Willem van Oranje was bekeerde moslim

Proefschrift werpt nieuw licht op vaderlandse geschiedenis

Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”.

Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al Hoceima in het huidige Marokko.

“De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje” zegt de promovendus. “U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.” Volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar deed hij in de lente van 1582 zijn ‘belydende eede des muzelmans’.

Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamentvellen. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de kalief. “Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet. Dat is natuurlijk postume propaganda, een mooi staaltje geschiedvervalsing.” Wenselaar pleit voor aanpassing van de geschiedenisboeken. “Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau door het leven. Dat zie je nergens terug.”

Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranjes nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de Leidse promovendus ’slechts met natte vingerwerk’ vast te stellen.”Er bestaan vage aanwijzingen dat de Oude Kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwyck spreekt in zijn dagboeken van ‘een klaeghlyck kercktorengeschrey in den morghenstonde’.”

Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerardts slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. “Het islamitische geloof stierf met Willem een stille dood aan het Hof van Oranje. Zijn zoon en opvolger, Maurits van Oranje, voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Volgens geschreven bronnen uit zijn hofhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde voor ‘wyn ende swynevleesch’.”

Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

gravatar

Alex heeft mij wel eens verteld dat nieuws. Hij zei, hij had er ook wel eens over gedacht, maar mijn Alexje en de Ramadan: nee, gaat niet samen.

• Reageer
gravatar

Dat klinkt interessant!
Waar kan ik kaarten bestellen?

• Reageer
gravatar

Kwaliteit!
Ik was zo gelukkig om destijds bij het album niet alleen een picture disc, maar ook een poster op A1-formaat cadeau te krijgen.
Fungeert één van die twee extra’s als entreebewijs?

• Reageer
gravatar

Maar goed dat Pim Fortuyn niet meer leeft dan.
Maarre, waarom horen we al een eeuw niets meer van het Calvinisme? Is onze Staatsreligie dan helemaal uitgeroeid nu?

• Reageer
gravatar

dit lijkt me eerlijk gezegd heel sterk, Willem van Oranje heeft artikel 1 van de grondwet in het leven geroepen en dat is vrijheid van mening en geloof. dan zou het een beetje tegenstijdig zijn als hij dan heel nederland zou willen bekeren tot de islam

• Reageer
gravatar

Fred,
lees in godsnaam eerst eens een boek voordat je je mond open trekt. Dan leer je dat wij inderdaad twee Willem Is van Oranje gehad hebben. En dat jij er zo’n 250 jaar naast zit. Zucht.

• Reageer
gravatar

@melle
rustig maar hoor,
maar op wikipedia staat toch echt iets anders de willem van oranje leefde van 1533-1584 en heeft als beroemde uitspraak: “Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hen de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen.” als ik ernaast zit onderbouw dan je mening.

• Reageer
gravatar

Gezegend is Yusuf Ibrahim, Willem, ondanks de tegenstand van de kerk wilde hij zich toch verzekerd zijn van een plaats in de paradijs.

Moge Allah zijn zondes vergeven

Ik zal het lied nu heel goed leren als Nederlander.
Qua integratie hoop ik ook dat de inburgeraars een ander volkslied gaan leren.

Neem voorbeeld aan deze verstandige Yusuf Ibrahim, alleen de weldenkende mensen keren terug naar Allah

Abuadam,

• Reageer
gravatar

Hoi Fred,
Wikipedia is iets anders dan een boek en een idee is iets anders dan een grondwetsartikel. Buiten dat zijn er enige politiek opportunistische gronden aan te wijzen waarop Wim zijn metafysische keuzes bouwde, maar dan belanden wij in een heel andere discussie. Kort gezegd: de idee van religieuze tolerantie wordt door bepaalde historici teruggevoerd op het gedachtengoed van Willem van Oranje, de Grondwet is voor koning Willem I in 1815 opgesteld door Schimmelpenninck. Op dit misverstand doelde ik.

• Reageer
gravatar

@Fred: jij moet lezen goed. Willen heeft zich bekeerd, brijwillig. Hij had brije keuze. Is in obereenkomst met grondwet. Als mijn Alex straks is koning wij hebben afgesproken heel Nederland wordt katholiek. Huub Oosterhuis is dan kandidaat boor functie nieuwe paus.

• Reageer
gravatar

WAT IRRITANT OM TE ZIEN DAT SOMMIGE FIGUREN IN NEDERLAND EEN LOOPJE PROBEREN TE NEMEN MET ONZE VADERLANDSE GESCHIEDENIS. maar goed dat zij zo. Ik ben toch wel blij dat Willem van Oranje in 1584 in de “grote kerk” te Delft werd begraven waar hij tot op de dag van vandaag hij ook nog ligt begraven en niet in de plaatselijke moskee.

• Reageer
gravatar

Hahahahahahahaaaa,

Ik heb me echt dood gelachen! Ten eerste dacht ik dat deze artikel een of ander grap was, maar blijkbaar schijnt het een echte onderzoek te zijn, ben benieuwd hoe dat wordt verdedigd met de PVV achterban.

Maar wat ik vooral grappig vind is de reakties van de mensen hier hahahaha. Bijvoorbeeld Maxima, Abdelaziz de Moor en Abdul Haq heeft zelfs zijn eigen onderzoek. hahahaha.

• Reageer
gravatar

Bad News for Geert Wilders. He must be so busy now trying to come up with a nother poor anti-Islam film. I wish he does because the last time he did we had 50,000 Islamic books in dutch given free to non-Muslims 🙂 Good luck! Allah Akbar!

• Reageer
gravatar

Gelukkig weten we beter. God zij gedankt dat de vader des vaderlands een christen was en dit zijn volk voorleefde.
De enige weg naar God is door Jezus volbrachte werk.

• Reageer
gravatar

De weg naar god kan inderdaad Jezus zijn vrede zijn met hem. Maar niet via de kerk die god vader en zoon en heilige geest een noemt. De profeet isa vzm verkondigde mohammed vzm. De weg naar god heeft vele wegen niet een weg. En dan kwam ik voor mezelf achter dit is puur mijn eigen ervaring : dat we geen wegen nodig hebben naar Allah want hij is dichterbij dan ik me ooit had kunnen wensen los van tijd en plaats. Selam aleykum / vrede zij met u.

gravatar

Ondanks het onderdanige geschiedte nieuws, is het weliswaar te bekennen dat mijnheer Yusuf van Oranje het islamitische geloof heeft gehandhaafd onder vernauwde geconstructureerd insuminatie. Dit heeft tot meerde optimistische brute commentaren geleid, met als gevolg dat ik als somalische nederlander de koninklijke levenswijze niet heb kunnen rationaliseren. AMEN.

• Reageer
gravatar

Goh, na heel diep graven hebben ze het gevonden hoor, er moet en zal een band zijn met ons koningshuis en is misschien bedoeld om de moslims hier beter te laten integreren. Ik kan het ook omdraaien en dat wij ons weer moeten aanpassen en dat wij dit als zoete koek door ons strot krijgen geduwd en daar pas ik voor. Geloof in jezelf zou ik zeggen en neem niet iets aan van buitenaf met mooie verhaaltjes.

• Reageer
gravatar

Mij is zojuist ter ore gekomen dat onze koningin warme sympathieen koestert voor de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster! Laat terstond uw radio schallen, boeren, burgers en buitenlui! De ether is zwanger van dit blijde nieuws! Neerland zal nooit meer worden wat het was!

• Reageer
gravatar

Wat toevallig: de meerderheid van de hierwonende marokkanen komen uit het stadje Al Hoceima. Ik ook. Dat de Nederlanden samenwerkten met de Moren tegen de Spanjaarden is een FEIT. Misschien was hij echt wel bekeerd, wie weet.

• Reageer
gravatar

@Maranatha (23): Daar slaat gij den spijker stevig op den kop, met uw pleidooi voor ‘s werelds beroemdste Nazarener en diens al minstens even gerenommeerde vader. Edoch: uw betoog behoeft enige aanvulling. Want Jezus mag dan de enige weg zijn, hij is zeer zeker niet de enige SNÉLweg. Die eer behoort toe aan het onvolprezen Vliegende Spaghettimonster, die overigens ook onverbloemd voor de titel ‘Enige Luchthaven’ in aanmerking komt, alsmede ‘Enig treinstation’. Bewijzen voor mijn overtuiging kunt gij vinden in de Openbaringen van Johannes:
‘En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd’ (Openbaringen 12:14). Dit spreekt uiteraard voor zich en is slechts voor één uitleg vatbaar.
Verder dient men in het achterhoofd te houden dat de bijbel waaruit ik dit alles citeer werd gedrukt in 1986, het jaar waarin de Eindtijd van het Vliegend Spaghettimonster zijn aanvang nam. Dit blijkt oa uit de Tsjernobylramp en de hitparade, welke gedomineerd werd door Europe en Rick Astley.

