Parachutemoord geen losstaand incident

'Road Runner-moorden' teisteren België al enige jaren

Met de uitspraak tegen Els Clottemans in de zogeheten Parachutemoord  is voor het eerst een veroordeling gevallen in de opvallende reeks zogeheten ‘Road Runner’-moorden.  Belgiës justitiële apparaat lijkt aan de vooravond te staan van een spectaculaire doorbraak, maar waarschuwt voor te vroeg juichen.

”Hij luisterde niet en keek alleen maar voetbal.” Het motief was duidelijk, de daad misschien wat aan de overdreven kant. Op 16 maart 2008 schilderde Anniek Truzee een open garagedeur op een blinde muur en verlengde het grindpad. Echtgenoot Jean-Luc reed zich te pletter tegen zijn eigen muur, na tevoren nog een uur in de file te hebben gestaan. Omdat zelfs Chinese puzzelexperts de brokstukken van de muur niet meer konden reconstrueren, ging Anniek vrijuit.

Opsporingsdiensten begonnen een patroon te vermoeden toen in december 2008 de 17-jarige William Pinnemans tegen een viaduct botste toen in zijn rugzak een lawinevuurpijl tot ontsteking kwam. De jongeman had de gewoonte om op rollerskates vanaf zijn school in Westerbeke naar huis te gaan. Toen de gendarmerie een signalering van een met 167 km/u gaandescholier op de E19 bij Antwerpen ontving, ontstond het vermoeden van vuil spel. William was op slag dood en kon geen verklaring meer afleggen.

Een derde incident speelde zich af in mei 2009: het lichaam van een nooit geïdentificeerde man werd aangetroffen onder een rotsblok ter hoogte van Charleroi. Het slachtoffer had vermoedelijk geprobeerd met een ingewikkeld systeem van touwen en katrollen een steen op een passerende auto te laten vallen, maar raakte daarbij zelf bekneld. De man bevindt zich nu 3 dagen per week in het Forensisch Instituut te Tongerden voor nader onderzoek en is de overige 4 dagen publiekelijk te bewonderen in het Openbaar Rariteitenkabinet Leopold I te Hasselt.

De Belgische politie toont zich verheugd over de doorbraak, maar waarschuwt ‘dat we er nog lang niet zijn.’ ”Op dit moment weegt de balans nog altijd door naar de vragen”, aldus Stef Kamiel Laekenmaeker, hoofd politie van Tongerden. ”Met Els Clottemans staat daar één antwoord tegenover,  één sleutelfiguur is uit het mechanisme weggenomen. Overige puzzelstukskes zwerven nog vrij door het land en kunnen eenieder treffen die onze land-, dan wel luchtwegen betreedt. De geest is gedeeltelijk terug in de fles. Weest dus op uw hoede, u kunt het volgende Standaard-voorpaginanieuws zijn.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Diploma’s is niks an. Id cards zijn veel leuker: gewoon een AH bonuskaart ombouwen tot paspoort is lollig.

Welk paspoort wilt u hebben, meneer 22? Ik heb er nog een paar van Angola en Azerbeidjan en Tsjetsenië liggen.
Turkse en Marokkaanse heb ik niet meer want die gaan erg hard, maar over 14 dagen wel weer.
U kan betalen met uw creditcard, of moet ik die ook maken?

Reageer
gravatar

Als proeve van bekwaamheid een diploma namaken? Dat is pas echt een zesjescultuur zeg. Tegenwoordig vervalsen meisjes van 14 al een identiteitskaart!

Reageer
gravatar

Mijnheer W. Ridder,

Wij van de pastorale gevangenenzorg menen dat het heel sneu voor onze klanten is, dat zij na een gedegen interne vakopleiding in braak, geweld en fraude geen formele erkenning van hun leerinspanningen krijgen.

