Moeder heeft geen voorleesboek bij de hand, dus leest ze dochtertje opleveringsakte van het huis voor

Ze wist zeker dat ze het voorleesboekje van Michelle op de stoel naast haar bed had gelegd, maar moeder Saskia kan hem nergens meer vinden. Michelle heeft haar pyjama al aan en er moet nú wat gebeuren, anders kan Michelle niet slapen. Moeder Saskia moet razendsnel handelen. Ze loopt de kamer ernaast in trekt een laatje open en vindt: de opleveringsakte van hun huis. 

“Vandaag, 15 januari”, begint ze zachtjes“, verschenen voor mij, mr. Dirk Buivenboden, notaris te Diemen.” Saskia kijkt naar Michelle, die al in haar ogen begint te wrijven. “(Artikel 40 Wet op het notarisambt)”. 

Zodra moeder Saskia aan is gekomen bij “Overdrachtsbelasting (artikel 2, 14 en 18 Wet op belastingen van rechtsverkeer)”, ligt Michelle al rustig te slapen. Stilletjes slaat ze de multomap dicht en loopt ze de kamer uit. “Welterusten meisje.”

Met de ‘Akte voor het slapengaan’ podcast van notaris.nl helpen notarissen je met in slaap komen door aktes voor te lezen. Kom je al makkelijk in slaap maar heb je wel moeite met de taal in je notariële akte? De vertaalmachine van notaris.nl helpt je bij het begrijpelijk maken van moeilijke juridische termen.