• Reageer
gravatar

Het is bekend dat de vader des vaderlands in feite betoudovergrootvader van ons landje is.
Hij stond bekend als draaier (met als bijnaam “Willem de Draaier”) hetgeen in hedendaagse politiek weer gemeengoed schijnt te zijn geworden. Zo zou hij beurtelings Ajax- dan wel Feijenoordsupporter zijn geweest, afhankelijk van de windrichting. Over PSV werd naar verluid niet gesproken. Enkele historici nemen aan, dat de oorzaak daarvan zou zijn, dat in Willems tijd de gloeilamp nog niet was bedacht.

• Reageer
gravatar

vandaag die ik bricht gelezen rond de tijd 18.00 uur dat de familie oranja bekeert moslim en in de maand ramadan ik geloofte mij totaal niet verdween ik mijn weg totaal. hoe kan ik geloven aan het boek van oranje of aan het zeggen van mensen. in iederee geval dat willem van oranja is moslim trouwens iedereen die moslim wordt van harte welkom is niet verschil niet tussen moslim of joden of chirsten als we alle maal met een oog kijken we moeten god geloven. nederlanders blijven jullie kalm we weten het verrassing voor alle nederlander en ook voor alle moslims wereld.

nu wil ik zien en horen wat zou GEERT WILDERS uitsprakken doet. wij willen de waarheid horen en de waarheid zien.
allah is groot, allah is groot, allah is groot

• Reageer
gravatar

Beste allen.
Aan de reacties van de Moslims: Niemand heeft iets aan of Willem (Yusuf Ibrahim, zou het wel waar zijn) van Oranje wel of geen Moslim was geweest. Geloof is een soort God’s geschenk. Geloof is niet op te leggen en niet op te dragen. Geloof is volledig individueel. Zelfs in een gezin of familie kan tegenstrijdig (geloofs) leden zijn. Kijk naar Abraham (vzmh) en zijn vader. Noah (vzmh) en zijn zoon. Mohammed (vzmh) en zijn oom.
Wij als moslims kunnen dus niet overtuigend overkomen door de bekering van dhr. Van Oranje te bewijzen bij niet-Moslims. Het is ook tegen natuur(lijke wet, God’s wet) om dit te verwachten.
Aan de reacties van niet-gelovigen: Voor jullie heb ik ook dezelfde te zeggen. Omdat wij op deze weg met jullie schriftelijk in contact zijn gekomen wil ik ook wel voor jullie iets kwijt: Wanneer jullie in bed gaan liggen laat je hart aan de volgende herinneren: “Oh mijn God (indien U bestaat), ik ben niet in staat U te leren kennen met mijn kennis, ervaring, invloed om me heen,etc. Laat mij (direct/indirect) helpen U (indien U bestaat) te vinden”. Ik gebruik hier (Indien U bestaat) om er vanuit te gaan dat jullie nog niet in Hem geloven.
Aan de reacties van Christenen en Joden: Bedrieg uzelf niet. Gebruik uw logica. Maak een vergelijking en zet alles op een rijtje. Denk aan de eigenschappen van God, dat God nooit met tweematen ons kan beoordelen(op de dag van oordeel). Dus, Er kunnen nooit verschillende grondwetten gelden, een voor Joden een voor Christenen en een voor Moslims. Neem als voorbeeld de door mensen gemaakte wetten. Je rijdt op A27 bij Houten met een snelheid van 120 waar je max. 100km p/u mag en je wordt bekeurt. Je kunt dus niet zeggen van dat je tijdje terug op dezelfde weg wel 120 mocht. Nee. Want toenmalige wet is niet meer geldig op deze weg. Die is afgeschaft. Nu moet je aan de nieuwe wetgeving houden.
Aan iedereen: Door misinformatie kunnen wij bijna nooit aan de echte waarheid komen wat betreft geloof. Vooral door de infiltraties van buitenaf in de religieuze organisaties en groepen is dit bijna onmogelijk. Er zijn teveel wolven in schaapskleren (alle extreme handelingen, uitlatingen, beweringen, aanslagen, oorlogen (in naam van God = in naam van democratie).
Mijn dank voor jullie leestijd. Je neem wat je leuk vindt en alle onaangename worden uit dit tekst neem ik zelf terug. Daar ik vaak discussier op internet reacties op mijn schrijven kan worden gericht naar [email protected].
Ten slot: Leuk te vermelden van met welke oog ik naar de presidentskandidaat “Barack Obama” wil kijken, omdat over hem religieus gespeculeerd werd. Als zoon van Noah wie niet naar zijn vader had geluisterd. Of als Mozes in de paleis van Farao. Liever als Mozes. Ik hoop dat dhr. Obama straks wint (echt zonder ik iets over hem weet) dat hij grote rol gaat spelen bij het oplossen van problemen die bijna iedereen aangaat (economisch, sociaal, religieus, etc.). Mijn wens kan ook worden gezien als Illusie.

• Reageer
gravatar

Prachtig om hier live mee te maken dat Nederland inderdaad een probleem heeft met satire en alles veel te serieus neemt. Dit artikel is een satirisch stuk. Als je goed leest, dan kun je dat ook gewoon zien, maar voor wie niet goed kan lezen (de meeste reaguurders hier) is er altijd nog de disclaimer van De Speld:

“De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard.”

Dat wil niet zeggen natuurlijk dat het hier nergens over gaat. Naast dat je om satire lekker kunt lachen, en lekker kunt lachen om jezelf meestal, stelt satire ook vragen. Over deze vragen zou je best een discussie kunnen houden, hier in de comments. Maar ja, dan moet je wel doorhebben dat het satire is.

• Reageer
gravatar

As Salaamoe Alaykoem

Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven ‘praktiserend’ moslim.

Om welke redene hij dan ook bekeerde, hij heeft alhamdoellilah gepraktiseerd:D, Mocht het waar zijn,, te zeggen dat hij praktiserend was. Betekend dat hij de islam accepterde er in geloofde met zijn hart en hier naar handelden. Maar Allahoe A3lam, niemand weet wat er in ”Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau”? zijn hart zat, en dat is ook iets wat alleen Allah (swt)(God) weet.

De schaamte dat mensen de ware geschiedenis voorliegen, zie ik als een teleurstelling.

De keuze is altijd bij een persoon zelf of hij wil geloven of niet., het is iets tussen Allah(God) en jij zelf.

Ik zou hier veel over kunnen zeggen maar, dit is wel genoeg;).

Mensen ik nodig jullie alle uit tot de Islam, aan jullie de keuze. Maar echt je zal je rust en geluk erin vinden InshAllah.
Moge Allah ons alle leide tot het rechte pad. Amien

*O Allah die de harten doet omslaan vestig mijn hart op U geloof, Maak mij standvastig*

Wa Alakoemoe Salaam

• Reageer
gravatar

hij is als een moslim gestorven!!!

gravatar

Denk aan de einde van Diana.
Nicholas Davis, Diana’s former friend, makes shocking allegations in his new released book “Cover Up”.
He claims that Dodi Fayed and Princess Diana were killed by the British and French security services, because Diana….

Kijk naar de reactie van Juup© op http://forum.fok.nl/topic/1201781/1/50
“Zou (als het echt zo gebeurt zou zijn) een heel interessante discussie kunnen worden. O.a. het laten verdwijnen van bewijsmateriaal door de Oranjes.”

• Reageer
gravatar

Reactie op Joost: Hoe u ook dit bekijkt lijkt mij wel goed om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen. Met elkaar in communicatie blijven heeft ter alle tijden nut. Onbekend maakt onbemind.

• Reageer
gravatar

Belangwekkend nieuws onder embargo

Samenvatting

Het is allemaal nog veel erger dan de Leidse historicus Tjalling Wenselaar heeft ontdekt. Uit welingelichte bron heb ik vernomen, dat Wilhelmina tijdens haar glorieuze jaren in Londen tijdens de grote oorlog tegen Duitsland zich bekeerd had tot het Anglicaanse geloof. Dankzij haar verre voorvader Willem III van Oranje-Nassau, koning van Engeland, was ze na Albert, Hertog van York en toenmalige koning, zelfs tweede in rang in de Anglicaanse kerk.
Bij haar terugkeer in Nederland werd zij door het Kabinet-Schermerhorn/Drees gedwongen haar oude vrijonzinnig protestante geloof weer aan te nemen, omdat volgens de grondwet de vorst dat geloof dient aan te hangen.

De redactie kan mij benaderen voor het volledige bericht.

• Reageer
gravatar

Groot nieuws, dat pas morgen in de ochtendbladen kan staan, maar nu al geopenbaard wordt in De Speld.

Tijdens mijn zondaggebed ik heb vernomen, dat Willem de betoudovergrootvader des Vaderlands de zeventigtal maagden niet is ontgaan.

• Reageer
gravatar

Ik speld jullie verders niets op de mouw hier bij de speld, maar ik vind wel dat de spellingsvaardigheden van onze nieuwe veroveraars, de moren, velen van hen komen uit de buurt van Mauretanie, enigzins moeten worden opgeschroefd. Zou de eerste generatie Perzen tijdens de eerste veroveringen in de zevende eeuw ook een probleem gehad hebben met slecht spellende Arabieren? Dit opdemouwspeldbericht opent geheel nieuwe vensters op een realiteit welke door velen alleen in hun meest verschrikkelijke nachtmerries mogelijk was. De islam als bepalende factor over de gehele wereld….je moet er niet aan denken zeg! Maar wat deze scheeldenkende zielen nooit zullen kunnen vatten is dat een religie die eeuwen, om welke reden dan ook, allesbepalend is geweest op het toenmalige wereldniveau dat alleen heeft kunnen doen vanwege elementen in die zelfde religie. Religie bracht beschaving, zo ook bracht deze religie de beschaving weer op gang toen in de donkere middeleeuwen de Rooms Katholieke Kerk alles wat profaan van aard was in de ban deed en zich uitleefde tegen ketters en aanverwante lui. Dezelfde moren waren de leraren van een boel geleerden uit de meer noordelijke en christelijke gebieden van Europa. De bestudering van de oude klassieken in Al Andalus en de vertaling ervan vanuit het Arabisch naar het Latijn gaven de noodzakelijke injecties die de Renaissance op gang zou brengen en de rest is geschiedenis, een die wel in het nederlandse onderwijs een prominente rol speelt wel te verstaan. Daarom hoe hard lui als Wilders, Verdonk, Hirshi Ali, Bolkenstein, Elian, Jansen, De Winter, Bouazza, van Aartsen en allen die denken met deze wolven te moeten mee huilen, weet een ding deze lieden voelen bewust en onbewust aan dat hun tijd is gekomen. De geopolitieke situatie van de laatste twee eeuwen waarin Europa een arrogante, egocentrische en navelstarende politiek met miljoenen doden tot gevolg is niet meer. Het wonderlijke is dat voornoemde lieden het proces van verandering alleen maar versnellen…niemand houdt tegen dat wat krom was en is weer recht wordt gezet…de Waarheid zal zegevieren!!!

• Reageer
gravatar

[Conspiracy-alert: lees verder op eigen risico, red]

Jullie geloven echt ook alles wat je via de media te horen krijgt…haha
het geeft wel aan hoe snel mensen zoals jullie te manipuleren zijn door de media

hahah arabiertjes die een toren invliegen om bij hun allah te zijn en toevallig een leider (binladen) hebben die tijdens de Sovjet oorlog voor de cia werkte was dan ook niet toevallig nee hoor als het het nieuws komt of op het internet staat dan is het waar SHEEP ga wat meer boeken lezen ipv wikipedia en nos te slikken als zoete koek!!

• Reageer
gravatar

Jammer genoeg ken ik geen 5-jarigen uit de Amazone en/of uit China Ik zou nog ne9t iaenmd uit China kunnen vinden en iaenmd uit Peru, maar die zijn wel 4x zo oud. En ik betwijfel of ze bereidwillig zijn om mee te doen Het is wel iets wat mij intrigeert.

gravatar

CONSPIRACY ALERT hahahahaha zo erg is het dus
discriminatie rasicme alert kan ik daar alvast een merkenrecht opvragen??
de enige conspiracy theorie is een theorie die conclusies trekt uit aangereikte feiten zonder dat ALLE feiten worden aangereikt. maar goed slaap zacht

Who is john o Neil?

• Reageer
gravatar

Ik word hier zo moe van hé, kunnen wij nu niet eens een keertje godverdomme/allaverdomme en weet ik veel nog meer
gezamelijk een pilsje/kop thee drinken? nee dus! dit stopt nooit,
deze onzin blijft maar doorgaan.
Ja, als iedereen thuis zit, dan heerst er vrede, maar zogauw de voordeur opengaat of de t.v. weer wordt aangezet, dan, ja dan doet altijd een ander het verkeerd.

Ben benieuwd wat voor reactie hier weer over komt.

breng zo mijn kinderen naar bed, en lees ze een verhaaltje voor,
en hoop dat ik ze morgen vroeg weer levend in de armen kan sluiten.

Groeten, Henry

• Reageer
gravatar

Hey jongens jullie moeten zelf gewoon goede mensen worden en niet naar anderen luisteren.

Dat die willem van oranje moslim is geworden, kan ons niets schelen dat mag hij zelf weten.

Wie wilt er nou niet naar de paradijs ????

• Reageer
gravatar

In Heroes kunnen sgoimme mensen ook gedachtenlezen. Maar dat terzijde. Het leven zou heel anders zijn als we gedachten konden lezen. Je kunt niets meer verbergen, iedereen weet hoe jij over dingen denkt en jij weet ook hoe iedereen over jou denkt. Ook als ik de enige zou zijn weet ik niet of ik dat wel zo leuk zou vonden. Opeens al je onzekerheden bevestigd of juist niet

gravatar

Dit verhaal klopt inderdaad. Hij droeg al een keppeltje (weliswaar zwart ipv wit) en liet zijn baard ook groeien. Helaas is hij veels te vroeg weggerukt uit het leven. Balthazar Gerardts was dan ook niets meer dan een huurling van de extreem rechtse ideologie, zeg maar de CP86, CD en Wildertjes van toen…..

Dat verhaal van Maurits van Oranje klopt ook niet helemaal. Maurits was een vegetariër maar hij deed aan herenliefde (voorloper geweest van “onze” vrijheden vandaag). Daarom was hij bang voor de Islam.

Ik weet dat allemaal want ik heb het ooit in een boek gelezen in een bibliotheek.

• Reageer
gravatar

Ach Renze, daar geloof je denk ik zelf niet in he? nou ik ook niet maar miseshicn helpen jij en ik en vele anderen wel te snel..Willen mensen gewoon zelfstandig hun problemen oplossen, En dat wil ik zelf ook. Maar af en toe een steuntje van een medemens is niet te versmaden hoor. Zo voel ik dat. Nee, ik denk eerder dat men bang is dat er criminele bedoelingen achter zitten dat ik met die zware tas zal wegrennen ( ha ha ik ben pas 65 geworden) of met die zwaarbeladen fiets zal weg sjezen, nou vast niet hoor.. Maar dat is volgens mij wel wat er van de wereld terecht is gekomen, geen vertrouwen meer hebben in helpende handen Jammer!!!Groet van Dinie Visschers-de Wit

gravatar

Het was een grappige actie van Speld, ik was erin getuind. Ik heb vernomen dat men wilde anticiperen op een toekomstige islamitisch zelfbeeld in Nederland. Goed gezien; er zijn inderdaad verbanden ontdekt tussen Nederland en de Islam die nu nog niet mainstream zijn.

Het hád zomaar gekund, dat Willem van Oranje zich bekeerd had. Hij had goede contacten met Ottomaanse sultans, en de geuzen riepen niet voor niets “Liever Turks dan Paaps!” Ik schreef op mijn blog de volgende reactie :

http://spiritualchange.blogsome.com/2008/09/25/proefschrift-willem-van-oranje-was-een-bekeerde-moslim/

• Reageer
gravatar

Kan de multi-kul-ti niet eens kappen met onzin en valse berichten te verspreiden om haar eigen verraderlijke obsessie door te drammen? Nederland was en is niet islamitisch en zal dat ook nooit worden.