Daarom gaan wij in samenwerking met de reclassering examens organiseren waaraan criminele vakdiploma’s zullen zijn verbonden. Deze diploma’s moeten uiteraard door de gevangenen tijdens het praktisch examen als proeve van bekwaamheid worden nagemaakt.

Reageer
gravatar

MHT 24: prachtige uiteenzetting, daar niet van, technisch ongetwijfeld juist, doch dat is het punt niet.
Ik wil namelijk niets: enkele regeringspartijen willen dit.
Naar ik meende aan te tonen worden daders slachtoffers en krijgen zij de alzo begeerde aandacht, vandaar mijn vraag: wat moest er ook al weer veranderen?

Daarbuitengelaten dat gesnapte dieven oid. niet echt van een geldig diploma voorzien kunnen zijn. Ik neem aan dat zoals bij elke beroepsgroep er aan minimumkwaliteitseisen moet worden voldaan eer van rechtswege bescherming optreedt?

Reageer
gravatar

Ik dacht al er klopt iets niet, indien hier sprake is van ‘Road Runner’-moorden dan zijn de slachtoffers allemaal zelf de dader!
Hier is een enorme gerechtelijke dwaling gaande. Els C. & Wile E. C. dienen onmiddellijk in vrijheid gesteld te worden.

Reageer
gravatar

Wrange Ridder, uit een arrest van de Hoge Raad (ons hoogste juridisch ijkpunt; 1000 meter boven NAP) is duidelijk geworden dat inbrekers als onderdeel van de vakgroep criminelen niet bij de uitoefening van hun beroep mogen worden gemolesteerd, geradbraakt of gevierendeeld .. MITS zij loonbelasting en sociale lasten afdragen. Hun beroepskosten zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. Dus als wij inbrekers fysiek zouden bedreigen, begeven wij ons buiten fiscale en wettelijke paden. Doch inbrekers, huur moordenaars en andere beroepscategorieën die ten gevolge van dit soort beroepsklachten arbeidsongeschikt worden komen in aanmerking voor een WAO-uitkering.

De vraag aan u is, wilt u eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van deze omvangrijke tak van nijverheid negatief bijsturen? Zo ja, dan adviseer ik u een nieuw adres te nemen, bij voorkeur een Postbusnummer of een antwoordnummer.

Reageer
gravatar

Tja, ik volg dit in stilte, maar toch ben ik nu gepuzzeld.
Er moet meer begrip komen voor het slachtoffer en dus mogen wij een inbreker o.i.d. afrossen tot revalidatie aan toe.

Niets op tegen, natuurlijk: ‘s lands wijs, ‘s lands eer en dat soort dingen en zoals het vogeltje thuis zingt tikt de klok elders; maar komen wij niet in de knel bij een eventuele rechtszaak?
De beklaagde revalidant, inbreker o.i.d. van beroep, is dan het slachtoffer die meer aandacht krijgt dan hem lief is. En juist in het andere geval krijgt de ingebroken afrosser alle onverdeelde aandacht bij vervolging.
Wat moest er nu ook alweer veranderen?

Reageer
gravatar

Ja Maarten H.T.,

Ik vind het ook zo gemeen, dat justitie tegenwoordig iedere succesvolle zakenman met handelsrelaties in Colombia wil uitkleden. En ook zo sneu voor zijn gezin.

“Wil”, want daar is altijd Superadvocaat Bram Moskovitisch die elke rechter genadeloos afserveert. Mocht er dan toch een zware veroordeling van tien minuten taakstraf uitkomen, dan weet Bram altijd weer te bewijzen dat misdaad niet loont, zodat zijn eigen jacht, twee villa’s, drie appartementen, vierde vrouw, vijf maîtresses en zes limousines niet in gevaar komen.

Wat heb je uiteindelijk gewonnen als rechtgeaarde, eerlijke witteboordencrimineel, als je verdiensten niet naar het pensioenfonds van justitie gaan, maar naar Superadvocaat. Het is gewoon lood om oud ijzer.

