Groep expats switcht naar Nederlands omdat er ook een Nederlander bij komt zitten

Expats Emily, Meera, Salman, Rashid en Frederico koken en eten elke donderdagavond samen.