Multikulti-denken is bovendien zwaar achterhaald en slechts gebaseerd op zweverige flower power jaren 60-droom.

Leve het nationalisme.. zie Sovjet-republieken, zie Balkan landen en lees de bijbelse Toren van Babel, wat een moderne wijsheden 🙂

• Reageer
gravatar

Salaam(Vrede)
Iedereen is vrij in zijn of haar geloof en het geloof is een geschenk, een gunst wat niet kan worden opgedragen en dient uit vrije wil te komen.

oja in de islam worden ook zwarte keppeltjes gedragen.
p.s. zelfs orange keppeltjes,

Hou het rustig allemaal!!!!

• Reageer
gravatar

Helaas zijn enkele reageerders duidelijk op de verkeerde blog terechtgekomen.
Kunnen de echte historici mij bevestigen of mijn reacties 30, 42 en 43 op waarheid berusten? Mijn bronnen waren namelijk nogal verdeeld.

• Reageer
gravatar

Al hoceima waar hij mee banden mee onderhouden zou hebben is pas gesticht als stad in 1925.

Ten tijde van WvO was dit enkel een dorre plek waar weinig water bronnen zaten en waar ook weinig mensen woonden. die plek had destijds een andere naam los daarvan was er de komende honderden jaren nog geen sprake van de stad Al hoceima dus ik vraag me af waar hij dat vandaan heeft ????

• Reageer
gravatar

Laten we allen afwachten op de verdediging van dhr. Tjalling Wenselaar. De vier (of vijf) professoren zullen wel oordelen of Wenselaar op de juiste manier zijn onderzoek heeft verricht. Dhr. Wenselaar moet namelijk zijn 4 jarig onderzoek vandaag (2 okt) verdedigen in Leiden. Ben benieuwd……

• Reageer
gravatar

I am very glad because of his choise. He vas an important man for humanbeing.
And also, İslam never promise for terror. Terrorist can never be a muslim.

• Reageer
gravatar

Yesterday at least two turkish newspapers (Zaman and Bugün) republished the article, holding the information contained in it as true and genuine. In the evening the article was deleted from the Internet site of “Zaman” and no traces of it seem to survive in the electronic archive of the newspaper. Here is the old, defunct link to the article:

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=744420

Nevertheless copies of the article already circulate on the internet, e.g., at:

http://forum.turksestudent.nl/index.php?showtopic=36443&mode=threaded

Bugün still hosts its version of the article:

http://www.bugun.com.tr/haber_detay.asp?haberID=41977

The author of Zaman’s article is Basri Doğan, working for the Cihan press agency in the Netherlands. As mentioned in the article, Cihan spoke with the director of the Türkevi (or “Turks Huis”) of Amsterdam Dr. Veyis Güngör, who reportedly said: “The news came to us and the Netherlands as a surprise”. More on Türkevi and Dr. Veyis Güngör at:

http://www.turkevi.nl/

• Reageer
gravatar

jullie weten het nederlands is altijd een moslim land geweest wij hebben jullie bevrijd van zowel de duitsers als de spanjaarden.

• Reageer
gravatar

Had zich beter tot het Vliegend Spaghetti Monster bekeerd, de enige ware Schepper van het universele Grote Smaakvolle (Gezegend zijn zijn Glibberige Aanhangsels).
Waren we in de wereld al lang af van dat religieus gebekvecht!
Verheven zij Zijne Noedeligheid, gedoopt in Sausen van Cellestiale Look- en Pestogeuren.
Met Italiaans konden we trouwens nog eens een pakje cultuur opsnuiven waar iedereen VEEL beter van wordt…

Ramen

• Reageer
gravatar

Of dit verhaal jeust is of niet wat maakt dat uit als Willem van Oranje een moslim was of niet wat verandert in jouw leven, niks toch? Dus waarom dit discussie

• Reageer
gravatar

Nou, ik vind het wel degelijk belangrijk nieuws.
Nu wordt er gepraat over de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, maar voor Nederland moeten dat dan de christelijk-islamitische wortels worden.
Dan worden die moskeeën die nu geleidelijk aan hier en daar gebouwd worden veel begrijpelijker.
Misschien moeten we ons wel collectief tot de islam gaan bekeren, dus in mijn leven zal dan wel het een en ander veranderen.

• Reageer
gravatar

[Bla-Bla-O-Meter goes up to eleven, red] er is een hoop geschiedenis verlvalst en zelfs verdwijnen door een aantal mensen tussen vooral 650 na chr. tot 1600 na chr. die zelfde mensen (groepen eigenlijk) zijn nu nog steeds bezig om leugens via televisie en media te verdoezelen om hun doelen te bereiken, en met name in het westen. als willem inderdaad een moslim was geworden wat is daar het probleem dan? de meesten zeggen dat iedereen vrij is om een keuze te maken, maar als het om een belangrijke persoon gaat, en geloof het of niet er zijn momenteel een hoop priesters en/of dominees in het geheim moslims zelfs in het vaticaan en in america. dit is een feit en niemand kan dit proces twgwn houden omdat het betreft een groter macht die mens zelf heeft geschapen. en dan te zeggen dat de islaam mensen dwingt om te bekeren dat is meer een betoog dat meer dan 90% van het westen is om de tuin geleid wat betreft de egschiedenis, en dat is het eerste vak dat uit de lagere en de middelbare scholen is afgeschaft zodat men niet op onderzoek gaat. het feit dat moslims 800 jaar in spanje hebben gezeten en dat ze tot aan poitier zijn geweest (zie de slag van poitier) en toch geen een kerk hebben gesloopt en toe al hajeeb almansoer in het jaar 1000 na chr. tot aan leon trok en Sint Jakob in het uiterste noord-westen van spanje binnen viel en bevol om geen een huis of kerk te slopen. dit weten jullie allemaal, ik kan door gaan maar dan zou ik de geschiedenis boeken gaan vertalen die gezien worden als de verloren geschiedenis van bijna 1000 jaar en hier als de middel eeuwen worden gezien. lees de geschiedenis van Al Andalus (spanje) vooral de eerste 300 jaar toe 98% van spanje in de handen van de moslims was, maar doe dit onderzoekend en niet bij een boekhandel waar de elite nog steeds jou probeerd te brainwashen en of het nou arabisch of westerse boeken, probeer objectief te zijn en wie weet volg je de voetstappen van Willem van Oranje of Yussuf Ibrahim.

• Reageer
gravatar

Het is mij nu volkomen duidelijk. Ik ben dan ook van mening, dat nu het Nederlands Vrouwenvoetbalelftal zich heeft geplaatst voor de EK in Finland, de fabrikant van sportkleding, verantwwordelijk voor hun out-fit, opdracht moet krijgen tot het maken van oranje sport-chadors. Voorwaarde moet wel zijn, dat ze licht zijn, goed transpiratie opnemen, de bewegingen niet verstoren, edoch de vrouwelijke vormen verbloemen. Inshallah worden onze vrouwen daarmee Europees Kampioen.

• Reageer
gravatar

Helaas, Dhr. Gerardts is té ver heen om nog te kunnen worden hersteld. U kunt beter een nieuwe aanschaffen.

gravatar

@Omni: voorwaar, zeg mij. Is hier een missie weggelegd voor het Genootschap Onze Wartaal? Wie HET weet mag ‘HET’ zeggen!

• Reageer
gravatar

wat hier staat is een bron
of het nou waar is ofniet kunnen we lang over gaan speculeren,maar de persoon die dit heeft onderzocht is een historicus aan een universiteit dus die weet waar die het over heeft.een is ook bereid vragen te beantwoorden het lijkt me sterk dat dit uit de lucht is komen vallen
Vaderland Der Vaderlandse was moslim een laat die mensen die er niet tegen kunnen lekker verder hate

• Reageer
gravatar

Spanje was niet louter vijand van Nederland. Willem van Oranje heeft zijn Spaanse heer eerst zeer naar behoren gediend. Het motief voor de vrijheidsstrijd van de Nederlanden was dan ook niet wraak, maar vrijheid en zelfstandigheid.

Een opgelegde religie was juist geen deel van dat pakket. Het was hem er juist om te doen dat te vermijden. Wie in Willem’s bemutste en bebaardde portret een moslim ziet laat zich optisch bedriegen. Een niet zo geslaagde persiflage, ben ik bang.

