Shutterstock / Africa Studio

Shutterstock / Africa Studio

Andy (15) uit Louisiana moet nablijven omdat hij de os van zijn naasten heeft begeerd

De 15-jarige Andy uit de Amerikaanse staat Louisiana moet vanmiddag drie uur nablijven op school. Hij heeft namelijk, geheel tegen de Tien Geboden op zijn schoolmuur in, de os van zijn naasten begeerd.

Ik zal niet meer begeren de os van mijn naasten, noch zijn vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ezel, schrijft Andy voor de 283ste keer in zijn schrift. “Tja stom”, zegt Andy. “Ik weet dat het niet mag, maar dan zit je in de wiskundeles en voor je het weet zit je toch weer met je gedachten bij die os. ”

Schoolhoofd John Johnson hoopt dat de nieuwe Louisiaanse wet om de Tien Geboden in ieder schoollokaal te hangen ervoor zal zorgen dat er minder ossen of ezels van naasten begeerd zullen worden. “Het loopt nu echt de spuigaten uit. Ik geloof dat je als school gewoon heel duidelijke grenzen moet stellen: op ons terrein mag je niemand vermoorden en niet de os van je naasten begeren.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *