Horoscoop november 2009

De naweeën van de kredietcrisis, het wankelende kabinet, een gestaag dalende temperatuur en de eerste oprispingen van seasonal […]