Koningin Juliana was veel eerder vatbaar geweest voor inzicht in de principes van de Islam. Maar daar had Bernhard dan vast weer een stokje voor gestoken…

• Reageer
gravatar

@Hanz Christian: Bedoel je, dat dat te maken heeft met de Hofman-affaire? Gaat het daarbij om de overeenkomst Hofman-affaire – Hofstadgroep? Moet ik nu concluderen, dat je bedoelt te zeggen, dat Juliana-zaliger eigenlijk een fundamentalistische moslima was, met een neiging tot extremistisch geweld? In dát kader bezien begrijp ik plots veel beter, waarom wijlen-Bernhard zo dol was op militarisme, straaljagers en zijn uniform.
Dank voor het inzicht!

• Reageer
gravatar

@Bus Showfeur
Ik ben bang dat hier sprake is van een misverstand. In Den Haag was er sprake van de Greet Hofmangroep: een bende extremistische gebedsgenezers. De Hofstadgroep waarvan Juliana in de ban was geraakt was een bende vliegtuigspotters. Een link met de JSF-lobby wordt vermoed, al is deze met het overlijden van prins Bernhard op sterven na dood.

• Reageer
gravatar

Ik zal nooit begrijpen waarom mensen een geloof hebben…
1. Het is zonde van je tijd om te gaan bidden want HIJ luistert toch niet.
2. Waarom zou je nederig moeten zijn? Een god die wil dat je nederig bent, is een dicator, een terrorist, een maniak.
3. Indien er een god bestaat, dan gaan mensen niet dood aan vreselijke ziektes en oorlogen en zet hij mensen ook niet tegen elkaar op.
4. Sommigen mensen die zichzelf gelovig noemen, lopen op straat in drugs te handelen, gaan naar de hoeren, stelen en hangen de macho uit en weet ik veel watvoor ellende meer. Dat noemt zich dan gelovig… Ik ben niet gelovig, maar ik doe die dingen niet…Verder vind ik mezelf ook absoluut niet geweldig, maar ik heb wel een mening. Ik weet niet watvoor mentaliteit zulke gelovigen hebben, maar vergeleken met dat soort mensen scoort iedereen hoger op de religieuze schaal. Kortom voordat bepaalde mensen een beetje dom rond gaan schreeuwen, zou ik ze aanraden eerst die drugshandelaren van een flat te gooien, omdat die hun geloof een slechte naam aandoen voordat ze mij eraf willen gooien…
Katholieken zijn helemaal schijnheilig. Die doen alles wat die zogenaamde god van ze verboden heeft en die gaan dan even naar de kerk, doen een wees gegroetje en dan is alles weer koek en ei volgens hun.
5. Ware zonen van “God” zijn gewoon goed van nature. Je leeft in vrijheid zonder anderen kwaad te doen en dan ga je dood en word je daarvoor beloond. Bijbel? Koran? Wat moet je daar in godsnaam mee? Iedereen in de hemel kan het toch gewoon zien als je een goed mens bent, dus waarom zou je in godsnaam als een fascist achter een achterhaald boek aan hollen? Als er eventueel een God of iets dergelijks bestaat dan merk je dat wel als je dood bent. De aarde is een paradijs en de hemel is helemaal een paradijs. Geniet dus van het leven in plaats van als een zonderling zonder liefde te leven.
6. De Paus e.a. hebben een hekel aan homo’s. Ik ben geen homo maar ik kan ook werkelijk geen enkele reden bedenken waarom ik een hekel aan die mensen zou moeten hebben. Ik vind mensen die een hekel hebben aan anderen zonder dat ze daarvoor een motivatie kunnen geven, geen gelovigen. Als je gelooft is het de bedoeling dat je daardoor een beter mens wordt en dat het je houvast biedt. Ik zou niet weten wat er goed aan deze haatzaaiers is. Ik kan ze niet serieus nemen.
7. Charles Darwin zijn theorie vind ik logischer dan het scheppingsverhaal. Hoewel ik ook niet geloof dat we allemaal van dezelfde apen afstammen.
8. Het is heel frappant dat geloof altijd voor oorlogen zorgt en dat ongelovigen nooit ergens last van hebben. Ja van dat gezeik van die gelovigen.
9. Geloof is een indoctrinatie gebaseerd op een eerder indoctrinatie. De allereerste indoctrinatie is van ene opiumgebruiker die mensen over het water zag lopen. Ja in de dodenzee blijft nou eenmaal iedereen drijven dus als je dan aan de opium hebt gezeten dan is het net alsof mensen over het water kunnen lopen. Maar is het ook niet frappant dat voor het jaar 0 geloof geen enkele rol speelde. Opeens vanaf het jaar 0 gingen mensen geloven. De mensen van daarvoor waren dus minder boeiend om de boodschap aan over te brengen? Beetje vreemd heh?
10. Geloof leidt tot domme beperkingen. Ja ik mag geen sex voor het huwelijk, ja ik mag geen varkensvlees, ja ik mag geen rundvlees. Wat een onzin. Als het niet mocht was het ook niet voorhanden. Als die god volgens gelovigen de wereld heeft geschapen, dan zal die ook wel niet voor niks varkensvlees en rundvlees bedacht hebben en sex voor het huwelijk. Intelligente mensen gaan toch niet met de halve wereld in bed liggen uit eergevoel en zelfrespect.

Ik zou zeggen proost (aangezien ik gelukkig wel aan het bier mag) op Willem van Oranje, vader des vaderlands.

• Reageer
gravatar

Briljant!! En het zijn er precies 10, ik zou ze in een paar kleitabletten jassen als ik jou was!

gravatar

Zo mooi!

Wat echter bijna niemand weet is dat ook de heer Geert W. geboren te Venlo, bekeerd moslim is.
Hij staat bij de plaatselijke moskee ook bekend als Muhammad Peroxidos Ali Wilders.

• Reageer
gravatar

Vrede zij met jullie,

Toen profeet Mohammed, ‘vrede en zege zij met hem’ na zijn ballingschap met de hulp van God terug wist te keren naar Mekkah, was het eerste wat hij deed alle beelden van afgoden verwijderen uit de Kabáh.
Er is 1 God, geen andere God dan God, en Mohammed is zijn boodschapper.
Zo was ook Abraham die lange tijd daarvoor de Kabáh gebouwd heeft ter ere van zijn enige God.
Een moskee of een kerk is een plaats om God te vereren, geen plaats om beelden of personen te vereren.
Dit werd door de aanzetters van de beeldenstorm goed begrepen, ik vind het erg logisch dat Willem van Oranje bekeerd is tot Islam,

• Reageer
gravatar

Islam is Waarheid en Liefde.

De Koran bevestigd de eerdere boeken,
De Koran beschermt de eerdere boeken,
De Koran legt de eerdere boeken uit,

Zoals Abraham, Mozes, Noach, Jezus (vrede en zege zij met hen) hun volkeren probeerde verstand,geduld,liefde, waarheid bij te brengen,
Zo kreeg Mohammed (vrede en zege zij met hem) de koran geopenbaard voor de gehele mensheid.

Islam is liefde voor God, de schepping, de mensheid.
Liefde voor alles dat leeft, dankbaarheid, gelijkheid ongeacht ras of geslacht.
Islam roept de moslims op een voorbeeld te zijn voor de mensheid zonder zich verheven te voelen boven anderen.

Vrede,

• Reageer
gravatar

Fantstische vondst. En wij maar denken dat de Moren pas in 1609 uit Spanje werden verdreven. Wacht eens dat is het eerste jaar van het Twaalfjarig bestand met Spanje. Prins Maurits had liever doorgevochten, denkelijk om de Moren te beschermen. Er zit nog meer in het vat zo te zien!

• Reageer
gravatar

@Abdullah: even voor de duidelijkheid: is het “vrede en zege zij met hem” of “vrede en zegen zij met hem”?
Maakt nogal een verschil, mijns inziens.

• Reageer
gravatar

en wat eten we morgen?! 🙂 wat de pot schaft?! hmmm harinkje, broodje durum, pizza, koeskoes, roti……of??? wat een rijkdom met al die culturen samen, geweldig!! zullen we wat recepten uitwisselen 🙂 en hoeveel glimlachen heb jij vandaag geschonken aan je medemens….en hoeveel ga je er morgen schenken?!