Reageer
gravatar

Beste Del *.*, u slaat de spijker op zijn kop. Basis van het Nederlandse strafrecht is daderperspectief en resocialisatie. Volkomen ten onrechte werd aangenomen dat klassejustitie zou zijn uitgebannen. Slachtoffers spelen niet mee in de strafbepaling, (quantités négligeables), alleen belangrijk is de mate waarin verdachten op het gemoed van de rechters kunnen spelen. Klassenjustitie dus in de zin van: hoe groot is de klasse van criminelen en hun topadvocaten om rechters te bespelen.
Het valt niet te ontkennen dat Neerlands bekendste strafpleiters ruim boven de Balkenende norm scoren. Hier moet echter wel bij worden verteld dat zij altijd zorgvuldig verifiëren of hun honorarium niet met geld uit misdaad wordt bekostigd. Het eenvoudige woord van hun cliënt is daartoe voldoende, begrijpt u?

Reageer
gravatar

# 19: het komt er dus op neer dat men rechtspraak moet afschaffen omdat resocialisatie = recidive? Dus dat een proces eigenlijk alleen maar en verstorende werking heeft?

Reageer
gravatar

Ik bespeur links en rechts enige reserve ten aanzien van de Belgische rechtspraak. Daarom deze bijdrage als protest tegen deze eenzijdige en perspectiefloze benadering. Aan seriële (kinder)moordenaars als Dutrout en klonen wordt in België beleidsmatig ruime gelegenheid geboden regelmatig aan de dagelijkse sleur van bestraffing te ontkomen door enkele dagen te ontvluchten, hetzij op weg naar het Assisenhof of op weg terug naar het zorghotel. In Nederland gebeurt dat meer geformaliseerd door TBS’ers op weekendverlof of op vaderschapsverlof te sturen, waarbij zij dan alle ruimte krijgen onbewaakt, dus ongehinderd, te recidiveren. Het spreekt vanzelf dat zij vervolgens alles in het werk zullen stellen om niet meer te hoeven terugkeren in die deprimerende klinische omgeving. Een voorbeeld van geslaagde resocialisatie is de joviale crimineel Satan B. die nu zeer succesvol een nachtclub runt in een bekende Turkse toeristenbadplaats.
Waarmee ik maar wil aantonen dat de rechtspraak in België en in Nederland op een hoog humanitair en dadergericht niveau staat. Mét de straf begint eigenlijk al de resocialisatie.

Reageer
gravatar

@ 11: Wellicht is dit een foto van vóór de veroordeling? Dus toen zij nog onschuldig was?
Volgens Moscowitstische logica is er dan niets aan de hand: dan is er wellicht niet geheel juist geciteerd.

Reageer
gravatar

Er blijven nog enkele vragen open.

– Welke getuige heeft met Kabouter Plop getafeld?
– Waarom is het Hof van assisen daarvoor niet gewraakt?
– Zat Jacques d’Ancona ook in de Belgische jury?
– Els Clottemans werd eerste, maar wie werden tweede en derde?
– In welk museum wordt de moordparachute tentoongesteld?
– Wat is het verband tussen Road Runner en Heaven Faller?

Reageer
gravatar

@mr Paulien, letseladvocaat 2: In uw betoog stelt u dat -en ik citeer- “Lelijke meiden worden altijd zonder meer door rechters veroordeeld. Dat ze er niet uitzien als een fotomodel maakt ze schuldig.”
Overtuigd door uw betoog roep ik het openbaar ministerie op om een meer aktieve houding aan te nemen bij ‘t vervolgen van lelijke meiden. Iedere schijn van partijdigheid verdwijnt wanneer men in ogenschouw neemt dat ik die lelijke meiden dan steeds beroepshalve in ogenschouw moet nemen.

