehouden dient te worden als het gaat om het blootgeven van concrete onderzoeksresultaten, edoch ik kan u kond doen van het feit dat deze hoopvol zijn, met name gezien in het licht van de opkomende consorsus-fanigisconstanten, die het volgens ingewijden in de materie helemaal gaan worden in 2009.

Reageer
gravatar

Heej Oblomoloko, maakte jij niet altijd de samenvattingen van studieboeken? Je mag de samenvatting er ook bij pakken hoor..

Reageer
gravatar

Even mijn wetenschapsfilosofieboek erbij pakken…

Reageer