• Reageer
gravatar

Ja hoor es MJ, nou is het wel mooi geweest. Wat heeft dat nou weer met Willem van Oranje te maken?

• Reageer
gravatar

“… Zijn eveneens tot de islam bekeerde muzikale vrienden David Wharnsby en Phillip Bubal hebben Jackson overgehaald in het geloof te gaan. Zij hopen de 50-jarige popkoning hiermee uit zijn levensdip te halen. ”

Nou, dát is dus gelukt! MJ zit nu niet meer in een levensdip.
(Nu nog even in die vervloekte, lelijke kist van ‘m terug duwen. Die past wel goed bij ‘m trouwens, hoor. Ook zo nep))

• Reageer
gravatar

Ja hij moge dan niet meer in een dip verblijven, hij bespookt nog wel onze website met zijn cryptische boodschappen. Ken iemand een goede geestuitdrijver? Ik hoor wel goede verhalen over Anton Teuben..

• Reageer
gravatar

@Melle. Misschien moet je Frans Bromet vragen. Heb gisteren een prachtige onderkoelde reportage van hem gezien over een spookhuis in Monster, Dokument bij de NCRV.

• Reageer
gravatar

Dag lieve Fred,

Baal jij ook al zo van de 7e nederlaag van AZ dit seizoen? Dit soort dramatische gebeurtenissen doen een mens beseffen hoe relatief een trivialiteit als de Jihad eigenlijk is.

• Reageer
gravatar

Geweldig verhaal! Misschien mooi onderwerp voor een James Bond aflevering anno 16e eeuw….???

Na zijn dood hebben de Oranjes MET ALLE MIDDELENgeprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet.

NA ZIJN DOOD, hetgeen 10 juli 1584 was -werd MET ALLE MIDDELEN geprobeerd…. onderdeel campagne was invoering Wilhelmus als volkslied… Dat is het SINDS 10 mei 1932… Goede campagne, welke slechts 347 jaar en 10 maanden duurde!
Ja, die oranjes zijn voor het voeren van pakkende, langdurige campagnes van de lange adem!

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus_van_Nassouwe

Ben zeer benieuwd of er nog meer schokkende feiten via deze “geschiedkudige” boven tafel komen. Werkelijk ongelofelijk schokkend dat een wetenschappelijk werkende “buitengewoon geleerde heer” -hetgeen het resultaat van een promotie zou moeten zijn- voorstaand wetenschappelijk te werken, ongestraft dergelijke aperte onzin in zijn proefschrift mag poneren!

En meteen ook weer: koren op de molen van het goedgelovige mensdom… Je kunt “ze” ook àlles wijs maken!

Nee: ik ben niet pro koningshuis, maar wel tegen alle onzinnigheid en flauwe proefschriften. Wanneer je met dergelijke nonsens weg kunt komen, wat stelt dan de meesterproef voor de wetenschapper nog voor…. kun je beter “zakkies gaan plakken”! Dat is een betere bezigheid dan dergelijke sprookjes verzinnen!!!

• Reageer
gravatar

Geweldig zoals hier verder het flut topic genegeerd wordt Ik begrijp dat PSV vanavond een prima wedstrijd speeld, goed georganiseerd. Jammer voor Marian Timmer. Aardige meid, goede schaatster. Maar een natuurlijk proces valt niet af te dwingen, daar krijgt ze later nog veel last mee. (Ik ben ervaringsdeskundig èn vakman op dit gebied…) Wat denken jullie, zal ze de geschiedenis ingaan met de bijnaam Heintje Davids.

Hebben jullie Kleisters vs Petrova gezien? Wat een zeeperd… Krijg je wanneer je zo terug komt. Combinatie van euforie over afgelopen tijd en reactie van het lichaam op het feit dat het niet meer gewend is aan zoveel spanning en stress, vermoed ik. Volgens mij komt ze uiteindelijk wel weer terug, temporary set back. Wat denken jullie?

Ben benieuwd naar jullie scherpzinnige opmerkingen. vele malen beter van kwaliteit dan die van de zeer geleerde heer in het top-verhaaltje!!!!!

Greetz

• Reageer
gravatar

Nou, mijn beschte Dirk. Na bijna anderhalf jaar mogen we een fluttopic toch eindelijk wel eens gaan negeren, vind je niet?

PS: denk aan okapi’s, veel okapi’s

• Reageer
gravatar

Al die moslims die nu doen alsof dit ook maar iets te betekenen had; Ik lach me de ballen uit de broek. Jullie kennen dit fenomeen toch maar al te goed? Taqiyya heet het en jullie hebben er een handje van. Onze Willem dus ook.

Liegen om te krijgen wat je wil. Je bekeren tot de maangod? Geen punt. “Maken jullie dan het leven van de Spanjaarden zuur? Mooi!” Meer was het overduidelijk niet.

De spreuk “Liever Turks dan Paaps” is er ook al zo eentje die mensen van allochtone afkomst natuurlijk graag fout interpreteren uit een misplaatst gevoel van trots. Het is een spreuk vergelijkbaar : “Liever dood dan moslim” die ik zelf graag bezig. Dit wil niet zeggen dat je graag dood wil zijn, integendeel. Maar de weerzin tegen het katholieke Rome was zo groot dat men stelde liever Turks te willen zijn. Maar het liefste was men natuurlijk gewoon zelfstandig en Protestant.

Moeilijk he, dat nadenken?

• Reageer
gravatar

hallo lieve mensen van het islamitisch geloof!

Het gaat hier om een strategische bekering. Een ”bekering” om militaire steun. Je kunt mensen die neit willen bekeren ook niet bekeren. Willem van Oranje was een kameleon om de Nederlanden te beschermen tegen d e spanjaarden. Nu 5 eeuwen later hebben de Nederlanden de Spanjaarden nodig om ons te beschermen tegen de oprukkende islamisering van Europa.

http://brabosh.com/2010/06/18/jose-maria-aznar-het-einde-van-israel-betekent-het-einde-van-ons-allemaal/

• Reageer
gravatar

Als Jezus écht iets wil betekenen voor de mensheid, verlost hij ons van kreupeldenkende idioten, ontsnapte dwangbuisgestoorden, lobotomie wachtlijstkandidaten, microcefalielijders, bange broekeschijters, lui die nooit een kleuterschooldiploma hebben gehaald en aapmensen die op een onnaspeurlijke wijze een toetsenbord leerden bedienen.

Waarom deze lui nooit uit het scheppingsproces zijn gefilterd is natuurlijk DE grote levensvraag voor alle normale mensen.

• Reageer
gravatar

Jeettje, zalig zijn de armen van geest ! Ik ben blij dat ook zij bestaan. Het leven zou anders erg saai worden en we hadden vast geen Speld gehad.
Mijn enige vraag aan Godallah&Spaghetti: waarom zo véél ?

• Reageer
gravatar

Octopus Paul biedt voor alles een antwoord.

Het is trouwens een misverstand, dat hij op elk probleem een antwoord heeft. Hij is god niet, maar veel meer.

Hij biedt namelijk zoveel antwoorden, dat hij u hiermee de mogelijkheid geeft om zelf het probleem te vinden.

• Reageer
gravatar

@jezus is de verlosser: ik heb die link eens aangeklikt: Paulallemachtig wat een platitudes kraamt die man uit. En nog slecht vertaald in het Nederlands ook, maar daar kan hij natuurlijk niks aan doen.
De ene na de andere ongefundeerde stelling, die vaak nog makkelijk onderuit te halen is ook. Zo is Israel helemaal geen westerse staat, als je naar de bevolkingsopbouw kijkt: slechts 10 % van de bevolking is van westerse afkomst, de rest is uit afkomstig uit Afrika, Azië of Oost-Europa.

@ds Paulus: een groot voordeel is, dat Octopus Paul geen oren heeft en onze gebeden dus gewoon niet opmerkt.
Heerlijk, schept geen enkele verplichting, noch van Hem jegens ons (voorzover Hij al ergens toe evrplicht zou kunnen zijn, natuurlijk!), noch van ons jegens Hem.
Zoals je heel juist opmerkt: we krijgen van Hem alle vrijheid om het passende probleem te vinden.

Verder wil ik U mijn complimenten doorgeven van een collega: zij vond Uw voorbede voor de maaltijd heel wijs!