Reageer
gravatar

@Redactie: Ik vind het artikel heel goed, en vooral ook goed hoe jullie zulke uiteenlopende zaken aan elkaar weten te koppelen.
Maar ik vind het niet netjes om een foto van de veroordeelde zo maar te publiceren.
Nieuwsgaring is een goede zaak en de kans dat wij haar tegenkomen is klein. Maar privacy en respect, ook voor veroordeelden, is een kwestie van beschaving.

Reageer
gravatar

Weet je zeker dat jouw pappie in de timmerwinkel was. Paulientje?
Was het niet de winkel van de drinkmeneer?

Doe maar niet vertellen, ik denk dat jouw juf hem ook niet begrijpt, deze driedubbele crypto. Meestal is het andersom: dan hangen parachutes in bomen, en niet de bomen eronder.

Maar dat geeft niet: ik begrijp hem wel maar vindt hem niet leuk: tis een beetje een Freekgrap.

Reageer
gravatar

Mijn papa heeft gisteren in de timmerwinkel ook een mop over Els gehoord. Maar hij begrijpt ‘m niet. Daarom heeft hij mij gevraagd om hier te vragen of iemand ‘m kan uitleggen De mop luidt zo:

Clottemans is een boom van een vrouw met priemende ogen, die van een Limburgs likeurtje houdt.

Kunnen papa en ik hierover lachen? Kan ik ‘m vertellen aan mijn juf?

Reageer
gravatar

We hebben hier in ons land ook heel wat gevallen meiden!!!!!!!!!! Zweverig geval !!!!!!!!!! Had die kerel haar maar aan het lijntje moeten houden!!!!!!!!!!!!!! Liever een Els in de hand dan tien in de lucht !!!!!!!!!!!!!!
Hihihihi LOL lachen 🙂 😉 🙂 😉 🙂 😉 🙂 😉

Reageer
gravatar

Steven, # 3

Steven, je verwart Parijs met iemand anders, vrees ik. Je weet net zo goed als ik dat Paris Hilton hèt voorbeeld is van gerechtelijke dwaling.
Elk ander, zeker met zo’n verkeerde voornaam, was veroordeeld tot minstens de dubbele straf. Deze onaantrekkelijke aanstelster had echter het voordeel van haar achternaam.

In het volgend college ga ik door over Amerikaanse rechtelijke dwalingen op grond van bekendheid en het voordeel van peperdure advocaten. Als casus behandelen we O.J. Simpson.

Over rechtelijke dwalingen op grond van (adellijke) afkomst zal een derde college handelen. Ik zal dan het Britse rechtssysteem onder de loep nemen.

Ten slotte zal ik in een vierde college de Nederlandse buitenrechtelijke gewoonte voorleggen om leden van een bepaalde familie nooit voor de rechter te brengen. Als casus dient een zekere Bernhard Schavuit van Oranje.

Reageer
gravatar

Hoe had je dat voor mekaar gebracht, Paulien?
Met bloot in doorkijktoga en kanten bef met grote gaten?

Ik zou erop gewezen hebben dat de valvereniging hier schuldig is: op grond van de naam had men het onheil kunnen afwenden: to clot betekent klonteren.

Als iemand Clottermans heet, kun je er op vertrouwen dat het wel fout moet gaan met die dunne parachutelijntjes en dat die in een onontwarbare knoop gaan veranderen.

QED

Reageer
gravatar

Lelijke meiden worden altijd zonder meer door rechters veroordeeld. Dat ze er niet uitzien als een fotomodel maakt ze schuldig. Dit is duidelijk ook zo’n geval. Uit het recente verleden noem ik alleen al Ina Post en Lucia de Berk. Dan weet u genoeg.

Daartegenover slagen mooie meiden er altijd weer in om als slachtoffer de verloren onschuld te spelen en daarmee weg te komen.

Hier wordt de vrijheid van uiterlijk ernstig door het gerecht met voeten getreden.

Als ik mevrouw Clottemans had mogen verdedigen, had ik zowel de rechters als de jury gewraakt en een forse schadevergoeding geëist vanwege esthetische vooringenomenheid.

Reageer