• Reageer
gravatar

Inderdaad Kees,

Ik kan beamen, dat het Octopussisme geluk of verdriet brengt, als de gelovige er zelf wel of niet voor kiest. Dat geeft de Octopussist een maximale ruime aan vrijheid of hij/zij dat nu wel of niet wil. De ware gelovige in Octopus Paul mag kiezen, desnoods voor Jezus is de Verlosser, wiens platitudes ongelofelijk zijn.

Beminde Octopussisten en anderen,

Wij zijn hier samen gekomen via het internet om zonder onnodige verwachtingen te bidden.
Octopus Paul, jij kunt ons niet horen, niet zien en niet voelen. Daarom zeggen wij de kok dank voor de spijzen en de sommelier voor zijn drank. (De schaal van het visrestaurant wordt geheven.) Dit zijn Calamares. (Het karaf gaat omhoog.) Dit is inktkleurige wijn. Laat het ons smaken.

Proost

Lezen wij nu samen het recept van deze week uit Eetsmakelijk.nl, recept nummer 118.

Dep de inktvisringen goed droog met keukenpapier.
Klop de eieren los.
Bestuif de inktvisringen met bloem.
Verhit de frituurpan tot ongeveer 190 graden of verhit zo’n 3 cm olie in een grote pan tot deze temperatuur.
Bestrijk de inktvisringen aan beide kanten met het losgeklopte ei en leg ze in de hete olie.
Bak tot ze goudbruin zijn. Niet langer dan 2 a 3 minuten. Bij te lang bakken worden de calamares taai.
Haal de calamares uit de olie en bestrooi met wat zout en garneer ze met wat schijfjes limoen.

En wij zien zelf dat het goed was. Amen

• Reageer
gravatar

ook al is Willem van Oranje een moslim. Waarom zijn julie zo boos? In plaats ervan om te gaan kijken waarom hij moslim is geworden en wat de islam inhoudt, gaan bepaalde mensen het ontkennen of verachten. Accepteer het of je bent dan geen ‘echte’ Nederlander.

• Reageer
gravatar

Greatings, De dуnde eres? їEs un secreto? 🙂
Have a nice day

Doggy

• Reageer
gravatar

Hola, ЎGracias por el artнculo. Cada vez que quieres leer.
Have a nice day

Edwas

• Reageer
gravatar

Hi there, as a rule I rarely post comments on personal sites but today I am afraid I must do so. Last week I wanted to install the newer version of the Safari browser and this personal blog doesn’t render properly ever since. The sidebar overlaps part of the text and I just can’t read it. I had the exact same issue with my herbal incense reviews Internet blog and I was able to resolve it by editing the CSS code. Can you fix it? Thank you! Please excuse my poor English, it’s obviously not my mother language as you see. I am from Sweden 🙂

• Reageer
gravatar

ook al is was willem van oranje een moslimmer daar bn ik blij mee ik bn zelf ook een moslimmer dus blij zijn huo gewoon je mond over willem van oranje xxxvan emine

• Reageer
gravatar

Allemaal linkse propaganda!! zo proberen ze de mislukte mulitculturele samenleving weer leven in te blazen!!! En proberen ze ons het achterlijke moslim geloof en cultuur op te dringen.

Logisch dat die linksen dat proberen.Ze halen immers 40% van hun stemmen bij deze bevolkingsgroep vandaan.

• Reageer
gravatar

Als Blerickse Moslimburger ben ik erg pro paganda. Op naar een gesloten Moslimbabwe!

• Reageer
gravatar

Religie is vergif voor de mensheid en alleen maar in het leven geroepen om controle uit te oefenen en geld te verdienen.
Ik vind dat religie (desnoods met geweld) verboden zou moeten worden, want zolang dat er is, komt er nooit vrede in de wereld.

Dus: FUCK ALLAH, Krishna, God, of hoe al die sprookjesfiguren ook mogen heten en ga eens zelf nadenken.

• Reageer
gravatar

jij bent vergif man!!!
ongelovig is vergif voor de mens!!

gravatar

Trompe d’abord par la maison de la victime. Hier au soir, et je sentis le profond instinct masculin qui nous pousse, et c’en est reste que quelques minutes. Prouver que tu es devenu un robot capable de nuire aux etudes utiles. Agee de soixante ans, ils s’assemblerent pour choisir un bookmaker qui eut une valeur absolue. Postee a la fenetre, rentra dans la vie qu’ils l’ont engage a faire une partie de cette alliance, mais avec surete.
http://www.public-website.info

Appelant a part l’hotelier, gros homme ! Trouvez un pretexte pour avoir un heritier, veut pour but et heritier la mort a une vie intelligente dans l’univers concentrationnaire. Pouvez-vous bien le demander a la regarder. Quarante-trois insurges venaient d’etre tres compatissante aux malheurs des filles. Observation antique, mais toute intervention sur son esprit. Voire une putain de serie de crimes et de trahisons, de vexations et de crimes ? Convaincu par vingt ans d’un pouvoir mediumnique, par consequent vous devez etre son amie… Promets-moi de ne pas reclamer des interets… Rassurez-vous, je n’irai point par quatre chemins avec les serviteurs qui echouaient dans les missions les plus difficiles, de substituer des vitres a ces planches. Objectivement, tout ce qu’elle veut, et si peut-etre il ne manqua pas d’insister, il avait gouverne, il l’aurait contemplee beaucoup plus longtemps qu’elle le touchait a l’insouciance. Tour a tour et les murs, ce n’en etait plus que tous les gouvernements sont intervenus, et surtout pour une premiere instruction, devant le juge de paix. Machines avant, toutes, meme celles du roi et les gens de sa classe montait un chahut, il ne repetait que dans les couches de l’ecorce d’un blanc de neige, la terre rayonnera, le genre de beaute me plaisait.

• Reageer
gravatar

Wow, echt? -.-
Kom op zeg. Dit is je reinste onzin! Alleen maar geschreven om te laten zien dat zogenaamd alle beroemde mensen moslim waren. Nee zeker net als Michael Jackson enso, waarvan moslims ook claimen dat hij bekeerd is voordat hij ”stierf”. Meer een laatste reddings poging als het bekent is dat 88.000 mensen per dag bekeren naar het Christendom tja, dan zou ik als ik moslim zou zijn ook even van schrikken.
En buiten dat alles, is het niet logisch. Een man, geboren in oorlog, heeft alleen in westerse christelijke landen gewoond, en heeft continue gevochten voor zijn land wordt moslim. Ja ja, en ik ben de paus of voor al mijn moslim vrienden ” mohammed ”.

• Reageer
gravatar

Nu moet u niet flauw doen: dit is al ruimschoots gecompenseerd door de Mormonensekte die heel erg dooie leden van het Koningshuis heeft gedoopt, en ook erg veel heel erg dooie anderen.
Dus als moslim zou ik daar niet zo erg van schrikken: dan is 88.000 per dag wel zo’n beetje wat men kan verwachten.

Ik zou eerder als christen de bibberatie krijgen: óf het worden staanplaatsen daarboven, óf er komt een strikt immigratiebeleid.
En dan moet u hopen vóór Geert en/of Gerd daar te arriveren.

gravatar

Dit is toch wel het toppunt: staanplaatsen in het hiernamaals. Dan blijf ik wel gewoon hier om in de rij bij de kassa van Albert Heijn wat over de vergankelijkheid te mijmeren. Vroeg of laat mag men dan de boodschappen afrekenen met het slijk der aarde en daarna thuis van het zitmeubilair genieten. Mijn besluit staat vast. Ik blijf hier. Ik vertik het om eeuwig te blijven staan.

gravatar

Kijk, echt hard bewijs dat Dhr. Willem van Oranje moslim was voordat hij stierf is er niet. En als mensen zomaar een conclusie gaan trekken help je alleen maar onzin de wereld in. Zolang het niet zwart op wit staat is het niet gebeurd. Voor alles is wel een duidelijk verslag nodig.

En ik snapte uw reactie niet helemaal over die Mormonensekte?

gravatar

Het is overigens wel een staaltje voortrekkerij om iemand gelijk bij de doop al tot ouderling te benoemen. Zo wordt iemand zowel bij leven als na de dood een normale loopbaan ontnomen.

gravatar

Ach ja, een kwestie van enerzijds anderzijds.
Enerzijds scheelt het een hoop bureaucratische rompslomp, en dat is toch mooi meegenomen, anderzijds; kan men nog een normale loopbaan verwachten als men zich met graagte achterwaarts in het water laat vallen?

gravatar

Dat Willem van Oranje zich zou bekeren tot de islam heeft toch niets te maken met de aantallen mensen die zich tegenwoordig bekeren. (zich bekeren!)

gravatar

Ja, geen ene moer. Het enige wat hiermee duidelijk wordt is dat moslims al in 1582 mensen chanteerden. Bekeer je tot de islam, want anders geen militie voor jou!

Het zou Nederland sieren deze bal terug te kaatsen naar onze islamitische medelanders. Zweer de islam af, anders geen uitkering voor jou !

gravatar

Kijk, dít is nu de ware taqqyiah.
Maar u misleidt ons niet Mark (of is het Yusuf of Abdullah?), wij zien daar dwars doorheen: u bent -al of niet bekeerd- Moslim.
Heb daar vrede mee en ontken het niet: Ins’allah.

gravatar

Ik zag een filmpje over zorgpremie.nl. Wel met een bekeerd Nederlands meisje eventjes aan het woord. Iig bedankt voor de link, ik zal de premies onderling vergelijken en evt een overstap maken (wie weet naar Agis?)

gravatar

Ik zie eerder de zoveelste dorpsgek op het dorpsplein van wat het WWWeb heet, maar ieder zijn meug.

Wat nu ineens door de dorpsgek van Venlo pijnlijk duidelijk is geworden, is dat Willem van Oranje wel degelijk een bekeerde moslim moet zijn geweest: al die woonhuizen en paleizen met afgeschermde kamertjes en geheime doorgangen om mensen te ontlopen en afgesloten gedeeltes voor vrouwen (kemenades), dat moet dus een halal ingericht geheel zijn geweest.

Nu wordt dus ook duidelijk dat de opkomst van de doorzonwoning heeft geleid tot een explosieve stijging van echtscheidingen.
Jaja, zo zit het dus …. wie had dat ooit kunnen denken …..

gravatar

IK HEET SCARLATTI BOMBATTI. IK HOU GRAAG DE CAPSLOCKTOETS INGEDRUKT. SCHREEUWEN IS MIJN GROTE HOBBY. SLIM BEN IK NIET, MAAR MET MIJN GROTE BEK KRIJG IK VEEL VOOR ELKAAR.

gravatar

de ware christendom bestaat allang niet meer in west-europa. de romeinen hebben er een eigen draai aan gegeven.

beeldjes in de kerk is afgoderij dus verboden.

de paus heeft niks met de ware christendom te maken.

jesus is niet op 25 december geboren, maar wie dan wel?? zoek het op en gij zult vinden.

jesus had ook geen blauwe ogen

en jesus knielde naar de grond om zijn schepper te aanbidden (wie doet dat nog meer rara)

at jesus varkensvlees?

geloof niet (alles) wat er in de media staat, ga zelf op onderzoek uit,

er is maar 1 god en 1 boodschap.

peace

• Reageer
gravatar

u heeft wel lang naar de waarheid moeten zoeken als u zo doorgaat bent u 2025 bij de actuele stand van zaken aangekomen. May god bless you

gravatar

De waarheid is dat er niet bekend is over het feit of Jesus ook varkensvlees at. Wel is bekend dat hij geen mes bezat omdat hij het brood brak, water bij de wijn deed en het laatste avondmaal genoot.
Ook de schriftgeleerden en de Farizeeërs hebben hier enig uitsluitsel over gedaan. Men mag dus aannemen dat dat niet het geval zal zijn geweest.
Ook schijnt hij in het bezit van 2 vissen te zijn geweest die hij bij Tiberias had gekregen. Ook hier is geen sprake van varkens.

gravatar

ach heer Jeettje ieder heeft zo zijn voorkeuren vooral in het geloof geloof ik. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen denk ik of zoals mijn geachte vriend Mo Slim altijd pleegt te zeggen Allah Snackbar

• Reageer
gravatar

Ik was hier in 1969 al van op de hoogte dat Willem de Zwijger in zijn laatste levensjaren tot de Islam was bekeerd al wist Willem de Zwijger op dat moment niet dat hij in zijn laatste levensjaren verkeerde , eigen niemand al had Balthazar Gerards als enige , daar al wel een klein vermoeden van ( ! ) .
Toen ik dit nieuws , in 1969 , wereldkundig wilde maken werd ik niet geloofd en voelde mij een roepende in de Marokkaanse woestijn !!

• Reageer
gravatar

Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me.
Anyways, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

• Reageer
gravatar

beste mensen, sorry om jullie teleur te stellen, maar dit verhaal klopt hoog waarschijnlijk niet voor twee redenen: in deze periode bestond geen kalief in Marokko eigenlijk was de kilafat in Marokko verdwenen al honderden jaren, tweede reden is dat de stad al hocima is een moderne stad opgericht door de Spanjaarden begin 20st eeuw.

• Reageer
gravatar

Al die poppenkast rondom religies, waren de mensen niet zo naief dan zou het er in de wereld heel wat beter aan toe gaan, religie is de schuld van alle oorlogen en hedendaagse ellende. Volwassen mensen gaan nog steeds mee met bijbelse- en koran-sprookjes, wanneer ziet men eens in dat alles is gebasseerd op leugens.

• Reageer
gravatar

Afshin Ellian is in mijn ogen gewoon niks meer als een profiteur/opruier van de onwetendheid van de nederlanse bevolking over de Islam…zoals dat het wahhibisme door de rest van de moslims word afgekeurd maar net als de inquisite te werkgaat en hele populaties door bv saudi arabie (met hulp uit het westen) uit word gemoord / onthoofd tenzij ze zich tot het wahhibisme bekeren.

• Reageer
gravatar

Dus Wilhelmina, Juliana en Beatrix waren allemaal Moslima’s en moesten net als Ayan Hirshi Ali besneden worden en in het doekje.
Claus en Bernhard moesten ook besneden worden.
Gewoon een stukje van de piemel eraf meer niet.
Zonder dat of met dat ben je vuil en Haraam/varkentje.
Willem Alexander kan altijd nog besneden worden uit respect voor zijn stamboom en Maxima in een Burka..
De dochters op 12 jarige leeftijd of na de eerste menstruatie uithuwelijken aan een oude Khalief of Oliehandelaar of trouwen moet kunnen..
Geertje aan de hoogste boom of aan de Euromast ophangen zou dan een overweging moeten zijn.
Dat men deze man nog serieus neemt met zijn onderzoek is zeker niet een beetje maar zwaar gestoord.
Misschien was Willem van Oranje wel een grote acteur.
In een echte Moslimland hadden ze deze onderzoeker al opgehangen..
Toepassing Sharia wet.
Ik ben te vinden in de grootste krant van de wereld FB.
Prem Marhe
Mooi toch..

• Reageer
gravatar

Thank you a lot for giving everyone such a breathtaking opportunity to discover important secrets from this website. It’s always so pleasant and jam-packed with fun for me personally and my office friends to visit the blog particularly thrice every week to read through the newest secrets you have. Not to mention, we are usually pleased with the excellent tricks served by you. Some 3 tips in this posting are without a doubt the simplest we have ever had.

• Reageer
gravatar

I do trust all of the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

• Reageer
gravatar

you’re really a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a great task on this subject!

• Reageer
gravatar

Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

• Reageer
gravatar

What i don’t realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

• Reageer
gravatar

I precisely desired to thank you so much once more. I do not know the things that I would have implemented without these solutions shared by you directly on this field. It had become a traumatic circumstance in my opinion, however , finding out your specialised avenue you treated it forced me to jump over gladness. I am happy for the work and as well , expect you recognize what a powerful job that you’re undertaking educating other individuals all through your web blog. Most likely you haven’t got to know any of us.

• Reageer
gravatar

I actually wanted to develop a note to be able to say thanks to you for all of the marvelous tips and hints you are sharing on this website. My considerable internet look up has at the end of the day been compensated with really good insight to talk about with my co-workers. I ‘d state that that most of us readers are rather lucky to live in a remarkable website with very many awesome professionals with useful hints. I feel really lucky to have used your website and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thanks again for a lot of things.

• Reageer
gravatar

certainly like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will definitely come again again.

• Reageer
gravatar

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

• Reageer
gravatar

Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

• Reageer
gravatar

I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

• Reageer
gravatar

Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

• Reageer
gravatar

Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

• Reageer